Overheidsopdrachten van lokale besturen

Editie 2019

Overheidsopdrachten van lokale besturen
Auteur: Dekoninck Bart , De Caster Marc , Eeckhout Ann , Ottevaere Lotte
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Losbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 716 5
Aantal bladzijden:311
Verschijningsjaar: 2019
Deel van reeks:    FinConnect , FinConnect > Overheidsopdrachten , Groene Reeks
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
165 EUR
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw en verzendkosten) *
130 EUR
bestel
* Als abonnee ontvangt u – naast het basiswerk – automatisch iedere bijwerking en aanvulling van deze uitgave. Deze bijwerkingen en aanvullingen worden per pagina gefactureerd aan de op dat moment geldende paginaprijs. Abonnementen op losbladige uitgaven kunnen te allen tijde schriftelijk worden opgezegd, na ontvangst en betaling van minstens één aanvulling volgend op de oorspronkelijke bestelling van het losbladige werk in kwestie.

Beschrijving

De wet van 17 juni 2016 – die op 30 juni 2017 (grotendeels) in werking trad – betekende een stevige aanpassing van de regelgeving inzake overheidsopdrachten.

Wie mee wil zijn met de meest actuele regels, kan rekenen op het naslagwerk “Overheidsopdrachten van lokale besturen”. Een eerste deel van dit exhaustieve naslagwerk licht de aspecten van het wetgevende kader, specifiek voor wat betreft de overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, verder toe.

Een tweede deel geeft dan weer toelichting bij de gewijzigde algemene uitvoeringsregels, afgekort AUR 2017, zoals deze gelden voor opdrachten die vanaf 30 juni 2017 zijn bekendgemaakt en voor opdrachten waarvoor, bij ontstentenis van een verplichting tot voorafgaande bekendmaking, vanaf 30 juni 2017 werd uitgenodigd tot het indienen van een offerte.

De som der delen? Een onmisbare uitgave die er als geen ander in slaagt om de complexe materie inzake overheidsopdrachten op een heldere en overzichtelijke manier uiteen te zetten op maat van de lokale besturen.

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van FINCONNECT > OVERHEIDSOPDRACHTEN

FinConnect is het online kennispunt voor de financiële diensten van de lokale besturen. Deze innovatieve toepassing laat u toe om snel en diepgaand kennis op te bouwen over financiën, overheidsopdrachten en boekhouding & beheer.

FinConnect omvat niet alleen een volledige digitale bibliotheek boordevol relevante uitgaven, maar ook heel wat andere nuttige informatie en tools die uw dienst ondersteunen: wetboeken, modellen, wetgeving, rechtspraak, FAQ, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van FinConnect.

Al geabonneerd op FINCONNECT > OVERHEIDSOPDRACHTEN?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op FinConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van FinConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op FINCONNECT > OVERHEIDSOPDRACHTEN?

Schrijf u in op de nieuwsbrief "Lokale financiën | FinConnect".

  • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
  • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
  • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.Inhoudstafel

Deel 1. Regime wet 17/06/2016
1. Overzicht van de wetgeving
2. Toepassingsgebied
3. Begrippen
4. Algemene bepalingen
5. Communicatiemiddelen
6. Plaatsingsprocedures
7. Specifieke en aanvullende opdrachten en procedures
8. Voorbereiding van de plaatsingsprocedure
9. Bekendmaking van de opdracht en indiening van de aanvraag tot deelneming/offerte
10. Uitsluitingsgronden en selectiecriteria
11. Opmaken van de offerte
12. Indienen en openen van de offerte
13. Nazicht van de offertes
14. Gunning en sluiting van de opdracht
Deel 2. Regime wet 17/06/2016 - Uitvoering
1. Algemene bepalingen
2. Bepalingen toepasselijk op alle opdrachten
3. Bepalingen toepasselijk op alle opdrachten voor werken
4. Specifieke bepalingen concessies voor openbare werken: opgeheven
5. Specifieke bepalingen voor opdrachten voor leveringen
6. Specifieke bepalingen voor opdrachten voor diensten
7. Slotbepalingen
Bijlagen
Samengevat: wat is nieuw?
   
   

Maakt deel uit van de reeks

finconnect FinConnect 

Alle noodzakelijke informatie voor de financiële dienst van de gemeenten, in combinatie met de meest innovatieve mogelijkheden om hier toegang tot te krijgen.

Publicatievorm: Online
finconnect FinConnect > Overheidsopdrachten 

Online kennispunt overheidsopdrachten

Publicatievorm: Online
Groene Reeks Groene Reeks 

In de Groene Reeks wordt stilgestaan bij alle aspecten van het financieel beleid en beheer van de gemeenten. Op basis van de geldende wetgeving worden de verschillende deelaspecten in detail uitgewerkt door (onder meer) de grootste specialisten uit de lokale besturen en de toezichthoudende overheden.

Aanverwante producten:

aankoopbeleid op punt Aankoopbeleid op punt 
Praktische gids om (nog) betere resultaten te halen met overheidsopdrachten

Deel van reeks: BlueConnect | Online kennispunt voor de politie , FinConnect , FinConnect > Overheidsopdrachten , Groene Reeks , MATConnect | Online kennispunt organisatie en werking
Auteur: Viaene K.
ISBN: 978 90 4961 619 9
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Eerste hulp bij overheidsopdrachten - Editie 2017 Eerste hulp bij overheidsopdrachten  
Editie 2020

Deel van reeks: BlueConnect | Online kennispunt voor de politie , FinConnect , FinConnect > Overheidsopdrachten , Groene Reeks , MATConnect | Online kennispunt organisatie en werking
Auteur: De Caster Marc
ISBN: 978 90 496 1832 2
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Van harte gegund! Van harte gegund! 
Kleine gids voor overheidsopdrachten

Deel van reeks: FinConnect , FinConnect > Overheidsopdrachten , Groene Reeks
Auteur: De Caster Marc, Dubois C., Thiel P.
ISBN: 978 90 4961 676 2
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Wegwijs in de uitvoering van overheidsopdrachten Wegwijs in de uitvoering van overheidsopdrachten 
Editie 2019

Deel van reeks: FinConnect , FinConnect > Overheidsopdrachten , Groene Reeks
Auteur: Eeckhout Ann, Ottevaere Lotte, De Caster Marc
ISBN: 978 90 4961 743 1
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
inleiding tot overheidsopdrachten Inleiding tot overheidsopdrachten van lokale besturen 

Deel van reeks: FinConnect , FinConnect > Overheidsopdrachten
Auteur: De Caster Marc
ISBN: /
Publicatievorm: Online