Geluid in Vlaanderen

Van stilte tot lawaai. Een technisch-juridische benadering

Geluid in Vlaaanderen
Auteur: Bataillie C. , Dedecker L. , Vandamme S. ,
Editor: Bataillie C. , Vandamme S.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 521 5
Aantal bladzijden:487
Verschijningsjaar: 2017
Deel van reeks:    BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie , OmgevingConnect | Online bibliotheek omgevingsrecht en omgevingsbeleid , Onze omgeving
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
95 EUR
bestel

Beschrijving

Geluid vormt een vast onderdeel van onze fysieke wereld en kleurt onze leefomgeving met een spectrum dat schommelt tussen absolute stilte en regelrechte overlast.

Immers, als het geluid in onze omgeving in toenemende mate harder en ruwer klinkt, dan wordt het snel ongewenst "lawaai". Wereldwijd is deze dualiteit rond het begrip geluid gekend. Dit boek licht toe hoe we in Vlaanderen met deze problematiek omgaan.

De auteurs beginnen bij het begin en bieden een ruime technische basiskennis over het begrip “geluid”. Wat is geluid? Waaruit is geluid samengesteld? Hoe kunnen we geluid meten? Het boek biedt een heldere kijk, niet alleen op de vele natuurkundige aspecten van geluid, maar ook op de wijze waarop de mens het geluid percipieert en op de relatie tussen “geluid” en “hinder".

Na een kort historisch overzicht gaat het boek dieper in op de geluidsnormering in Vlaanderen. De auteurs besteden onder meer aandacht aan de nieuwe omgevingsvergunning en nemen vervolgens tal van sectoren onder de loep, die worden geconfronteerd met uitgebreidere bepalingen om geluidshinder te vermijden: windmolens, cafés en feestzalen waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld, warenhuizen waar geladen en gelost wordt, …

De talloze voorschriften en voorwaarden ter bestrijding en voorkoming van geluidshinder zouden echter dode letter blijven zonder controle, laat staan zonder een effectieve afdwinging of handhaving. Het boek biedt dan ook meer inzicht in de procedurele mogelijkheden: van administratieve procedures (indien de geluidsbepalingen niet worden nageleefd of als er te strenge geluidsvoorwaarden worden opgelegd) over toezicht en controle (via bestuurlijke handhaving) tot strafrechtelijke procedures of diverse burgerrechtelijke stappen.

Voorbeelden uit de praktijk en technische oplossingen om geluidshinderlijke situaties te saneren, vervolledigen ten slotte dit gedetailleerde naslagwerk.

Kortom, “Geluid in Vlaanderen” bevat een schat aan zeer bevattelijke informatie over geluid en over de bijhorende Vlaamse regelgeving. Dit naslagwerk is dan ook een must voor iedere professional die geregeld met “geluid” in aanraking komt en die behoefte heeft aan technische en/of juridische duiding: milieutoezichthouders, stedenbouwkundigen, planologen, deskundigen ruimtelijke ordening, ingenieurs, architecten, …

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van OMGEVINGCONNECT

OmgevingConnect is het online kennispunt voor de diensten Milieu en Ruimtelijke Ordening en voor elke professional die op de hoogte wil zijn (en blijven) van alle aspecten van het omgevingsrecht en het omgevingsbeleid.

Dit kennispunt omvat boeken, wetgeving, rechtspraak, FAQ, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor.

Al geabonneerd op OMGEVINGCONNECT?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op OmgevingConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van OmgevingConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op OMGEVINGCONNECT?

Schrijf u in op de nieuwsbrief "Omgevingsrecht en omgevingsbeleid | OmgevingConnect".

  • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
  • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
  • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.Inhoudstafel

1. Vlaanderen en geluidshinder, inleidende beschouwingen
2. Geluid, een natuurkundige inkijk
2.1. Geluid, geluidsdruk, geluidsgolven
2.2. Geluidsnelheid, goflengte, frequentie
2.3. Effectieve drukwaarde
2.4. Niveaus en het begrip "Decibel"
2.5. Optellen en aftrekken van geluidsniveaus
2.6. Geluidsvermogenniveau
2.7. Geluidsintensiteit
2.8. Geluidstypes
2.9. Geluidwaarneming
2.10. Geluidsvoorplanting in het vrije veld, open lucht
2.11. Geluidsuitbreiding in gesloten ruimtes
2.12. Geluidsoverdracht doorheen scheidingswanden - "geluidsisolatie"
3. Parameters om geluid te meten - Meetapparatuur
3.1. Veel gebruikte geluidsparameters
3.2. Frequentieanalyse
3.3. Intensiteitsanalyse
3.4. Meetapparatuur
4. Geluid, geluidshinder en gezondheidsimpact
4.1. Fysische gehoorschade
4.2. Psychische effecten
4.3. 'Blootstelling - respons'
4.4. Potentieel hinderlijke geluidsbronnen
5. Geluid, een juridische benadering van het begrip
5.1. Inleiding
5.2. Historiek
5.3. Geluidsnormering in het Vlaamse Gewest: omgevingsvergunningsdecreet en uitvoeringsbesluiten
5.4. Handhaven en afdwingen van geluidsregelgeving
6. Geluidsregels in VLAREM II - Voorbeelden en beoordelingen uit de praktijk
6.1. Praktische beschouwingen inzake de meetpraktijk in VLAREM II
6.2. Krachtlijnen voor akoestische onderzoeken volgens VLAREM II
6.3. Beoordeling van "omgevingsgeluid" OG
6.4. Concrete voorbeelden uit de praktijk
7. Geluid beheersen: "Voorkomen is beter dan genezen"
7.1. Algemene principes geluidsbeheersing
7.2. Praktijkgerichte voorbeelden
8. Aanbevolen literatuur en informatiebronnen
8.1. Boeken, rapporten, publicaties, normen, audiovisuele bronnen
8.2. Websites
   
   

Maakt deel uit van de reeks

BlueConnect BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie 
De innovatieve informatie- en inspiratiebron voor slim politiewerk

Dankzij het samenspel van praktijkgerichte kennis en gebruiksvriendelijke features, een unieke focus op de politie en vrij te combineren themamodules is BlueConnect dé innovatieve informatie- en inspiratiebron voor iedere politiemedewerker die slimmer wil werken.

OmgevingConnect > Omgevingsrecht & Omgevingsbeleid	OmgevingConnect | Online bibliotheek omgevingsrecht en omgevingsbeleid 

De innovatieve online bibliotheek boordevol informatie voor de gemeentelijke diensten Milieu en Ruimtelijke Ordening.

Publicatievorm: Online in Connect
Onze Omgeving Onze omgeving