Het taalprobleem in België - (G)een oplossing mogelijk(?)

Het taalprobleem in België - (G)een oplossing mogelijk(?)
Auteur: Van Santen Th.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:90 5753 929 3
ISBN-13:978 90 5753 929 9
Aantal bladzijden:148
Verschijningsjaar: 2002
Deel van reeks:    Lokale en Regionale Politiek - Lokale en Provinciale Politiek
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
35 EUR
bestel

Beschrijving

De bestuurstaalwet van 1963 heeft de taalonrust in België niet kunnen wegnemen. Deels is dit te wijten aan de onvolmaaktheid van de wet zelf, met als gevolg de verschillende interpretatie die aan de inhoud ervan gegeven wordt door Nederlandstaligen en Franstaligen. Maar ook de voortdurende weigering van sommigen om de wet correct toe te passen is medeverantwoordelijk voor het taalprobleem dat dit land kenmerkt en ook blijft verdelen.

Dit boek biedt een overzichtelijke handleiding bij de toepassing van de bestuurstaalwet in de praktijk. Deze uitgave is onmisbaar voor wie de Belgische taalproblematiek, geplaatst in haar politieke en maatschappelijke context, wil begrijpen.

Aan inspanningen om het taalprobleem - een staatsprobleem van eerste orde - op te lossen, heeft het nochtans al die tijd niet ontbroken. Pacten en akkoorden om het samenleven van de beide gemeenschappen te verbeteren, werden steevast in alle regeringsverklaringen opgenomen. Telkens bleken de "communautaire" bepalingen echter zondanig broos dat ze ofwel niet, ofwel onvoldoende werden uitgevoerd.

De Raad van Europa voelde zich geroepen om een onderzoek in te stellen naar de vermeende beperking van de taalrechten in ons land. Het imago van België lijdt daaronder. Vandaar de stelling van de auteur dat het taalprobleem enkel op een structurele wijze kan worden opgelost.

Inhoudstafel

Inleiding
 
 
Hoofdstuk I
Taalprobleem en taalwetgeving, een historisch overzicht
Hoofdstuk II
Het taalgebruik in Vlaanderen
Hoofdstuk III
De omzendbrieven van de Vlaamse Regering
Hoofdstuk IV
De Provincie Vlaams-Brabant, een geval apart
Hoofdstuk V
Wallonië en de taalregeling
Hoofdstuk VI
Een regeling voor Duitstalig België
Hoofdstuk VII
Het taalgebruik bij de federale overheid
Hoofdstuk VIII
Moeilijk Brussel
Hoofdstuk IX
De rol van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht
Hoofdstuk X
Columberg en Nabholz-Haidegger, vreemde eenden in de bijt
Hoofdstuk XI
Het Lambermontakkoord en de vijfde staatshervorming
Is een oplossing voor het taalprobleem mogelijk?
 

Aanverwante producten:

/ Grondslagen van Publiekrecht 

Auteur: Carlens I., De Vos N., Veny L.M., Verbeeck B.
ISBN: 978 90 4960 096 9
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig