Vlaams Omgevingsrecht: (g)een Toren van Babel

Vlaams Omgevingsrecht: (g)een Toren van Babel
Auteur: Larmuseau I. , Schoukens H. , De Smedt P. , Slabbinck R. , du Gardein L. , Defoort P.-J. , Beké K. , De Maesschalck S. , Houthuys A. , Strubbe M. , Vandamme S. , Malfait T. , Ponchaut C. , De Witte E. , Thyssen W.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 413 3
Aantal bladzijden:333
Verschijningsjaar: 2016
Deel van reeks:    OmgevingConnect | Online bibliotheek omgevingsrecht en omgevingsbeleid , OmgevingConnect > VVOR , Onze omgeving

Beschrijving

Zoals z’n titel het al aangeeft, bespreekt dit boek het Vlaamse omgevingsrecht. De invalshoek van het omgevingsrecht laat niet alleen toe om het recht op het terrein van ruimte en milieu samen te behandelen, maar ook om de zo belangrijke samenhang tussen deze rechtsgebieden extra in de verf te zetten. Aan de vooravond van de inwerkingtreding van de Vlaamse regelgeving inzake de omgevingsvergunning, complexe projecten en omgevingshandhaving, is de nood daaraan hoog.

De inhoud is stapsgewijs opgebouwd. Effectenbeoordelingen, omgevingskwaliteit, omgevingsplannen, omgevingsvergunningen, omgevingshandhaving en rechtsbescherming komen achtereenvolgens aan bod. Bijzonder aan deze ‘scharnier-editie’ is dat de huidige en toekomstige omgevingsregelgeving overzichtelijk naast elkaar komen te staan.

Het boek biedt een unieke combinatie van omgevingsrecht op hoofdlijnen met uitgesproken gedetailleerde commentaren.

 


"Het boek biedt Vlamingen en Nederlanders (en anderen die de Nederlandse taal begrijpen) een heldere inkijk in het Vlaamse omgevingsrecht. De vlot leesbare tekst is ook een aanrader voor hen die een eerste kennismaking willen met dat rechtsgebied. Toch is Babylonische spraakverwarring niet geheel uitgesloten. Hoe vertaal je immers omgevingsrecht in het Engels. “Surroundings law" of “Law of the Surroundings”? Zal wellicht niet begrepen worden over het kanaal. Dan toch maar “Environmental Law"? In het Belgisch Staatsblad is de Omgevingsvergunning alvast vertaald als “permis d’environnement".

Prof. dr. Luc Lavrysen
Rechter in het Grondwettelijk Hof en hoogleraar milieurecht aan de Universiteit Gent

 

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van OMGEVINGCONNECT

OmgevingConnect is het online kennispunt voor de diensten Milieu en Ruimtelijke Ordening en voor elke professional die op de hoogte wil zijn (en blijven) van alle aspecten van het omgevingsrecht en het omgevingsbeleid.

Dit kennispunt omvat boeken, wetgeving, rechtspraak, FAQ, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor.

 

Al geabonneerd op OMGEVINGCONNECT?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op OmgevingConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van OmgevingConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op OMGEVINGCONNECT?

Schrijf u in op de nieuwsbrief "Omgevingsrecht en omgevingsbeleid | OmgevingConnect".

  • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
  • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
  • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.Inhoudstafel

1. Inleiding
1.1. Waarom kiezen voor de verzamelterm "omgevingsvergunning"?
1.2. Ontstaansgeschiedenis en overzicht van het omgevingsrecht
1.3. Doelstellingen en beginselen van omgevingsrecht en -beleid
1.4. Opzet van dit boek
2. Bevoegdheidsverdeling tussen de federale overheid en de gewesten
2.1. Inleiding
2.2. Bevoegdheden van de gewesten
2.3. Bevoegdheden van de federale overheid
2.4. Betrokkenheid bij het Europees en internationaal milieubeleid
3. Effectenbeoordelingen
3.1. Inleiding
3.2. Milieueffectrapportage
3.3. Natuurtoetsen
3.4. Erfgoed- en landschapstoets
3.5. Watertoets
4. Omgevingskwaliteit
4.1. Inleiding
4.2. Europees kader
4.3. Milieukwaliteitsnormen
5. Plannen
5.1. Inleiding
5.2. Europees kader
5.3. Milieubeleidsplanning
5.4. Ruimtelijke plannen
5.5. Waterbeheerplannen
5.6. Afvalplannen
5.7. Mobiliteitsplannen
5.8. Natuurplannen
6. Vergunningen
6.1. Inleiding
6.2. Europees kader
6.3. De milieuvergunning
6.4. De stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsvergunning
6.5. De omgevingsvergunning
6.6. Het projectbesluit
6.7. Vergunningen in het natuurbehoudsrecht
7. Handhaving
7.1. Inleiding
7.2. Europees kader
7.3. Bestuursrechtelijke handhaving
7.4. Strafrechtelijke handhaving
7.5. Privaatrechtelijke handhaving
8. Rechtsbescherming
8.1. Inleiding
8.2. Europees kader
8.3. Rechtstreeks wettigheidstoezicht
8.4. Onrechtstreeks wettigheidstoezicht
   
   

Maakt deel uit van de reeks

OmgevingConnect > Omgevingsrecht & Omgevingsbeleid	OmgevingConnect | Online bibliotheek omgevingsrecht en omgevingsbeleid 

De innovatieve online bibliotheek boordevol informatie voor de gemeentelijke diensten Milieu en Ruimtelijke Ordening.

Publicatievorm: Online
OmgevingConnect > Omgevingsrecht & Omgevingsbeleid	OmgevingConnect > VVOR 

De innovatieve online bibliotheek die u informeert en inspireert over omgevingsrecht en omgevingsbeleid.

Onze Omgeving Onze omgeving 

Aanverwante producten:

OmgevingConnect > Omgevingsrecht & Omgevingsbeleid	OmgevingConnect | Online bibliotheek omgevingsrecht en omgevingsbeleid 

De innovatieve online bibliotheek boordevol informatie voor de gemeentelijke diensten Milieu en Ruimtelijke Ordening.

Publicatievorm: Online
OmgevingConnect > Omgevingsrecht & Omgevingsbeleid	OmgevingConnect > Ruimte & Planning 

De innovatieve online bibliotheek die u wegwijs maakt door de artikelen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Publicatievorm: Online
OmgevingConnect > Omgevingsrecht & Omgevingsbeleid	OmgevingConnect > VVOR 

De innovatieve online bibliotheek die u informeert en inspireert over omgevingsrecht en omgevingsbeleid.

De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) 
Van een verstands- naar een gelukkig huwelijk tussen economie en natuur?

Deel van reeks: OmgevingConnect | Online bibliotheek omgevingsrecht en omgevingsbeleid , OmgevingConnect > VVOR , Onze omgeving
Auteur: (ed.) Schoukens H., (ed.) Larmuseau I.
ISBN: 978 90 4961 511 6
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Geluid in Vlaaanderen Geluid in Vlaanderen 
Van stilte tot lawaai. Een technisch-juridische benadering

Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie , OmgevingConnect | Online bibliotheek omgevingsrecht en omgevingsbeleid , Onze omgeving
Auteur: Bataillie C., Dedecker L., Vandamme S., (ed.) Bataillie C., (ed.) Vandamme S.
ISBN: 978 90 4961 521 5
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig