Blockchain: de overheid aan of in de ketting?

Hoe blockchain de werking van de overheid kan veranderen

Blockchain: de overheid aan of in de ketting?
Auteur: Verhaert Roel
Publicatievorm:    Boek
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 502 4
Aantal bladzijden:66
Verschijningsjaar: 2016
Deel van reeks:    Lokaal management & beleid , MATConnect | Online kennispunt organisatie en werking

Beschrijving

Hebt u al van blockchain gehoord? Deze technologie gebruikt zogenaamde “knooppunten” op het internet om transacties zonder tussenkomst van een derde partij uit te voeren. Transparantie, zekerheid, betrouwbaarheid en traceerbaarheid zijn hierbij de sleutelwoorden.

De opkomst van blockchain is volgens kenners even ingrijpend als de opkomst van het internet. Wereldwijd wordt er alvast volop geëxperimenteerd met de mogelijkheden die blockchain biedt. Een mooi voorbeeld hiervan is een digitale munt zoals Bitcoin, waarbij diensten en voorzieningen (shared services) gedeeld worden binnen een bepaalde gemeenschap (community).

Het spreekt vanzelf dat blockchain ook binnen de publieke sector heel wat mogelijkheden biedt. Wat die mogelijkheden (kunnen) zijn en hoe die mogelijkheden een bedreiging dan wel een opportuniteit voor de verschillende overheden kunnen vormen? Deze vragen stonden centraal tijdens een inspiratienamiddag die op 22 juni 2016 door de Stad Antwerpen werd georganiseerd.

De verschillende topics die tijdens deze inspiratienamiddag aan bod kwamen, worden uiteengezet in dit boeiende boekje.

  • Hoe kan blockchain de werking van de overheid grondig door elkaar schudden?
  • Hoe kan blockchain administratieve processen, zoals de aflevering van vergunningen en attesten, een pak eenvoudiger maken?
  • Hoe kan blockchain de dienstverlening goedkoper, sneller en transparanter maken?
  • Hoe kan blockchain de ontwikkeling van echte smart cities stimuleren?
  • Hoe kan blockchain iedereen – zowel ambtenaar als burger – ten goede komen?

Met een heldere uitleg over de processen in de blockchain en met heel wat voorbeelden van blockchaintoepassingen in binnen- en buitenland biedt deze inspirerende uitgave een duidelijk antwoord op bovenstaande vragen.

Benieuwd naar de overheid van de toekomst? Maak in deze uitgave kennis met blockchain en met de vele kansen die deze technologie te bieden heeft.

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van MATCONNECT

MATConnect is het online kennispunt bij uitstek voor de managementteams van de lokale besturen. Een uitgebreide inhoud, gecombineerd met gebruiksvriendelijke en innovatieve technologie, maakt van MATConnect een nuttige informatiebron voor elk lokaal bestuur.

MATConnect omvat niet alleen een digitale bibliotheek boordevol relevante uitgaven, maar ook heel wat andere nuttige informatie en tools op maat van het managementteam: wetboeken, modelbesluiten, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van MATConnect.

Al geabonneerd op MATCONNECT?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op MATConnect
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van MATConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op MATCONNECT?

Schrijf u in op de nieuwsbrief "Lokale organisatie en werking | MATConnect".

  • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
  • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
  • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.Inhoudstafel

Een inspiratienamiddag in den bell
1. Processen in de blockchain
1.1. Wat is blockchain?
1.2. Terminologie
1.3. De kracht van blockchain
2. Smart contract
2.1. Het opstellen van een smart contract
2.2. Voordelen van een smart contract
2.3. Zakgeld voor je dochter (case smart contract)
2.4. Hoe werd de app "zakgeld voor mijn dochter" geprogrammeerd?
2.5. Complexe bewerkingen in de blockchain
3. De opbouw van een community met blockchain
3.1. Een community-website
3.2. Persoonsgebonden of grondgebonden blockchain, als start?
3.3. De filosofie van blockchain-community
3.4. Rol van de overheid in de nieuwe (virtuele) samenlevingen
3.5. Nieuwe technologie schept nieuwe kansen
3.6. De opdracht voor A-Labs
4. Blockchain, het "Internet of Things" en "smart city"
4.1. Iedereen en alles benoemd
4.2. Alles met elkaar verbinden?
4.3. Open data en open standards
4.4. Smart city
4.5. Blockchain en het betalingsverkeer
5. Hoe wil KBC anticiperen op blockchain
6. De technische werking van blockchain n.a.v. een geldtransactie
6.1. Voorbeeld geldtransactie
6.2. Achter de schermen?
7. Voorbeelden van mogelijke blockchaintoepassingen in de stedelijke dienstverlening
7.1. Blockchain als basisbestand voor de (nieuwgeboren) mens
7.2. Blockchain volgt de nieuwe aardbewoner op
7.3. Blockchain ter vervanging van vreemdelingenloket en inburgering
7.4. Blockchain als wereldwijde coördinator van rijbewijzen
7.5. Blockchain als vergunningshoudende overheid
8. Voorbeelden van mogelijke andere blockchaintoepassingen
8.1. Blockchain ter vervanging van de notaris en het kadaster
8.2. Blockchain in het OCMW en de kruispuntbank Sociale Zekerheid
8.3. Blockchain in het onderwijs
8.4. Blockchain en de voedselketen
8.5. Blockchain en industriële of havengebonden activiteiten
8.6. Blockchain een cadeau voor de auditor
8.7. Blockchain en democratie
9. Blockchain in de wereld
9.1. Sweden plans to adopt blockchain for land transactions
9.2. Dutch Chain: Blockchain bij de Nederlandse overheid
9.3. Estland: e-citizen
9.4. Great-Britain: blockchain, e-currency en de sociale uitkeringen
9.5. Duitsland - Deutsche Bank
9.6. USA
9.7. Europa
9.8. Blockchain wereldwijd
Besluit
Hoe kun je meewerken aan blockchain?
   

Maakt deel uit van de reeks

Lokaal management & beleid Lokaal management & beleid 
Voor managers & leidinggevenden in beweging

MATConnect | Online kennispunt managementteam MATConnect | Online kennispunt organisatie en werking 

informatie over de regelgeving van toepassing op de lokale besturen | inspiratie voor de uitbouw van het beleid

Aanverwante producten:

Blockchain in de praktijk Blockchain in de praktijk 
Meer dan vijftig use cases in Nederland en België

Auteur: Pomp M., Verhaert Roel
ISBN: 978 90 4961 648 9
Publicatievorm: Boek