Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier overschrijding van de normale arbeidsduurgrenzen

Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier overschrijding van de normale arbeidsduurgrenzen
Auteur: Blomme Franky
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 599 4
Aantal bladzijden:247
Verschijningsjaar: 2017
Deel van reeks:    Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
49 EUR
bestel
Abonnementsprijs (incl btw en verzendkosten) *
39 EUR
bestel
* Als abonnee ontvangt u automatisch elke nog te verschijnen uitgave (nieuwe dossiers en bijwerkingen) van “Arbeidswetgeving in de private sector” vanaf het moment waarop u op deze boekenreeks intekent, en dit telkens voor de voordelige abonnementsprijs van toepassing op de uitgave in kwestie. U kunt uw abonnement op deze reeks te allen tijde schriftelijk opzeggen, na ontvangst en betaling van minstens één bijkomende nieuwe uitgave volgend op uw oorspronkelijke bestelling.

Beschrijving

Omdat klanten meer en meer maatwerk en een “just in time”-levering wensen, moeten ondernemingen zeer flexibel zijn en snelle leveringstermijnen kunnen respecteren. Daarnaast beïnvloeden nieuwe technologieën onze manier van werken en willen ook werknemers voor een stuk zelf hun werkorganisatie kunnen bepalen. Dit alles zet de klassieke “nine to five”-job op de helling, zodat de “normale” arbeidsduurgrenzen voorzien in de Arbeidswet vaak overschreden moeten worden. Naast de al bestaande “klassieke” uitzonderingen zoals ploegenarbeid werden door de Wet van 5 maart 2017 betreffende Werkbaar en Wendbaar Werk een reeks nieuwe uitzonderingen op de normale grenzen toegevoegd aan de Arbeidswet.

Ook een aantal autonome wetten zoals de wet nieuwe arbeidsregelingen en andere – vaak sectorgebonden – uitzonderingen bieden bijkomende mogelijkheden om verhoogde grenzen toe te passen.

Dit boek gaat in op de verschillende mogelijkheden om de arbeidsduurgrenzen te verhogen en geeft daarbij telkens een overzicht van de voorwaarden en grenzen die van toepassing zijn op elk stelsel. Ook bevat het tabellen met de uitzonderingen per paritair comité. Voorts bespreekt het de stappen die moeten gezet worden om het stelsel in te voeren, de gevolgen op het vlak van overloon en recuperatie, en eventueel andere bijzondere modaliteiten.

Deze uitgave wil een leidraad bieden voor de complexe reglementering van de arbeidsduurgrenzen en kan zowel gebruikt worden door het management als door de werknemers die instaan voor de planning en het roosteren alsook door het personeel van de administratie en hr, dat verantwoordelijk is voor de loonverwerking. Door de overzichtstabellen per sector en per uitzondering is het een praktisch werkinstrument voor juristen en beroepsgebruikers.

 

Inhoudstafel

DEEL 1. DE MAXIMALE GRENZEN IN DE ARBEIDSWET

Hoofdstuk 1. De normale maximale dag- en weekgrens
1. De algemene regel
2. Overzicht van de afwijkingen op de daggrens en de weekgrens
3. De afwijkingen met en zonder toelating
4. Overzicht van de artikelen met de afwijkingen en de grenzen van toepassing op de afwijking

Hoofdstuk 2. De structurele afwijkingen op de maximale grenzen
1. De toepassing van de afwijking tot negen uur per dag
2. Het stelsel met verre verplaatsingen
3. De ploegenarbeid
4. De continuarbeid
5. De bedrijfstakken, categorieën of takken van ondernemingen waar de normale grenzen niet kunnen worden toegepast
6. Het voorbereidend werk en het nawerk
7. De kleine flexibiliteit
8. Glijdende roosters

Hoofdstuk 3. De punctuele afwijkingen
1. De werken van vervoer, laden en lossen
2. De arbeid waarbij de tijd nodig voor het verrichten van de arbeid wegens de aard van het werk niet nauwkeurig kan worden bepaald
3. De bedrijfstakken waarin de verwerkte stoffen zeer snel kunnen ontaarden
4. De buitengewone vermeerdering van werk
5. De arbeid om het hoofd te bieden aan een voorgekomen of dreigend ongeval
6. De dringende arbeid aan machines of materieel
7. De arbeid die door een onvoorziene noodzakelijkheid wordt vereist
8. De werken aan inventarissen en balansen
9. Bijkomend stelsel van vrijwillige overuren

Hoofdstuk 4. De overschrijding vande grenzen en het recht op overloon
1. De toepassing van het gewoon of het bijzonder overloonstelsel
2. Vergelijking tussen het gewoon en het bijzonder overloonstelsel

Hoofdstuk 5. De maximale arbeidsduurgrenzen voor enkele bijzondere categorieën
1. De jeugdige werknemers
2. De zwangere werkneemsters en de werkneemsters in de periode van
3. De werkneemsters tijdens de lactatieperiode
4. De werknemers in een arbeidsregeling met nachtprestaties
5. De werknemers op wie de maximale arbeidsduurgrenzen niet van toepassing zijn
 

DEEL 2. DE MAXIMALE GRENZEN IN DE AUTONOME ARBEIDSTIJDWETTEN

Hoofdstuk 1. Het KB nr. 213 in de bouwsector
1. Het toepassingsgebied van het KB nr. 213
2. De arbeidsduurgrenzen
3. De voorwaarden
4. Overzicht van de andere wettelijke bepalingen in het kader van KB

Hoofdstuk 2. Het plus-minusconto
1. Het toepassingsgebied
2. De arbeidsduurgrenzen
3. De procedure
4. Overzicht van de andere wettelijke bepalingen in het kader van het plus-minusconto

Hoofdstuk 3. De wet nieuwe arbeidsregelingen
1. Het toepassingsgebied
2. De grenzen
3. De voorwaarden
4. Overzicht van de andere voorwaarden van toepassing op een nieuwe arbeidsregeling
5. De toepassing van de maximale grens op deeltijdse werknemers

Hoofdstuk 4. De wet van 12 december 2010 en de arbeidsduur van een aantal medische beroepen
1. Het toepassingsgebied
2. De arbeidsduurgrenzen
3. Overzicht van andere wettelijke bepalingen van toepassing op de

Hoofdstuk 5. De arbeidstijdenwet in de openbare sector van 14 december 2000
1. Toepassingsgebied
2. De grenzen
3. Overzicht van de andere wettelijke bepalingen in de arbeidstijdenwet openbare sector

Bijlagen

 

Maakt deel uit van de reeks

Arbeidswetgeving in de private sector Arbeidswetgeving in de private sector 

Deel van reeks: Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
Collectie Bedrijfsrecht Collectie Bedrijfsrecht 

De Collectie Bedrijfsrecht is een reeks van kwaliteitsvolle, vastbladige uitgaven over actuele onderwerpen uit het bedrijfsrecht. Deze reeks heeft als doelstelling om aan elke jurist die bij het ondernemingsgebeuren betrokken is, wetenschappelijk onderbouwde en praktijkgerichte oplossingen aan te bieden voor concrete vragen die leven binnen een onderneming.

Aanverwante producten:

Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier arbeidstijd van kaderpersoneel Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier arbeidstijd van kaderpersoneel 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4960 939 9
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier feestdagen Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier feestdagen 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 379 2
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier overloon Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier overloon 
Editie 2018

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 729 5
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier recuperatie en inhaalrust Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier recuperatie en inhaalrust 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 063 0
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Cover Arbeidswetgeving in de private sector: dossier rust en pauze Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier rust en pauzes 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 97890 496 1490 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier verplaatsingstijd Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier verplaatsingstijd 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 233 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier wachtdiensten Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier wachtdiensten 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4960 940 5
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier zondagsarbeid Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier zondagsarbeid 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 333 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Dossier nachtarbeid Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier nachtarbeid 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 695 3
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig