De geldelijke rechtspositieregeling

De geldelijke rechtspositieregeling
Auteur: Buydens Ph.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Losbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4960 733 3
Aantal bladzijden:348
Deel van reeks:    Focus op personeel , HRMConnect | Online bibliotheek HR-beleid voor lokale besturen
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
129 EUR
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw en verzendkosten) *
109 EUR
bestel
* Als abonnee ontvangt u – naast het basiswerk – automatisch iedere bijwerking en aanvulling van deze uitgave. Deze bijwerkingen en aanvullingen worden per pagina gefactureerd aan de op dat moment geldende paginaprijs. Abonnementen op losbladige uitgaven kunnen te allen tijde schriftelijk worden opgezegd, na ontvangst en betaling van minstens één aanvulling volgend op de oorspronkelijke bestelling van het losbladige werk in kwestie.

Beschrijving

De geldelijke en administratieve rechtspositieregeling bepalen het statuut en de positie van de personeelsleden van een stad of gemeente. Een helder beeld van hun (juridische) bouwstenen is dan ook een must voor iedere personeelsverantwoordelijke.

De “geldelijke rechtspositieregeling” biedt antwoord op volgende vragen:

- Wat zijn de bestaande salarisschalen in een lokaal bestuur?
- Hoe wordt het jaarsalaris van een personeelslid vastgesteld?
- Bij verloven en afwezigheden is een vergoeding voorzien?
- Waarvoor kan een personeelslid dienstvrijstelling krijgen?
- Hoe wordt de disponibiliteit in een lokaal bestuur geregeld?
- Wat zijn de toe te kennen toelagen en vergoedingen?
- Welke sociale voordelen mag een lokaal bestuur toekennen aan haar personeelsleden?
- Hoe worden kosten terugbetaald ?
- …

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van HRMCONNECT
     

HRMConnect is een innovatieve online bibliotheek, boordevol onmisbare kennis en informatie over het personeelsbeleid in lokale besturen. Dit unieke en gebruiksvriendelijke digitale werkinstrument is gebouwd op een sociaal-juridische en een HR-pijler.

De kennis die in beide pijlers is vervat, krijgt vorm in heel wat concrete tools: elektronische boeken, praktische cases, e-learning, modellen en wetgeving. Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van HRMConnect.

Al geabonneerd op HRMCONNECT?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op HRMConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van HRMConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op HRMCONNECT?

Inhoudstafel

I. De vaststelling van de geldelijke rechtspositieregeling
A. De bevoegde overheid
1. De gemeenteraad
2. Het college van burgemeester en schepenen
B. Het wettelijk kader
1. Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005
2. Het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007
3. De Nieuwe Gemeentewet
C. Het bestuurlijk toezicht op de vaststelling van de rechtspositieregeling van het decretaal gemeentepersoneel
1. Rechtspositieregeling - inzendingsplichtig besluit - vijftig dagen termijn
2. Andere besluiten dan de rechtspositieregeling - lijstbesluit - dertig dagen termijn
3. De stuiting van de toezichttermijnen
4. De procedure na schorsing
5. De vervaltermijnen
6. De stuiting van de beroepstermijn bij de Raad van State
   
II. De bezoldigingsregeling
A. De salarisschalen
1. De identificatie van de salarisschalen
2. De vaststelling en de opbouw van de salarisschalen
3. De leeftijdsklasse
4. De loopbaanspreiding
5. De salarisschalen verbonden aan de decretale graden
6. De functionele loopbaan
B. De vaststelling van het jaarsalaris
1. Algemeen
2. De toekenning van periodieke salarisverhogingen door de opbouw van geldelijke anciënniteit
3. De geldelijke regelingen ingevolge evolutie in de loopbaan
4. Bijzondere bepalingen
5. Betaling van het salaris
C. Inschalingsprincipes - Pro memorie
1. Inschalingstabellen van de sectorale akkoorden 1993-1994 en 1997-1998
2. Inschalingsvoorwaarden
   
III. De bezoldiging in de administratieve standen
A. De dienstactiviteit
1. Bezoldigde verloven of afwezigheden
2. Onbezoldigd verlof of afwezigheid gelijkgesteld met dienstactiviteit
3. De dienstvrijstelling
B. De disponibiliteit
1. Algemeen
2. De disponibilteit wegens ziekte of invaliditeit
3. Disponibiliteit wegens ambtsopheffing
C. Non-activiteit
1. Het verlof voor deeltijdse prestaties
2. Het verlof voor opdracht
3. Het onbetaald verlof
   
IV. De toelagen, vergoedingen en sociale voordelen
A. Algemene bepalingen
1. Historiek
2. Terminologie
3. Toepassingsgebied
4. De sociale zekerheidsbijdragen
B. Toelagen
1. Het vakantiegeld
2. De haard- en standplaatstoelage
3. De eindejaarstoelage
4. De onregelmatige prestaties
5. De andere toelagen
C. De vergoedingen
1. De vergoeding voor reiskosten
2. Reisvergoeding wegens de fusie van gemeenten
3. De hotel- en dagvergoeding
4. De sociale zekerheidsbijdragen
D. De sociale voordelen
1. De maaltijdcheques
2. De hospitalisatieverzekering
3. De vergoeding van de kosten voor het woon-werkverkeer
4. De begrafenisvergoeding
5. De vergoeding van de conciërge
6. Andere sociale voordelen
E. Effectief gemaakte kosten
1. Kledij 
2. Nog andere werkelijke kosten
   
Bijlage: salarisschalen
 
 

Maakt deel uit van de reeks

Focus op personeel Focus op personeel 

hrmconnect HRMConnect | Online bibliotheek HR-beleid voor lokale besturen 

De innovatieve online bibliotheek boordevol informatie voor een mensvriendelijk en modern personeelsbeleid in de lokale besturen.

Publicatievorm: Online

Aanverwante producten:

De personeelsformatie en de administratieve rechtspositieregeling De personeelsformatie en de administratieve rechtspositieregeling 

Deel van reeks: Focus op personeel , HRMConnect | Online bibliotheek HR-beleid voor lokale besturen
Auteur: Buydens Ph., Vandenhaute W.
ISBN: 978 90 4961 242 9
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Losbladig
De loopbaan in lokale besturen De loopbaan in lokale besturen 

Deel van reeks: Focus op personeel , HRMConnect | Online bibliotheek HR-beleid voor lokale besturen
Auteur: Kints Aanje, Leerman W., Vos P., Wustenberghs T.
ISBN: 978 90 4961 129 3
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
De pensioenen van de lokale mandatarissen De pensioenen van de lokale mandatarissen 
Juridische en praktische aspecten

Deel van reeks: HRMConnect | Online bibliotheek HR-beleid voor lokale besturen
Auteur: Fransolet B.
ISBN: 978 90 4961 040 1
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
De tuchtprocedure in lokale besturen - Editie 2019 De tuchtprocedure in lokale besturen - Editie 2019 
De tuchtreglementering voor statutaire en contractuele personeelsleden

Deel van reeks: Focus op personeel , HRMConnect | Online bibliotheek HR-beleid voor lokale besturen
Auteur: Landtsheere Maureen, Blomme Franky, Gijsel Kenneth
ISBN: 978 90 4961 789 9
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig