Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier nachtarbeid

Dossier nachtarbeid
Auteur: Blomme Franky
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 695 3
Aantal bladzijden:278
Verschijningsjaar: 2018
Deel van reeks:    Arbeidswetgeving in de private sector
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
65 EUR
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw en verzendkosten) *
55 EUR
bestel
* Als abonnee ontvangt u automatisch elke nog te verschijnen uitgave (nieuwe dossiers en bijwerkingen) van “Arbeidswetgeving in de private sector” vanaf het moment waarop u op deze boekenreeks intekent, en dit telkens voor de voordelige abonnementsprijs van toepassing op de uitgave in kwestie. U kunt uw abonnement op deze reeks te allen tijde schriftelijk opzeggen, na ontvangst en betaling van minstens één bijkomende nieuwe uitgave volgend op uw oorspronkelijke bestelling.

Beschrijving

Hoewel er nog altijd een principieel verbod bestaat van tewerkstelling gedurende de nacht wordt dit verbod in toenemende mate uitgehold en bestaan er talrijke gehele of gedeeltelijke uitzonderingen op het verbod van nachtarbeid. Ook de wet nieuwe arbeidsregelingen heeft in het kader van de 24 uurseconomie voorzien in de mogelijkheid om van het verbod van nachtarbeid af te wijken zodat een groeiend aantal werknemers prestaties moet leveren tussen 20 en 6 uur.

Dit boek geeft een antwoord op de talrijke vragen waarmee men op de werkvloer wordt geconfronteerd:

 • Mag ik mijn werknemers tewerkstellen tussen 20 en 6 uur?
 • Hoeveel uren mag er maximaal gewerkt worden in de nacht?
 • Mag een werknemer ’s nachts alleen werken?
 • Hoeveel toeslag moet ik betalen tijdens de nacht?
 • Mag ik tijdens een koopavond mijn personeel tot 22 uur tewerkstellen?
 • Moet ik mijn werknemer ook betalen als hij tijdens de nacht mag slapen?
 • Kan een werknemer eisen om terug naar een dagsysteem over te schakelen?
 • Hoe moet ik een nachtregime invoeren?
 • Mag een minderjarige tijdens de nacht werken?
 • Hoe bereken ik het overloon of de feestdagenrust voor een werknemer die ’s nachts werkt?

De bespreking omvat ook de nieuwe mogelijkheden en procedures om nachtarbeid in te voeren voor e-commerce.

Het overzicht van de wetgeving wordt aangevuld met tabellen, rechtspraak en talrijke voorbeelden en casussen waardoor het zowel het management als personeelsdirecteurs en HR-verantwoordelijken een leidraad biedt in de complexe regelgeving van de nachtarbeid. Ook voor juristen, medewerkers van sociale secretariaten en andere professionelen uit de sociaal-juridische sector is het een handig werkinstrument.

 

 

Inhoudstafel

Deel 1. De nachtarbeid in de arbeidswet

 1. Begrippen
 2. Het verbod van nachtarbeid
 3. De werknemers die niet onderworpen zijn aan het verbod op nachtarbeid
 4. De afwijkingen op het verbod van nachtarbeid
 5. De nachtarbeid voor minderjarigen
 6. De laatavondopening en de tewerkstelling na 20 uur in kleinhandelszaken
 7. Het invoeren van nachtarbeid
 8. De bijzondere regels die van toepassing zijn op een arbeidsregeling met nachtprestaties
 9. Het loon voor nachtarbeid
 10. De “slapende waak”
 11. Het verbod van nachtarbeid voor zwangere en pas bevallen werkneemsters
 12. Nachtarbeid door uitzendkrachten
 13. De nachtarbeid als essentieel element van de arbeidsovereenkomst
 14. Toezicht en sancties
 15. De inhaalrust voor nachtarbeiders die tewerkgesteld werden op een feestdag

Deel 2. De nachtarbeid en de wet op de nieuwe arbeidsregelingen

 1. De afwijking van het verbod van nachtarbeid via de wet nieuwe arbeidsregelingen
 2. De omkadering van de afwijking van het verbod op nachtarbeid
 3. Overzicht van de sectorale regelingen met een afwijking op het verbod van nachtarbeid

Deel 3. De welzijnswetgeving voor nacht- en ploegenarbeiders

 1. Het uitvoeren van een (bijzondere) risicoanalyse voor de werknemers tewerkgesteld in een nacht- of ploegenstelsel
 2. De preventiemaatregelen

Deel 4. De nachtarbeid in de arbeidstijdenwet van 14 december 2000

 1. Toepassingsgebied, begrip, verbod en uitzonderingen
 2. De arbeidsregeling met nachtprestaties

 

 

Maakt deel uit van de reeks

Arbeidswetgeving in de private sector Arbeidswetgeving in de private sector 

Deel van reeks: Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky

Aanverwante producten:

Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier arbeidstijd van kaderpersoneel Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier arbeidstijd van kaderpersoneel 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4960 939 9
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier deeltijdse arbeid Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier deeltijdse arbeid 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 627 4
Kenmerken: Vastbladig
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier feestdagen Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier feestdagen 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 379 2
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier overloon Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier overloon 
Editie 2018

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 729 5
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier overschrijding van de normale arbeidsduurgrenzen Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier overschrijding van de normale arbeidsduurgrenzen 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 599 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier recuperatie en inhaalrust Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier recuperatie en inhaalrust 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 063 0
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Cover Arbeidswetgeving in de private sector: dossier rust en pauze Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier rust en pauzes 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 97890 496 1490 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier verplaatsingstijd Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier verplaatsingstijd 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 233 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier wachtdiensten Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier wachtdiensten 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4960 940 5
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier zondagsarbeid Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier zondagsarbeid 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 333 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig