Sociale Landkaart - Editie 2016

Uw gids bij sociale rechten en voorzieningen

Sociale landkaart editie 2016
Publicatievorm:    Boek , Online
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 496 1404 1
Aantal bladzijden:1390
Verschijningsjaar: 2016
Prijs omschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs
52 EUR
bestel
Basisprijs CM-leden *
42 EUR
bestel
Abonnementsprijs **
42 EUR
bestel
Abonnementsprijs CM-leden
32 EUR
bestel
* Als CM-lid kunt u in het veld "Opmerkingen" van het online bestelformulier uw lidnummer invullen.
** Als abonnee ontvangt u de ‘Sociale Landkaart’ - Editie 2016 en automatisch elke daaropvolgende jaarlijkse editie voor de voordeelprijs. U kunt uw abonnement schriftelijk opzeggen, na ontvangst en betaling van minstens één bijkomende nieuwe editie volgend op de oorspronkelijke bestelling van deze uitgave. Bovendien krijgt u er een gratis digitale versie bovenop. Deze digitale editie wordt vier keer per jaar bijgewerkt door de redactie.

Beschrijving

SOCIALE LANDKAART: uw gids bij sociale rechten en voorzieningen

Hoeveel bedraagt de inkomensvervangende tegemoetkoming waar ik recht op heb?
Waar moet ik een rolstoel aanvragen?
Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om als mantelzorger een vergoeding te krijgen?
Hoe lang kan ik tijdskrediet nemen voor de zorg van een ziek kind?
Waar kan mijn cliënt terecht voor tijdelijk onderwijs aan huis?
Vanaf wanneer kan mijn cliënt aanspraak maken op een huurpremie?


Met zulke vragen wordt u als hulpbehoevende, mantelzorger of professionele hulpverlener voortdurend geconfronteerd … En jammer genoeg zijn de antwoorden niet altijd even gemakkelijk te vinden. Waarom? Omdat de Belgische sociale zekerheid zoveel rechten, tegemoetkomingen en voorzieningen herbergt, dat het soms moeilijk is om door de bomen het bos te zien. De Sociale Landkaart schept al jarenlang klaarheid en biedt alle informatie die u nodig hebt om vooruit te kunnen.

Kortom, bent u wegens gezondheidsproblemen of een handicap zorgafhankelijk en/of financieel kwetsbaar? Of staat u hulpbehoevenden dagelijks bij? Dan mag deze vlot raadpleegbare gids niet ontbreken in uw boekenkast.
   

SOCIALE LANDKAART: papier en digitaal gaan hand in hand

Alle abonnees van de Sociale Landkaart krijgen ook toegang tot een digitale editie van deze onmisbare gids ... en hebben zo dus ook steeds toegang tot de meest actuele informatie. Want dat is één van de grote troeven van deze digitale editie: ze wordt vier keer per jaar bijgewerkt door de Sociale Landkaart-redactie.

Maar natuurlijk vormen die bijwerkingen niet het enige voordeel van de digitale editie van de Sociale Landkaart:

 • Dankzij een intelligente zoekmotor vindt u meteen de gewenste informatie. Zoekscherm, inhoudstafel of trefwoordenlijst? U bepaalt helemaal zelf hoe u uw zoekopdracht aanvat.
 • Digitale post-it notes laten u toe om snel opmerkingen en commentaar toe te voegen en te bewaren. Zodat u steeds opnieuw op uw aantekeningen kunt terugvallen.
 • Met enkele muisklikken jaagt u hele hoofdstukken of korte tekstselecties door de printer. Opslaan in pdf gaat even gemakkelijk.
    


SOCIALE LANDKAART: unieke benadering

Sociale Landkaart Editie 2015
   
1. De Sociale Landkaart bespreekt alle rechten en voorzieningen voor ouderen, chronisch zieke personen, mensen met een laag inkomen, personen met een handicap. Icoontjes maken meteen duidelijk voor welke doelgroep een specifieke voorziening bedoeld is.
   
2. Het boek is ingedeeld in tien grote thema's:
- Inkomsten
- Tewerkstellingsmaatregelen
- Voorzieningen
- Organisatie thuiszorg
- Woonvormen voor personen met een handicap of psychische beperkingen en voor ouderen
- Onderwijs en handicap
- Juridische maatregelen
- Overzichtsschema's voordelen en verminderingen
- Vrijetijdsbesteding
- Beleidsinstanties en -adressen
   
3. Voorzieningen worden stapsgewijs ontrafeld:
- Wat houdt de voorziening in?
- Op hoeveel kan men recht hebben?
- Wie kan er gebruik van maken?
- Hoe dient men het sociaal recht aan te vragen?
- Is er een beroep mogelijk tegen een genomen beslissing?
- Waar kan men terecht voor verdere inlichtingen?
 
4. Tip: een trefwoordenlijst laat u toe snel door de Sociale Landkaart te zoeken.
   

   
SOCIALE LANDKAART: editie 2016

De Sociale Landkaart houdt rekening met de steeds veranderend informatiebehoefte van zijn gebruikers en speelt jaarlijks op de nieuwste ontwikkelingen en de meest actuele regelgeving in. Deze nieuwe editie is dan ook doorspekt met aanvullingen, bijwerkingen en nieuwe onderwerpen zoals:

Juridische maatregelen:

 • Laatste aanpassingen van de wet op de patiëntenrechten
 • Concretisering van de maatregel voor schuldsaldoverzekering voor chronisch zieken en personen met een handicap

Zorg-, dienst- en hulpverlening:

 • Het contactpunt Dementie voor professionelen
 • Zorgbehoefteschalen: nieuwe schaal BELrai
 • Woonzorgvoorzieningen: verplichte tarifering per eenheid voor vergoedbare farmaceutische specialiteiten
 • Uitkering bij mantelzorg voor zelfstandigen 

Inkomen:

 • Aanpassing bedragen in de ziekteverzekering (verhogingen buiten index en verhoging inhaalpremie)
 • Gewijzigde wetgeving in uitkeringen arbeidsongeschiktheid RIZIV:
  • Schrapping van de carensdag in de primaire arbeidsongeschiktheidsuitkering
  • Toegelaten arbeid in de ziekteverzekering: wijziging regeling zelfstandigen
  • Aanpassingen naar aanleiding van de verhoogde wettelijke pensioenleeftijd
  • Stopzetting van de uitkering tijdens gevangenschap
  • Nieuwe procedures in de aangifte en opvolging van arbeidsongeschikten
 • Arbeidsongeschiktheid van ambtenaren
 • Buitenlandse gezondheidszorgen bij arbeidsongevallen
 • Gewijzigde aanvraagprocedure sociale kinderbijslagtoelagen
 • Tegemoetkomingen aan personen met een handicap: verhoging van de bedragen buiten index

Gezondheidszorgen:

 • Aanpassing getuigschriften voor verstrekte hulp
 • Derdebetalersregeling verplicht bij de huisarts voor wie Verhoogde Tegemoetkoming heeft
 • Sociale derdebetaler voor palliatieve patiënten 
 • Ziekenhuisfactuur
 • Brillen, lenzen en hoorapparaten: diverse aanpassingen
 • Overzicht van nieuwe revalidatie-overeenkomsten:
  • Overeenkomst hemofilie
  • Medische en psychosociale begeleiding bij de behandeling van de gevolgen van vrouwelijke genitale verminkingen
  • Referentiecentra - Diagnostische follow-up van prematuur geboren kinderen
 • Sociale MAF uitgebreid tot alle kinderen met een ongeschiktheid van 66 %
 • Recht op gezondheidszorgen voor vreemdelingen
 • Gezondheidszorgen in het buitenland, onbeantwoorde medische behoeften

Sociale rechten:

 • Procedure-aanpassingen van verschillende sociale rechten in functie van meer automatisering van de rechten:
  • 50 %-kaart bij De Lijn
  • Vermindering onroerende voorheffing voor huurders
 • DINA-abonnement bij De Lijn afgeschaft
 • Verkorte aanvraagprocedure voor de parkeerkaart
 • Hervorming waterfactuur
 • Europese richtlijn bij vrijstelling autogordel
 • Palliatief verlof voor zelfstandigen: uitbreiding zorgverlof
 • Hervorming Vlaamse renovatiepremie

Tewerkstellingsmaatregelen:

 • Omvorming van beschutte en sociale werkplaatsen tot maatwerkbedrijven

VAPH:

 • Hulpmiddelen: Betere tegemoetkomingen bij aanpassingen van badkamer en keuken, liften, domoticasystemen
 • Hervormingen VAPH worden concreter naarmate de vernieuwde uitvoeringsbesluiten verschijnen: persoonsvolgend budget, niet-rechtstreeks toegankelijke hulp, heroriëntering van de bestaande VAPH-voorzieningen, transformatie naar de nieuwe structuren, ...
 • Zorgwonen 

Onderwijs:

 • M-decreet: meer financiële middelen voor de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewone onderwijs
 • Vermindering inschrijvingsgeld deeltijds kunstonderwijs

Vrije tijd:

 • Toegankelijk op reis (in het buitenland)

  

   

Aanverwante producten:

Juridische modeldocumenten voor de zorgsector Juridische modeldocumenten voor de zorgsector 
Praktische verzameling van modeldocumenten inzake patiëntenrechten, levenseindebeslissingen en klachten wegens medische fouten

Deel van reeks: Welzijn en Zorg
Auteur: Tack S.
ISBN: 978 90 4960 946 7
Publicatievorm: Boek
Kleine gids voor psychiatrische ziektebeelden Kleine gids voor psychiatrische ziektebeelden 

Deel van reeks: Welzijn en Zorg
Auteur: Bervoets C., De Witte A., Lemey L., (ed.) De Bie J., (ed.) van den Ameele H.
ISBN: 978 90 4961 340 2
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Vroegtijdige zorgplanning Vroegtijdige zorgplanning 
Een gids voor hulpverlener en ambtenaar

Deel van reeks: Welzijn en Zorg
Auteur: Okerman G.
ISBN: 978 90 4961 357 0
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Werkplanning in de zorgsector  

Tobit | Levensvragen voor ouderen Tobit | Levensvragen voor ouderen 

Auteur: Van Ooteghem L., Vanlaere L.
ISBN: 978 90 4961 419 5
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Losbladig