Lokale besturen in de Lage Landen

Lokale besturen in de Lage Landen
Editor: Reynaert Herwig ,
Met bijdrages van: Boogers Marcel , Bouwmans H. , Castenmiller P. , De Ceuninck Koenraad , de Graaf L. , Denters Bas , Herweijer Michiel , Renson Thibaut , Reynaert Herwig , Schaap Linze , Steyvers Kristof , Suykens M. , Vandenwijngaert Geert , Van Loock R. , Van Schuylenbergh Piet , Verhelst Tom
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 675 5
Aantal bladzijden:228
Verschijningsjaar: 2018
Deel van reeks:    Lokale en Regionale Politiek - Lokale en Provinciale Politiek , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
38 EUR
bestel

Beschrijving

Eenmaal om de twaalf jaar vinden de gemeenteraadsverkiezingen in Nederland en in België in hetzelfde jaar plaats. Immers, in Nederland zijn er om de vier jaar gemeenteraadsverkiezingen, in België om de zes jaar.

2018 is zo’n jaar waarin beide landen gekleurd worden door een lokale electorale bolletjeskermis. In België zijn er op zondag 14 oktober bovendien provincieraadsverkiezingen (en ook nog districtsraadsverkiezingen in Antwerpen).

Die lokale verkiezingen staan centraal in het boek “Lokale besturen in de Lage Landen”. Maar ook de uitdagingen die de Lage Landen te wachten staan, komen uitgebreid aan bod. Beide landen worden trouwens geconfronteerd met vergelijkbare thema’s en kunnen dan ook veel van elkaar leren.

 • Hoe is het gesteld met de democratische kwaliteit van de lokale verkiezingen, en hoe kan die verbeterd worden?
 • Hoe verliep het proces van collegevorming in de Nederlandse gemeenten in 2014?
 • Waarom is een sterke gemeenteraad zo belangrijk voor een gezonde toekomst van de lokale democratie?
 • Zijn de rollen van de gemeenteraden niet aan herdefiniëring toe?
 • In welke mate zijn de Vlamingen tevreden over hun burgemeesters?
 • Is de integratie van gemeenten en OCMW nu een vloek of een zegen?
 • Hoe weerbaar is het provinciale niveau nog?

Deze en vele andere lokale vraagstukken krijgen in “Lokale besturen in de Lage Landen” een duidelijk antwoord. Het boek biedt een boeiende mix van bijdragen uit Vlaanderen en Nederland.

 

MATConnect: Online kennispunt organisatie en werking

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van MATCONNECT

MATConnect is het online kennispunt bij uitstek voor de managementteams van de lokale besturen. Een uitgebreide inhoud, gecombineerd met gebruiksvriendelijke en innovatieve technologie, maakt van MATConnect een nuttige informatiebron voor elk lokaal bestuur.

MATConnect omvat niet alleen een digitale bibliotheek boordevol relevante uitgaven, maar ook heel wat andere nuttige informatie en tools op maat van het managementteam: wetboeken, modelbesluiten, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van MATConnect.

Al geabonneerd op MATCONNECT?

 • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op MATConnect
 • Dan bent u dankzij de automatische updates van MATConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op MATCONNECT?

 • Contacteer ons via 050 64 28 18 of info@matconnect.be voor een vrijblijvende offerte of een demo bij u ter plaatse.
 • Neem alvast een kijkje op www.matconnect.be voor meer info.

 

Inhoudstafel

I. Lokale besturen in de Lage Landen
Herwig Reynaert
 
II. De democratische kwaliteit van gemeenteraadsverkiezingen
Marcel Boogers
1. Inleiding
2. Opkomst en stemgedrag bij gemeenteraadsverkiezingen
3. De democratische kwaliteit van gemeenteraadsverkiezingen nader geduid
4. Democratische kwaliteit van gemeenteraadsverkiezingen verbeterd
   
III. De Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen
Peter Castenmiller
1. Inleiding
2. De uitgangssituatie
3. Sleutelmoment 1990
4. Na Fortuyn; sleutelmoment 2002
5. Tussenbalans
6. Een vooruitblik naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018
   
IV. Collegevorming in Nederlandse gemeenten: context, proces, rolverdeling en resultaten
Bas Denters
1. Inleiding
2. De samenstelling van de colleges van burgemeester en wethouders
3. De veranderde politieke verhoudingen in gemeenteraden
4. Collegevorming: fasering en betrokken actoren
5. Invloed van de bestuurlijke driehoek
6. De resultaten: collegeprogramma's en collegesamenstelling
7. Collegeprogramma's
8. Besluit
   
V. De kwaliteit van een sterke, gezaghebbende gemeenteraad
Henk Bouwmans
1. Inleiding
2. Trots
3. Kloof
4. De baas
5. Loyaliteit
6. Spagaat
7. Maatwerk
8. Drijfzand
9. Zelfbewust
10. Leren
11. Kapers
12. Slot
   
VI. Gemeenteraadsverkiezingen en nieuwe democratie: een zoektocht naar nieuwe rollen
Laurens de Graaf, Linze Schaap en Michael Theuns
1. Inleiding
2. Analysekader: vormen en aspecten van democratie
3. Het onderzoek
4. Resultaten en analyse van de vijf cases
5. Naar een bredere impact
6. Conclusie
   
VII. Begrotende burgers, betere burgers?
Thibaut Renson
1. Inleiding
2. Deliberatie: specifieke vormen van participatie
3. Sociaal leren: wij zijn best doet kan het van de andere leren
4. De Antwerpse Burgerbegroting onderzocht
5. Quid politieke praktijk?
   
VIII. Burgers beoordelen burgemeesters: evoluties in en verklaringen voor de tevredenheidsscores in Vlaamse gemeenten
Koenraad De Ceuninck, Kristof Steyvers en Tom Verhelst
1. Inleiding
2. Verkozen mandatarissen beoordelen: een literatuurschets
3. Verkozen mandatarissen beoordelen: quid Vlaamse burgemeesters?
4. Conclusie
 
IX. De integratie van gemeente en OCMW: een vloek of een zegen?
Piet Van Schuylenbergh
1. Fusie - inkanteling - integratie?
2. Verplichte integratie van gemeente en OCMW op vijf punten
3. Keuzevrijheid
4. Van lokaal sociaal beleid naar sociaal lokaal beleid
5. Kansen
6. Bedreigingen
7. Van vloek naar zegen
   
X. De kracht van een provinciaal bestuursniveau ligt in zijn weerbaarheid
Raymond Van Loock
1. Een beetje geschiedenis
2. Vergelijkende studie "interne staatshervorming" versus "afslanking provincies"
3. Vlaamse provinciebesturen: oubollig of toch niet?
4. Wat is nog de toekomst van het provinciale bestuursniveau in Vlaanderen? De kracht ervan ligt in zijn weerbaarheid!
5. En nu: volle kracht vooruit!
   
XI. Het gemeentefonds en de financiering van de gemeenten
Mark Suykens
   
XII. De bestuurderskracht van portefeuillehouders financiën
Ronald Vuijk en Michiel Herweijer
1. Bestuurderskracht
2. De ambtsdragers en hun prestaties
3. Afrekenen op resultaat?
4. Conclusie: lessen?
   
XIII. De gegevensbescherming in een vernieuwd en strak juridisch kleedje
Geert Vandenwijngaert
1. Het lokale bestuur als datamijn
2. De Algemene Verordening Gegevensbescherming
3. Risicomanagement en verzekering
4. Besluit
   
   

Maakt deel uit van de reeks

Lokale en Regionale Politiek - Lokale en Provinciale Politiek 

MATConnect | Online kennispunt managementteam MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid 

Deel van reeks: Gemeentelijke Administratieve Sancties
informatie over de regelgeving van toepassing op de lokale besturen | inspiratie voor de uitbouw van het beleid

Aanverwante producten:

Verrekijkers voor lokale besturen. Een lange(re)termijnvisie?! Verrekijkers voor lokale besturen. Een lange(re)termijnvisie?! 

Deel van reeks: Lokale en Regionale Politiek - Lokale en Provinciale Politiek
Auteur: (ed.) Reynaert Herwig
ISBN: 978 90 4961 769 1
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Wendbare lokale besturen in snel veranderende tijden Wendbare lokale besturen in snel veranderende tijden 

Deel van reeks: Lokale en Regionale Politiek - Lokale en Provinciale Politiek
Auteur: (ed.) Reynaert Herwig
ISBN: 978 90 496 1858 2
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Lokale kiezers hebben hun voorkeur Lokale kiezers hebben hun voorkeur 
De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 geanalyseerd

Auteur: (ed.) Dandoy Régis, (ed.) Dodeigne Jérémy, (ed.) Steyvers Kristof, (ed.) Verthé Tom
ISBN: 978 90 496 1845 2
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
(Lokaal) besturen in coronatijden (Lokaal) besturen in coronatijden 

Deel van reeks: Lokale en Regionale Politiek - Lokale en Provinciale Politiek
Auteur: (ed.) Reynaert Herwig, (ed.) Verhelst Tom
ISBN: 978 90 496 1914 5
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Toekomst(scenario's) voor lokale besturen?! Toekomst(scenario's) voor lokale besturen?! 

Deel van reeks: Lokale en Regionale Politiek - Lokale en Provinciale Politiek
Auteur: (ed.) Reynaert Herwig
ISBN: 978 90 496 1964 0
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig