Sociale Landkaart - Editie 2021

Uw gids bij sociale rechten en voorzieningen

2021
Publicatievorm:    Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 842 1
Aantal bladzijden:1400
Verschijningsjaar: 2021
Deel van reeks:    VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw | gratis verzending)
56 EUR
bestel
Basisprijs CM-leden (incl. btw | gratis verzending)
45 EUR
bestel
Abonnementsprijs - papier én digitaal (incl. btw | gratis verzending) *
46 EUR
bestel
Abonnementsprijs CM-leden - papier én digitaal (incl. btw | gratis verzending)
35 EUR
bestel
* Als abonnee ontvangt u de Sociale Landkaart - editie 2021 en alle daaropvolgende jaarlijkse edities voor de voordelige abonnementsprijs van € 46 / ex. (€ 35 / ex. voor CM-leden). U kunt uw abonnement schriftelijk opzeggen, na ontvangst van minstens één betalende editie volgend op de oorspronkelijke bestelling van deze uitgave. Bovendien krijgt u toegang tot de online versie van de Sociale Landkaart. Deze online versie wordt meerdere keren per jaar bijgewerkt door de redactie.

Beschrijving

SOCIALE LANDKAART: uw gids bij sociale rechten en voorzieningen

Hoeveel bedraagt de inkomensvervangende tegemoetkoming waar ik recht op heb? Waar moet ik een rolstoel aanvragen? Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om als mantelzorger een vergoeding te krijgen?  Hoe lang kan ik tijdskrediet nemen voor de zorg van een ziek kind?  Waar kan mijn cliënt terecht voor tijdelijk onderwijs aan huis?  Vanaf wanneer kan mijn cliënt aanspraak maken op een huurpremie?

Met zulke vragen wordt u als hulpbehoevende, mantelzorger of professionele hulpverlener voortdurend geconfronteerd … En jammer genoeg zijn de antwoorden niet altijd even gemakkelijk te vinden. Waarom? Omdat de Belgische sociale zekerheid zoveel rechten, tegemoetkomingen en voorzieningen herbergt, dat het soms moeilijk is om door de bomen het bos te zien. De Sociale Landkaart schept al jarenlang klaarheid en biedt alle informatie die u nodig hebt om vooruit te kunnen.

Kortom, bent u wegens gezondheidsproblemen of een handicap zorgafhankelijk en/of financieel kwetsbaar? Of staat u hulpbehoevenden dagelijks bij? Dan mag deze vlot raadpleegbare gids niet ontbreken in uw boekenkast. De slimme structuur van de Sociale Landkaart zorgt ervoor dat u zo snel mogelijk de informatie vindt die u nodig hebt. Hoe? Dat ontdekt u hier.
  

SOCIALE LANDKAART: editie 2021

De Sociale Landkaart houdt rekening met de steeds veranderende informatiebehoefte van zijn gebruikers en speelt jaarlijks in op de nieuwste ontwikkelingen en de meest actuele regelgeving. Deze nieuwe editie is dan ook doorspekt met aanvullingen, bijwerkingen en nieuwe onderwerpen die o.a. betrekking hebben op:

 • DEEL 1 Inkomen
  -    Primaire arbeidsongeschiktheid: minimumbedragen tijdens de eerste zes maanden
  -    Periode bevallingsrust is gewijzigd
  -    Arbeidsongeschiktheid en de verenigbaarheid met de rol van mantelzorger
  -    Uitbreiding geboorteverlof, adoptieverlof en pleegouderverlof
  -    Tegemoetkomingen aan personen met een handicap vanaf 18 jaar en aanpassingen in prijs van de liefde en prijs van de arbeid
  -    Afschaffing inkomensgrenzen voor hulp van DAVO (wanbetaling onderhoudsgeld voor kinderen)

 • DEEL 2 VSB (Vlaamse sociale bescherming)
  -    Aanpassing formele voorwaarden voor Zorgbudget zwaar zorgbehoevenden
  -    Nieuwe toepassingsregels voor de terugvordering van het Zorgbudget ouderen met een zorgnood
  -    Uitbreiding met palliatieve patiënten voor de renting mobiliteitshulpmiddelen

 • DEEL 3 Gezondheidszorgen
  -    eGMD in het Globaal medisch dossier
  -    Terugbetaling psychotherapie nu voor alle leeftijden
  -    Ambulante behandeling diëtetiek voor kinderen met overgewicht
  -    Terugbetaling contraceptiva uitgebreid
  -    Medische hulpmiddelen: stomamateriaal, nieuwe regelgeving

 • DEEL 4 Fiscale en sociale voordelen
  -    Vermindering van personenbelasting: hervorming voordeel voor inwonende ouderen met een zorgafhankelijkheid
  -    1 jaar recht op sociale maximumtarieven voor gas en elektriciteit voor VT-gerechtigden
  -    Maatregelen voor beschermde klanten elektriciteit: gebruik van projectpromotor voor verbeteringswerken aan een woning van een beschermde klant
  -    Schrapping korting voor personen met een visuele handicap bij Brussels Airlines
  -    Vlaamse tegemoetkoming in de huurprijs: schrapping cumulverbod

 • DEEL 5 Woonzorg
  -    Organisatie en opdracht eerstelijnszones
  -    Federale erkenning als mantelzorger en erkenning met sociaal recht
  -    Nieuw federaal mantelzorgverlof

 • DEEL 6 VAPH
  -    Vlaamse toeleidingscommissie vervangt de PEC en de regionale prioriteitencommissie
  -    Ondersteuning buiten Vlaanderen
  -    Aanpassingen persoonsvolgend budget voor meerderjarigen, inclusief de objectivering
  -    Nieuwe budgetcategorieën
  -    Zorggarantie aangepast
  -    Vereenvoudigde aanvraagprocedure voor hulpmiddelen meerderjarigen

 • DEEL 8 Juridische maatregelen
  -    De zorgovereenkomst
  -    Wilsverklaring voor euthanasie niet langer te vernieuwen

 

SOCIALE LANDKAART: papier en digitaal gaan hand in hand

Neemt u een abonnement op de Sociale Landkaart, dan krijgt u ook gratis toegang tot de digitale versie van deze gids ... en zo hebt u dus ook steeds toegang tot de meest actuele informatie. Want dat is één van de grote troeven van deze digitale editie: ze wordt meerdere keren per jaar bijgewerkt door de Sociale Landkaart-redactie.

Maar natuurlijk vormen die bijwerkingen niet het enige voordeel van de digitale editie van de Sociale Landkaart:

 • Dankzij een intelligente zoekmotor vindt u meteen de gewenste informatie. Zoekscherm, inhoudstafel of trefwoordenlijst? U bepaalt helemaal zelf hoe u uw zoekopdracht aanvat.
 • Digitale post-it notes laten u toe om snel opmerkingen en commentaar toe te voegen en te bewaren. Zodat u steeds opnieuw op uw aantekeningen kunt terugvallen.
 • Praktische infofiches per recht, geven u in één oogopslag de essentie van alle voor u relevante informatie. Deze infofiches kunt u vlot online raadplegen, downloaden en/of afdrukken.

   

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van VIEWZCONNECT

VIEWZConnect is een innovatief online platform boordevol onmisbare kennis voor iedere welzijns- en zorgprofessional. Het kennispunt bevat een brede waaier aan informatie en tools, in de vorm van boeken, een tijdschrift, modellen en documenten, veelgestelde vragen, een wetgevingsdatabank, …

Al geabonneerd op VIEWZCONNECT?

 • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op VIEWZConnect.
 • Dan bent u dankzij de automatische updates van VIEWZConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op VIEWZCONNECT?


 

Schrijf u in op de nieuwsbrief "Welzijn en zorg | VIEWZ".

 • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
 • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
 • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.

 

 

 

Maakt deel uit van de reeks

VIEWZ publicaties VIEWZ - Publicaties 

De VIEWZ-publicaties vormen een onmisbare informatie- en inspiratiebron voor de volledige welzijns- en zorgsector. 

ISBN: /
Publicatievorm: Boek
ViewzConnect VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg 

De innovatieve online bibliotheek boordevol onmisbare kennis voor iedere welzijns- en zorgprofessional.

Aanverwante producten:

Kleine Gids voor Dementie - editie 2019 Kleine gids voor dementie 

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg
Auteur: Lamers H., Lemey Lieve, Mevesen B., Okerman G., van den Ameele J., Berdai Chaouni S.
ISBN: 978 90 4961 787 5
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Op stap met de roze bril Op stap met de roze bril 
Oplossingsgericht spel voor ouderenzorg

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties
Auteur: Hurlebusch Amra
ISBN: 978 90 496 1756 1
Publicatievorm: Boek
Toolbox Dementie Toolbox Dementie 
Dementievriendelijk omgeven

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg
Auteur: Delaere Meredith, Vermaete Isabel
ISBN: 978 90 4961 779 0
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Losbladig
VIEWZ - Visie en Expertise in Welzijn en Zorg VIEWZ 
Visie en Expertise in Welzijn en Zorg

ISSN: 2506-8717
Publicatievorm: Tijdschrift