Grondslagen van Publiekrecht

/
Auteur: Carlens I. , De Vos N. , Veny L.M. , Verbeeck B.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4960 096 9
Aantal bladzijden:591
Verschijningsjaar: 2009
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
90 EUR
bestel
Studentenprijs (incl. btw en verzendkosten) *
55 EUR
bestel
* Studenten kunnen een kopie van hun studentenkaart opsturen naar contact@vandenbroele.be.

Beschrijving

Het publiekrecht gaat niet alleen rechtenstudenten en juristen aan. Ook in andere disciplines (zoals de criminologie en de sociale wetenschappen) komt deze materie uitgebreid aan bod. Inzicht in de politieke en juridische structuren, alsook in het overheidsoptreden in het algemeen en de rechtsbescherming van de burger in het bijzonder, is dan ook voor hen van essentieel belang.
 
Deze thema’s komen uitgebreid aan bod in dit praktische handboek, waarbij de auteurs niet aan de recentste rechtspraakevoluties of waardevolle rechtsleer zijn voorbijgegaan. Op die manier vormt de uitgave ‘Grondslagen van Publiekrecht’ een overzichtelijk naslagwerk dat de geïnteresseerde jurist of niet-jurist de basisbeginselen van het publiekrecht bijbrengt.
 
 

Inhoudstafel

Deel I. Grondslagen van grondwettelijk recht
Hfdst. 1. Het staatsbegrip
Hfdst. 2. De Belgische Grondwet
Hfdst. 3. De federale overheid
Hfdst. 4. De rechterlijke macht
Hfdst. 5. Omtrent gemeenschappen en gewesten
Hfdst. 6. Internationale betrekkingen
Deel II. Grondslagen van bestuursrecht
Hfdst. 7. Ter inleiding op de grondslagen van bestuursrecht
Hfdst. 8. De organisatie van het overheidsbestuur
Hfdst. 9. De actiemiddelen van de overheid
Hfdst. 10. Het gezagsoptreden of... de bestuurlijke rechtshandeling
Hfdst. 11. Het bestuurlijk goederenrecht
Hfdst. 12. De rechtspositie van het overheidspersoneel
Hfdst. 13. De bestuurstaalwetgeving
Hfdst. 14. De substatelijke gezagsorganisatie
Hfdst. 15. Het bestuurlijk toezicht
Deel III. Grondslagen van mensenrechten
Hfdst. 16. Theoretische beschouwingen
Hfdst. 17. Overzicht van enkele mensenrechten
Deel IV. Grondslagen van gerechtelijk publiekrecht
Hfdst. 18. Het bestuurlijk en jurisdictioneel beroep
Hfdst. 19. Het objectieve contentieux voor de Raad van State
Hfdst. 20. Het Grondwettelijk Hof in het kader van het objectief beroep
Hfdst. 21. De bescherming van grondrechten voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg