Een woonzorgzone loont!

Een woonzorgzone loont!
Auteur: Deloddere M.
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 416 4
Aantal bladzijden:164
Verschijningsjaar: 2016
Deel van reeks:    VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online kennispunt welzijn en zorg , Welzijn en Zorg

Beschrijving

De druk op lokale besturen is de laatste jaren erg toegenomen. Meer doen met minder middelen is de boodschap. Niet verwonderlijk dus dat veel OCMW’s nieuwe paden bewandelen om “goede zorg” te kunnen blijven garanderen. De oprichting van een woonzorgzone is er daar één van.

Misschien overweegt uw bestuur wel zelf zo’n woonzorgzone op te richten? Of misschien zit uw bestuur al volop in de ontwikkeling ervan? In welk stadium u zich ook bevindt, het kan nooit kwaad om te leren van, en zich te laten inspireren door anderen.

Informatie en inspiratie, dat is precies wat het boek “Een woonzorgzone loont!” u biedt.

Een verhaal van innovatie en ondernemerschap

Van vaag idee tot concreet resultaat: dit boeiende boek schetst een overzicht van de ontwikkeling van een woonzorgzone in het centrum van Wervik. Dankzij dat overzicht krijgt u een helder beeld van de evolutie die het project de afgelopen tien jaar heeft ondergaan ... en krijgen de “meest gestelde vragen” over woonzorgzones duidelijke antwoorden:

  • Wat houdt het begrip “ woonzorgzone” nu precies in?
  • Aan welke basiscriteria moet een project voldoen om van een “woonzorgzone” te kunnen spreken?
  • Hoe gaat de uitwerking van een woonzorgzone van start?
  • Welke uitdagingen kunnen opduiken bij de uitbouw van een woonzorgzone?
  • Wat met samenwerkingsverbanden en subsidies?
  • Welke kritische succesfactoren zijn bepalend voor een geslaagde woonzorgzone?

Het zorgkruispunt, de verschillende woonvormen voor ouderen, de reorganisatie van straten, de invoering van een noodoproepsysteem, de ontwikkeling van allerlei diensten, … : alle aspecten die een woonzorgzone samen vormgeven, komen door die antwoorden heen uitgebreid aan bod.

Auteur Myriam Deloddere, OCMW-secretaris van Wervik, heeft het niet alleen over het organiseren van zorg, maar zeker ook over innovatie en ondernemerschap. Het aftasten van mogelijkheden, het berekenen van kosten en opbrengsten, het zoeken naar meerwaarde, …

De auteur biedt niet alleen technische informatie over soorten woningen en soorten diensten, over kostprijzen en subsdies, … Ze toont ook hoe in de publieke sector en bij de overheid mensen met hart en ziel aan innovatie willen werken en hoe ondernemend mensen kunnen zijn.

Een leidraad voor de uitbouw van een woonzorgzone en handige bijlagen benadrukken het inspirerende karakter van deze uitgave.

Lokale besturen als katalysator van vernieuwing

Uit het verhaal van Wervik blijkt dat lokale besturen een voortrekkersrol (kunnen) spelen bij de ontwikkeling en uitwerking van nieuwe ideeën en concepten die het verschil maken in onze samenleving. Welke structuren er ook uitgetekend zullen worden in de toekomst, dit boek leert dat een sterk lokaal sociaal beleid niet kan zonder een sterk publiek initiatief.

  

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van VIEWZCONNECT

 

VIEWZConnect is een innovatief online platform boordevol onmisbare kennis voor iedere welzijns- en zorgprofessional. Het kennispunt bevat een brede waaier aan informatie en tools, in de vorm van boeken, een tijdschrift, modellen en documenten, veelgestelde vragen, een wetgevingsdatabank, …

 

Al geabonneerd op VIEWZCONNECT?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op VIEWZConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van VIEWZConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op VIEWZCONNECT?

Inhoudstafel

1. Voorwoord
2. Duiding bij de stad Wervik
3. Inleiding
4. Katalysator en trigger
4.1. Demonstratieprojecten in de ouderenzorg
4.2. Start uitwerking van de woonzorgzone
4.3. Toekenning subsidie
4.4. Opstart van het loket Woonzorg
4.5. Verdere bekendmaking van de woonzorgzone
5. What's in a name?
6. De basiscriteria toegepast op de Woonzorgzone Wervik
6.1. Criterium 1: afgebakend gebied met aangepaste woonvormen
6.2. Criterium 2: een bepaald percentage van de bewoners kan een beroep doen op specifieke zorg
6.3. Criterium 3: binnen een straal van 200 meter dient een 24-urenzorgcentrum te liggen
6.4. Criterium 4: een sterk uitgebouwd dienstenaanbod
6.5. Criterium 5: een verkeers- en sociaal veilige woonomgeving
7. Een woonzorgzone: winst of verlies?
7.1. Financiële plaatje huisvestingen
7.2. Financiële plaatje van de OCMW-diensten
8. Personeelsinzet
9. Oprichting van het bijzonder comité woonzorg
10. Samenwerkingsverbanden
11. De ellenlange zoektocht naar subsidies
11.1. Vlaamse Gemeenschap
11.2. Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - PPO - Sectoraal Fonds
11.3. De provincie West-Vlaanderen
11.4. Activa en SINE
11.5. Sociale en culturele participatie
11.6. Koning Boudewijnstichting
11.7. Nationale Loterij
11.8. Overzicht ingediende subsidieaanvragen en hun gevolg
12. Een woonzorgzone loont!
13. Kritische succesfactoren
14. Problemen bij de uitbouw van de woonzorgzone
15. Resultaten
16. Leidraad voor de uitbouw van een woonzorgzone
17. Beschouwingen
18. Bijlagen
19. Overzichtslijsten 
20. Dankwoord 
   
   

Maakt deel uit van de reeks

VIEWZ publicaties VIEWZ - Publicaties 

De VIEWZ-publicaties vormen een onmisbare informatie- en inspiratiebron voor de volledige welzijns- en zorgsector. 

ISBN: /
Publicatievorm: Boek
VIEWZConnect | Online kennispunt welzijn en zorg VIEWZConnect | Online kennispunt welzijn en zorg 

Het innovatieve online platform boordevol onmisbare kennis voor iedere welzijns- en zorgprofessional.

Welzijn en zorg Welzijn en Zorg 

Aanverwante producten:

Integer werken, agressievrije klanten Integer werken, agressievrije klanten 

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online kennispunt welzijn en zorg , Welzijn en Zorg
Auteur: Klaassen A.
ISBN: 978 90 4960 968 3
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Tobit | Levensvragen voor ouderen Tobit | Levensvragen voor ouderen 

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties
Auteur: Van Ooteghem L., Vanlaere L.
ISBN: 978 90 4961 419 5
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Losbladig
Beter in team Beter in team 
Een leidraad voor de begeleiding van teams in de ouderenzorg

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online kennispunt welzijn en zorg
Auteur: Van Assche L.
ISBN: 978 90 4961 509 3
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Sociaal vernieuwen met burenhulp Sociaal vernieuwen met burenhulp 
Inspiratie- en actiemap

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties
Auteur: Decorte A.
ISBN: 978 90 496 1580 2
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Losbladig
JEZ11 in beeld JEZ11 in beeld 
Een reflectie op het werken met jongeren in de bijzondere jeugdzorg

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online kennispunt welzijn en zorg
Auteur: Ducatteeuw S.
ISBN: 978 90 4961 600 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Intervisie met impact Intervisie met impact 
Effectiever van elkaar leren

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online kennispunt welzijn en zorg
Auteur: A-Tjak J., Seys A.
ISBN: 978 90 4961 630 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig