Handboek voor Ruimtelijk Ordenen

Leidraad voor de GECORO, stedenbouwkundige ambtenaren en lokale mandatarissen

Handboek voor Ruimtelijk Ordenen
Auteur: Sebreghts H.C. , Sebreghts F.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4960 768 5
Aantal bladzijden:492
Verschijningsjaar: 2012
Deel van reeks:    Ruimtelijke ordening en stedenbouw
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
70 EUR
65 EUR (2 stuks)
55 EUR (3 - 5 stuks)
49 EUR (6 - 99 stuks)
bestel

Beschrijving

Omdat het proces van ruimtelijke ordening en planning zo’n grote weerslag heeft op alle mensen – van eigenaars en bewoners tot shoppers en passanten – is het belangrijk om dat proceszo transparant en zo democratisch mogelijk te laten verlopen. Het “handboek voor Ruimtelijk Ordenen” tracht de belangrijkste elementen te verduidelijken die een rol spelen bij het plannen. Waar moet rekening mee gehouden worden? Over welke instrumenten kunnen we beschikken om de ruimte te ordenen? Hoe moeten die instrumenten gebruikt worden? Wat zijn de belangrijkste begrippen die bij het ruimtelijk ordenen aangewend worden? Hoe moeten we de verschillende sleuteltermen juist kaderen?
 
Mandatarissen van provincie en gemeente, schepenen van ruimtelijke ordening, stedenbouwkundig ambtenaren, juristen, leden van de Gecoro’s die de planning adviseren, maar ook de alerte burgers vinden in dit handboek de antwoorden die hen op weg helpen om hun taak tot een goed einde te brengen en die hen het nodige inzicht geven in de processen waaraan ze als actor participeren.
 
 
Het belang van de GECORO (Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening) kan moeilijk overschat worden. De Gecoro is de adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente. Het is geen politiek orgaan. Het is de brug tussen de maatschappij en de politiek.
 
Voor het goed functioneren van de GECORO is het belangrijk dat ieder lid over dit werkinstrument beschikt. Bestellen van meerdere exemplaren kan tegen voordelige prijzen.
 

Inhoudstafel

1.
Het doel van de ruimtelijke ordening
2.
Beginselen van behoorlijk bestuur en het beginsel van subsidiariteit
3. Het oude planinstrumentarium voor de VCRO
4.
Hiërarchie van de plannen
5.
De grote klassieke planinstrumenten
6.
Aanvullende instrumenten
7.
De GECORO
8.
Begrippen uit het ruimtelijk ordeningsrecht
9.
Gebruikte afkortingen
10.
Interessante websites
11. Zaakregister
12.
Bibliografie
 
 

Maakt deel uit van de reeks

Aanverwante producten:

Codex Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw Codex Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw 

Deel van reeks: MATConnect | Online kennispunt managementteam
Auteur: Flamey P., Ghysels J.
ISBN: 978 90 5753 397 6
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Losbladig
Panoramacodex Stedenbouw Panoramacodex Stedenbouw 

Deel van reeks: OmgevingConnect > Omgevingsrecht & Omgevingsbeleid , OmgevingConnect > Ruimte & Planning
Auteur: Flamey P., Vervoort P. J.
ISBN: 978 90 4960 183 6
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Losbladig
Ruimte Ordenen. Het juridisch kader Ruimte Ordenen 
Het juridisch kader

Deel van reeks: Ruimtelijke ordening en stedenbouw
Auteur: Sebreghts H.C., Tijs R.
ISBN: 978 90 8584 485 3
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
TOO - Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid TOO - Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid 
Inclusief gratis digitaal abonnement

ISSN: 2034-8460
Publicatievorm: Tijdschrift