Sociale Landkaart - Editie 2017

Uw gids bij sociale rechten en voorzieningen

Sociale landkaart editie 2016
Publicatievorm:    Boek , Online
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 496 1537 6
Aantal bladzijden:1390
Verschijningsjaar: 2017
Deel van reeks:    VIEWZ - Publicaties
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
56 EUR
bestel
Basisprijs CM-leden (incl. btw en verzendkosten)
45 EUR
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw en verzendkosten) *
46 EUR
bestel
Abonnementsprijs CM-leden (incl. btw en verzendkosten) *
35 EUR
bestel
* *Als abonnee ontvangt u de Sociale Landkaart - editie 2017 en alle daaropvolgende jaarlijkse edities voor de voordelige abonnementsprijs van € 46 / ex. ( € 35 / ex. voor CM-leden). U kunt uw abonnement schriftelijk opzeggen, na ontvangst en betaling van minstens één bijkomende éditie volgend op de oorspronkelijke bestelling van deze uitgave. Bovendien krijgt u er een gratis digitale versie bovenop. Deze digitale editie wordt meerdere keren per jaar bijgewerkt door de redactie.

Beschrijving

SOCIALE LANDKAART: uw gids bij sociale rechten en voorzieningen

Hoeveel bedraagt de inkomensvervangende tegemoetkoming waar ik recht op heb?
Waar moet ik een rolstoel aanvragen?
Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om als mantelzorger een vergoeding te krijgen?
Hoe lang kan ik tijdskrediet nemen voor de zorg van een ziek kind?
Waar kan mijn cliënt terecht voor tijdelijk onderwijs aan huis?
Vanaf wanneer kan mijn cliënt aanspraak maken op een huurpremie?


Met zulke vragen wordt u als hulpbehoevende, mantelzorger of professionele hulpverlener voortdurend geconfronteerd … En jammer genoeg zijn de antwoorden niet altijd even gemakkelijk te vinden. Waarom? Omdat de Belgische sociale zekerheid zoveel rechten, tegemoetkomingen en voorzieningen herbergt, dat het soms moeilijk is om door de bomen het bos te zien. De Sociale Landkaart schept al jarenlang klaarheid en biedt alle informatie die u nodig hebt om vooruit te kunnen.

Kortom, bent u wegens gezondheidsproblemen of een handicap zorgafhankelijk en/of financieel kwetsbaar? Of staat u hulpbehoevenden dagelijks bij? Dan mag deze vlot raadpleegbare gids niet ontbreken in uw boekenkast.

SOCIALE LANDKAART: papier en digitaal gaan hand in hand

Alle abonnees van de Sociale Landkaart krijgen ook toegang tot een digitale editie van deze onmisbare gids ... en hebben zo dus ook steeds toegang tot de meest actuele informatie. Want dat is één van de grote troeven van deze digitale editie: ze wordt vier keer per jaar bijgewerkt door de Sociale Landkaart-redactie.

Maar natuurlijk vormen die bijwerkingen niet het enige voordeel van de digitale editie van de Sociale Landkaart:

  • Dankzij een intelligente zoekmotor vindt u meteen de gewenste informatie. Zoekscherm, inhoudstafel of trefwoordenlijst? U bepaalt helemaal zelf hoe u uw zoekopdracht aanvat.
  • Digitale post-it notes laten u toe om snel opmerkingen en commentaar toe te voegen en te bewaren. Zodat u steeds opnieuw op uw aantekeningen kunt terugvallen.
  • Met enkele muisklikken jaagt u hele hoofdstukken of korte tekstselecties door de printer. Opslaan in pdf gaat even gemakkelijk.


SOCIALE LANDKAART: unieke benadering

Sociale Landkaart Editie 2015
   
1. De Sociale Landkaart bespreekt alle rechten en voorzieningen voor ouderen, chronisch zieke personen, mensen met een laag inkomen, personen met een handicap. Icoontjes maken meteen duidelijk voor welke doelgroep een specifieke voorziening bedoeld is.
   
2.

Het boek is ingedeeld in 12 grote delen:

1. Inkomsten
2. Vlaamse sociale bescherming
3. Gezondheidszorgen
4. Fiscale en sociale voordelen
5. Woonzorg
6. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
7. Tewerkstellingsmaatregelen
8. Juridische maatregelen
9. Onderwijs en handicap
10. Aangepaste vrijetijdsbesteding
11. Overzichtsschema’s voordelen en verminderingen
12. Adressen

   
3. Voorzieningen worden stapsgewijs ontrafeld:
- Wat houdt de voorziening in?
- Op hoeveel kan men recht hebben?
- Wie kan er gebruik van maken?
- Hoe dient men het sociaal recht aan te vragen?
- Is er een beroep mogelijk tegen een genomen beslissing?
- Waar kan men terecht voor verdere inlichtingen?
 
4. Tip: een trefwoordenlijst laat u toe snel door de Sociale Landkaart te zoeken.
   


SOCIALE LANDKAART: editie 2017

De Sociale Landkaart houdt rekening met de steeds veranderend informatiebehoefte van zijn gebruikers en speelt jaarlijks op de nieuwste ontwikkelingen en de meest actuele regelgeving in. Deze nieuwe editie is dan ook doorspekt met aanvullingen, bijwerkingen en nieuwe onderwerpen zoals:

Update boek 2017

Inkomsten
Uitkeringen arbeidsongeschiktheid:
• Uitkeringsgerechtigde hoedanigheid: integratie flexi-jobs
• Verlengde wachttijd bij arbeidsongeschiktheid
• Betaling uitkering: weigering van ziekte-uitkering
• Moederschapsrust: nieuwe regeling voor zelfstandigen vanaf 01-01-2017
Pensioenen:
• Rustpensioen ambtenaren: nieuwe voorwaarden voor een ambtenarenloopbaan
• Verhoging minimumpensioen bij volledige loopbaan
Tegemoetkomingen aan personen met een handicap: Nieuwe aanvraagprocedure

Vlaamse sociale bescherming
• Aansluiting zorgkas
• Basisondersteuningsbudget
• Tegemoetkoming voor Hulp aan Bejaarden (eTHAB)

Gezondheidszorgen
• Zelfstandigen: faillissementsverzekering is nu overbruggingsrecht
• Maatregelen voor diabetespatienten: gewijzigde regelgeving en tegemoetkoming voor sensortherapie
• Hulp bij tabaksontwenning
• Mondzorgtraject

Fiscale en sociale voordelen
• Fiscale maatregelen: Vermindering van personenbelasting: attest ziekenfonds bij pensioen – brugpensioen
• Sociale voordelen mobiliteit: Nieuwe aanvraagprocedure en nieuwe controlemechanismen van parkeerkaarten

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
• Volledig herschreven deel met onder meer het nieuwe PVB (persoonsvolgend budget) in de voorzieningen
• Doventolken: gewijzigde regelgeving

Tewerkstellingsmaatregelen
• Aanpassingen Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)
• Behoud gunstiger werkloosheidsuitkering voor personen met een arbeidshandicap
• Voorlopige schrapping maatwerkdecreet nav arrest Raad van state, herstel van de werking van beschutte en sociale werkplaatsen
• Doventolken in de arbeidssituatie (gewijzigde wetgeving)
• Aangepaste werkgelegenheid voor personen met een handicap

Juridische maatregelen
Hervorming juridische tweedelijnsbijstand

Onderwijs en handicap
Voorwaarden voor synchroon internetonderwijs

Overzichtsschema’s voordelen en verminderingen
Overzichtsschema communicatie (nieuw)

Update digitale versie 2017

Ziekte-uitkeringen
• Arbeidsongeschiktheid: verlengde wachttijd
• Laattijdige aangifte: versoepeling van de sanctie
• Re-integratie van arbeidsongeschikten + arbeidsrechtelijke gevolgen (ontslag
• wegens medische overmacht)
• Periodes van moederschapsrust

Arbeidsongevallen en beroepsziekten
Fonds Beroepsziekten en Fonds Arbeidsongevallen worden Fedris

Gezondheidszorgen
• Hulp bij tabaksontwenning
• Kine verstrekkingen voor CVS en fibromyalgiepatienten
• Mondzorgtraject

Mobiliteit
• Aanpassing reservatie voor assistentie reizigers met beperkte mobiliteit: vermindering reservatietijd
• Parkeerkaarten: controlemodaliteiten gemoderniseerd

VAPH
Volledig herschreven deel met onder meer het nieuwe PVB (persoonsvolgend
budget) in de voorzieningen

Tewerkstelling
• VOP
• Behoud gunstiger werkloosheidsuitkering

Onderwijs
Voorwaarden voor synchroon internetonderwijs

Maakt deel uit van de reeks

VIEWZ publicaties VIEWZ - Publicaties 

De VIEWZ-publicaties vormen een onmisbare informatie- en inspiratiebron voor de volledige welzijns- en zorgsector. 

ISBN: /
Publicatievorm: Boek

Aanverwante producten:

Juridische modeldocumenten voor de zorgsector Juridische modeldocumenten voor de zorgsector 
Praktische verzameling van modeldocumenten inzake patiëntenrechten, levenseindebeslissingen en klachten wegens medische fouten

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , Welzijn en Zorg
Auteur: Tack S.
ISBN: 978 90 4960 946 7
Publicatievorm: Boek
Kleine gids voor psychiatrische ziektebeelden Kleine gids voor psychiatrische ziektebeelden 

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , Welzijn en Zorg
Auteur: Bervoets C., De Witte A., Lemey L., (ed.) De Bie J., (ed.) van den Ameele H.
ISBN: 978 90 4961 340 2
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Tobit | Levensvragen voor ouderen Tobit | Levensvragen voor ouderen 

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties
Auteur: Van Ooteghem L., Vanlaere L.
ISBN: 978 90 4961 419 5
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Losbladig
VIEWZ - Visie en Expertise in Welzijn en Zorg VIEWZ 
Visie en Expertise in Welzijn en Zorg

ISBN: /
ISSN: 2506-8717
Publicatievorm: Tijdschrift
Vroegtijdige zorgplanning Vroegtijdige zorgplanning 
Een gids voor hulpverlener en ambtenaar

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , Welzijn en Zorg
Auteur: Okerman G.
ISBN: 978 90 4961 357 0
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Werkplanning in de zorgsector Werkplanning in de zorgsector  

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties