Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier zondagsarbeid

Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier zondagsarbeid
Auteur: Blomme Franky
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 333 4
Aantal bladzijden:216
Verschijningsjaar: 2015
Deel van reeks:    Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
49 EUR
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw en verzendkosten) *
39 EUR
bestel
* Als abonnee ontvangt u automatisch elke nog te verschijnen uitgave (nieuwe dossiers en bijwerkingen) van “Arbeidswetgeving in de private sector” vanaf het moment waarop u op deze boekenreeks intekent, en dit telkens voor de voordelige abonnementsprijs van toepassing op de uitgave in kwestie. U kunt uw abonnement op deze reeks te allen tijde schriftelijk opzeggen, na ontvangst en betaling van minstens één bijkomende nieuwe uitgave volgend op uw oorspronkelijke bestelling.

Beschrijving

Hoewel er nog altijd een principieel verbod bestaat van tewerkstelling op zondag, wordt dat verbod in toenemende mate uitgehold en bestaan er talrijke gehele of gedeeltelijke uitzonderingen op het verbod van zondagsarbeid. Ook de wet nieuwe arbeidsregelingen biedt in het kader van de 24-uurseconomie de mogelijkheid om van de zondagsrust af te wijken.

Dit boek geeft een overzicht van die uitzonderingen op het verbod van zondagsarbeid en gaat verder in op de belangrijkste gevolgen van zondagsarbeid: wat met de naleving van de wekelijkse rust, de toekenning van inhaalrust, de verloning, het overloon op zondag, ... ?

Auteur Franky Blomme besteedt bijzondere aandacht aan de kleinhandel, waar de complexe reglementering op het vlak van openingsuren en de arbeidswetgeving soms divergeren. Het geheel wordt aangevuld met tabellen, rechtspraak en talrijke voorbeelden.

Deze handleiding kan zowel gebruikt worden door het management, door de werknemers die instaan voor de planning en het roosteren als door de medewerkers van de administratie en de HR die belast zijn met de loonverwerking.

Door zijn talrijke voorbeelden, situatieschetsen en overzichten biedt dit naslagwerk niet alleen een praktische leidraad door de complexe reglementering, maar vormt het ook een solide juridische basis bij de uitwerking van het personeelsbeleid.

 

Inhoudstafel

Inleiding
I. Zondagsarbeid in de arbeidswet
1. Het verbod van zondagsarbeid 
2. De werknemers die op zondag mogen werken, omdat ze uitgesloten zijn van het toepassingsgebied zondagsrust
3. De gevallen waar zondagsarbeid is toegelaten (alle sectoren) 
4. De afwijkingen in de distributiesector (kleinhandel)
5. De inhaalrust voor arbeid op zondag 
6. De zondagsrust en de zondagsarbeid voor jeugdige werknemers
7. Het loon voor prestaties op zondag
8. De procedureregels bij zondagsarbeid 
9. Het toezicht en de sancties 
II. De zondagsarbeid en de wet nieuwe arbeidsregelingen 
1. De mogelijkheid om af te wijken van het verbod op zondagsarbeid via de wet nieuwe arbeidsregelingen 
2. De mogelijkheid om af te wijken van de termijn voor toekenning van de inhaalrust via de wet nieuwe arbeidsregelingen 
3. Overzicht van de sectoren die een specifieke regeling hebben inzake de afwijking op het verbod van tewerkstelling op zondag 
III. Zondagsarbeid in de arbeidstijdenwet openbare sector 
1. Toepassingsgebied, verbod en afwijkingen 
2. De toekenning van inhaalrust bij tewerkstelling op zondag 
Bijlage 1. Lijst van de koninklijke besluiten met een afwijking op het verbod van zondagsarbeid (per sector) 
Bijlage 2. Tewerkstelling op zon- en feestdagen in de kleinhandel - overzichtstabel 
   
   

Maakt deel uit van de reeks

Arbeidswetgeving in de private sector Arbeidswetgeving in de private sector 

Deel van reeks: Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
Collectie Bedrijfsrecht Collectie Bedrijfsrecht 

De Collectie Bedrijfsrecht is een reeks van kwaliteitsvolle, vastbladige uitgaven over actuele onderwerpen uit het bedrijfsrecht. Deze reeks heeft als doelstelling om aan elke jurist die bij het ondernemingsgebeuren betrokken is, wetenschappelijk onderbouwde en praktijkgerichte oplossingen aan te bieden voor concrete vragen die leven binnen een onderneming.

Aanverwante producten:

Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier arbeidstijd van kaderpersoneel Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier arbeidstijd van kaderpersoneel 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4960 939 9
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier overloon Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier overloon 
Editie 2018

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 729 5
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier recuperatie en inhaalrust Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier recuperatie en inhaalrust 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 063 0
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier verplaatsingstijd Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier verplaatsingstijd 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 233 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier wachtdiensten Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier wachtdiensten 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4960 940 5
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier feestdagen Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier feestdagen 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 379 2
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Cover Arbeidswetgeving in de private sector: dossier rust en pauze Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier rust en pauzes 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 97890 496 1490 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier overschrijding van de normale arbeidsduurgrenzen Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier overschrijding van de normale arbeidsduurgrenzen 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 599 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Dossier nachtarbeid Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier nachtarbeid 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 695 3
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig