Debiteurenbeheer van lokale besturen

Debiteurenbeheer
Auteur: Bobbaers K. , Horemans W. , Keirsmaekers A. , Minsart A. , Paulissen R. , Smet J. , Vermeiren L.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 654 0
Aantal bladzijden:286
Verschijningsjaar: 2020
Deel van reeks:    FinConnect , FinConnect > Financiën
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw | gratis verzending)
95 EUR
bestel

Beschrijving

Debiteurenbeheer kan omschreven worden als het beleid dat wordt gevoerd ten aanzien van de debiteuren van de organisatie. Aan debiteurenbeheer doen heeft als doel het zo efficiënt mogelijk opvolgen en invorderen van openstaande vorderingen. Drie basisprincipes hierbij zijn: ervoor zorgen dat er op tijd betaald wordt, met een zo klein mogelijk risico op niet-betaling en tegen zo min mogelijk inspanning.

Van oudsher is het een van de kerntaken de financieel directeurs van de (lokale) overheid om het debiteurenbeheer te organiseren. Twee van de belangrijkste competenties die hiervoor vereist zijn, zijn enerzijds een grondige kennis van de wet(telijke invorderingstechnieken) en anderzijds het maken van de juiste proceseconomische afwegingen.

Door de inkanteling van de OCMW’s in de gemeenten staat de financiële dienst onder leiding van één financieel directeur in voor het debiteurenbeheer van beide organisaties. Een rechtstreeks gevolg hiervan is dat het debiteurenbeheer van beide organisaties, dat inhoudelijk toch grote verschillen bevat, binnen één dienst moet worden georganiseerd. Deze publicatie is de eerste die de verschillende invorderingsprocedures en -technieken voor gemeente én OCMW in één overzichtelijk geheel samenbrengt.

Bovendien wordt, zeker in deze moeilijke financiële tijden, verwacht dat de financieel directeur als CFO het maximum uit de openstaande vorderingen zo bedrijfseconomisch mogelijk zal innen.

Dit boek vormt het praktische instrument bij uitstek om u te helpen uw debiteurenbeheer uit te werken. Het is een must voor elke financiële dienst die wil excelleren in het beheer van zijn debiteurenportefeuille.

 

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van FINCONNECT > FINANCIEN

FinConnect is het online kennispunt voor de financiële diensten van de lokale besturen. Deze innovatieve toepassing laat u toe om snel en diepgaand kennis op te bouwen over financiën, overheidsopdrachten en boekhouding & beheer.

FinConnect omvat niet alleen een volledige digitale bibliotheek boordevol relevante uitgaven, maar ook heel wat andere nuttige informatie en tools die uw dienst ondersteunen: wetboeken, modellen, wetgeving, rechtspraak, FAQ, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van FinConnect.

Al geabonneerd op FINCONNECT > FINANCIEN?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op FinConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van FinConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op FINCONNECT > FINANCIEN?

Schrijf u in op de nieuwsbrief "Lokale financiën | FinConnect".

  • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
  • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
  • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.Inhoudstafel

LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN

INLEIDING

HOOFDSTUK 1. DEBITEURENBEHEER ORGANISEREN
1.1. Hoe ver reikt het begrip debiteurenbeheer: wat valt eronder en wat niet?
1.2. Een visie op debiteurenbeheer
1.3. Actoren, verantwoordelijkheden en samenwerking
1.4. Het combineren van debiteurenbeheer bij verschillende organisaties
1.5. Debiteurenbeheer als sluitstuk van het beleid
1.6. Kritische succesfactoren voor een goed debiteurenbeheer

HOOFDSTUK 2. DEBITEURENBEHEER IN STAPPEN(PLANNEN)
2.1. Inleiding: soorten vorderingen
2.2. Fiscale vordering: stappenplan van reglement tot inning
2.3. Niet-fiscale vorderingen: stappenplan

HOOFDSTUK 3. INVORDERINGSTECHNIEKEN
3.1. Invordering door (algemene, conventionele en wettelijke) Subrogatie
3.2. Invordering door (loon)overdracht
3.3. Invordering door beslag
3.4. Invordering in het kader van dwangtoezicht
3.5. Grensoverschrijdende invordering

HOOFDSTUK 4. CAPITA SELECTA
4.1. Inning aan de kas en kwijting
4.2. Samenloop
4.3. Wettelijke hypotheek
4.4. Uitstel van betaling en afbetalingsplannen
4.5. Minnelijke schikking
4.6. Schuldvergelijking
4.7. Rappelkosten
4.8. Intresten
4.9. Toerekening van betalingen
4.10. Uitvoering bij betwisting
4.11. Overlijden van de schuldenaar
4.12. Bewindvoering
4.13. Vorderingen inzake onderhoudsplicht
4.14. Verjaring

HOOFDSTUK 5. RAPPORTERING
5.1. Het rapport over het debiteurenbeheer en de beheerscontrole (artikel 171-176-177 van het Decreet over het Lokaal Bestuur)
5.2. Rapportering via de rekening, de waarderingsregels (vooral in functie van waardeverminderingen), invorderbaar verklaren…
5.3. Mogelijkheden en beperkingen uitleggen aan stakeholders
5.4. Pro-actief communiceren
5.5. Positief communiceren
5.6. Voorbeeld (tabel inningspercentage over de jaren)

HOOFDSTUK 6. VRAAGSTUKKEN MET BETREKKING TOT PRIVACY
6.1. Regelgeving en definities
6.2. Rechten
6.3. Register
6.4. Data protection Officer (DPO)
6.5. Meldingsplicht
6.6. Sancties
6.7. Stappenplan
6.8. Gegevensbeschermingseffectenbeoordeling
6.9. Noodzakelijke overeenkomsten
6.10. Privacycommissie wordt gegevensbeschermingsautoriteit

HOOFDSTUK 7. DE ROL VAN DE GERECHTSDEURWAARDER IN HET LOKALE DEBITEURENBEHEER
7.1. De territoriale bevoegdheid van de gerechtsdeurwaarder
7.2. De communicatie tussen de gerechtsdeurwaarder en de financieel directeur
7.3. De doorstorting van geïnde bedragen van gerechtsdeurwaarder naar lokaal bestuur
7.4. De bevoegdheden van de gerechtsdeurwaarder
7.5. Is de overheidsopdrachtenwetgeving van toepassing bij de aanstelling van een gerechtsdeurwaarder?
7.6. Het minnelijk invorderen via de gerechtsdeurwaarder: hoe organiseren, kostprijs…?
7.7. De gerechtelijke invordering
7.8. Het tarief van de gerechtsdeurwaarder

BIJLAGEN

TREFWOORDENREGISTER

WETGEVING DEBITEURENBEHEER
Maakt deel uit van de reeks

finconnect FinConnect 

Alle noodzakelijke informatie voor de financiële dienst van de gemeenten, in combinatie met de meest innovatieve mogelijkheden om hier toegang tot te krijgen.

Publicatievorm: Online
finconnect FinConnect > Financiën 

Online kennispunt financiën

Publicatievorm: Online

Aanverwante producten:

Gemeentefinanciën - Codex gemeentefinanciën Codex gemeentefinanciën 

Deel van reeks: FinConnect , FinConnect > Boekhouding & beheer , FinConnect > Financiën , FinConnect > Overheidsopdrachten
ISBN: 978 90 5753 443 0
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Losbladig
De financieel beheerder van de gemeente De financieel beheerder van de gemeente 

Deel van reeks: FinConnect , FinConnect > Financiën , Groene Reeks
Auteur: Deplanter E.
ISBN: 978 90 4960 831 6
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Gemeentebelastingen: Algemeenheden en invordering / Vervolgingen en geschillen Gemeentebelastingen: Algemeenheden en invordering / Vervolgingen en geschillen 

Deel van reeks: FinConnect , FinConnect > Financiën , Groene Reeks
Auteur: Astaes Jan
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Het beheer van het gemeentelijk patrimonium Het beheer van het gemeentelijk patrimonium 

Deel van reeks: FinConnect , FinConnect > Financiën , Groene Reeks
Auteur: Astaes Jan, Blockerije A., Ryckx J.
ISBN: 978 90 4961 100 2
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Losbladig
Juridische knelpunten 

Deel van reeks: FinConnect , FinConnect > Financiën , Groene Reeks
Dankzij deze verzameling van handige boeken ontwijkt u de meest voorkomende valkuilen bij de afhandeling van juridische dossiers.

Patrimoniumbelastingen Patrimoniumbelastingen 

Deel van reeks: FinConnect > Financiën , Groene Reeks
Auteur: Astaes Jan
ISBN: 978 90 4961 214 6
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Eerste hulp bij BBC 2020 Eerste hulp bij BBC 2020 

Deel van reeks: FinConnect , FinConnect > Boekhouding & beheer , Groene Reeks
Auteur: Lombaert Stijn, Mertens Geert
ISBN: 978 90 4961 689 2
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Wegwijs in de uitvoering van overheidsopdrachten Wegwijs in de uitvoering van overheidsopdrachten 
Editie 2019

Deel van reeks: FinConnect , FinConnect > Overheidsopdrachten , Groene Reeks
Auteur: Eeckhout Ann, Ottevaere Lotte, De Caster Marc
ISBN: 978 90 4961 743 1
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Inleiding tot het boekhouden conform de beleids- en beheerscyclus (BBC) Inleiding tot het boekhouden conform de beleids- en beheerscyclus (BBC) 

Deel van reeks: FinConnect , FinConnect > Boekhouding & beheer , Groene Reeks
Auteur: Vanhee C.
ISBN: 978 90 4961 790 5
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Eerste hulp bij lokale en provinciale belastingen en retributies Eerste hulp bij lokale en provinciale belastingen en retributies 

Deel van reeks: FinConnect , FinConnect > Financiën
Auteur: Brouckaert Cathy, Deceuninck Mieke, Engelen Bart, Plets Nicole, Van den Brande Goedele, Astaes Jan
ISBN: 978 90 496 1780 6
Publicatievorm: Boek
Lokale overheidsinvesteringen goed beheren Lokale overheidsinvesteringen goed beheren 

Deel van reeks: FinConnect , FinConnect > Financiën
Auteur: Cornélis Michel, Dessoy Arnaud
ISBN: 978 90 496 1806 3
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig