Werkplanning in de zorgsector 9: Het arbeidsreglement

Werkplanning in de zorgsector 9: Het arbeidsreglement
Auteur: Blomme Franky
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 604 5
Aantal bladzijden:217
Verschijningsjaar: 2017
Deel van reeks:    VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg , Welzijn en Zorg , Werkplanning in de zorgsector
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
45 EUR
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw en verzendkosten) *
39 EUR
bestel
* Als abonnee ontvangt u de 9 titels uit de reeks voor de voordelige abonnementsprijs. Bovendien ontvangt u als abonnee automatisch de nieuwe bijwerkingen van alle uitgaven uit deze reeks, en dit telkens ook voor de voordelige abonnementsprijs.

Beschrijving

Het arbeidsreglement is een belangrijk document in de relatie tussen de werkgever en de werknemer. Aangezien de roosters die de werkgever aan de werknemer wil opleggen erin moeten vermeld worden, is het een basisinstrument op het vlak van arbeidstijdreglementering. Verder bevat het arbeidsreglement een ganse reeks verplichte en facultatieve vermeldingen, die naast de contractuele bepalingen een belangrijke bron van verbintenissen en gedragsregels vormen.

Heel wat instellingen beschouwen het arbeidsreglement niet enkel als een verplicht op te stellen document, maar gebruiken het ook om beleidskeuzes ten aanzien van het personeel vast te leggen. Dit boek geeft een helder overzicht van de vermeldingen die verplicht en facultatief worden opgenomen in het arbeidsreglement. De vele praktijkvoorbeelden leren u hoe u personeelsaangelegenheden (IT-policy, rookbeleid, alcohol- en drugsbeleid, …) via het arbeidsreglement kunt regelen. Kortom, dankzij deze gids ontdekt u hoe u het arbeidsreglement kan omvormen in een werkinstrument voor een modern personeelsbeleid binnen een wettelijk kader.

Een goed arbeidsreglement groeit mee met de organisatie en houdt rekening met nieuwe regels en situaties binnen uw personeelsbeleid. Deze uitgave besteedt ruimschoots aandacht aan de procedure die u moet doorlopen om het arbeidsreglement te wijzigen. Ze bevat ook de nieuwe regels die ten gevolge van de Wet betreffende Werkbaar en Wendbaar Werk van toepassing zijn vanaf 1 oktober 2017.

Het boek biedt het management een solide juridische basis voor het nemen van beleidsbeslissingen. Het kan ook gebruikt worden door hoofdverpleegkundigen en teamleiders die moeten instaan voor de werkorganisatie, alsook door het administratief personeel van de administratie dat verantwoordelijk is voor het up-to-date houden van het arbeidsreglement. Het biedt een praktische handleiding voor de talrijke verplichte en facultatieve vermeldingen in dit basisdocument van het arbeidsrecht.

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van VIEWZCONNECT

VIEWZConnect is een innovatief online platform boordevol onmisbare kennis voor iedere welzijns- en zorgprofessional. Het kennispunt bevat een brede waaier aan informatie en tools, in de vorm van boeken, een tijdschrift, modellen en documenten, veelgestelde vragen, een wetgevingsdatabank, …

Al geabonneerd op VIEWZCONNECT?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op VIEWZConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van VIEWZConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op VIEWZCONNECT?


Schrijf u in op de nieuwsbrief "Welzijn en zorg | VIEWZ".

  • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
  • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
  • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.Inhoudstafel

INLEIDING
DE WET VAN 8 APRIL 1965 TOT INSTELLING VAN DE ARBEIDSREGLEMENTEN
I. Modaliteiten en inhoud
1. Het toepassingsgebied van de arbeidsreglementenwet
2. Inleidende bepalingen
3. De verplichte vermeldingen in verband met de arbeidstijd
4. Andere wettelijk verplichte vermeldingen
5. De opname van facultatieve bepalingen in het arbeidsreglement
6. Verboden bepalingen
7. Het tuchtrecht
8. Het arbeidsreglement en de privacyreglementering
II. De procedure tot invoering of wijziging van het arbeidsreglement in de private sector
1. De instellingen met een ondernemingsraad
2. De instellingen zonder ondernemingsraad
3. De gevallen waarbij afgeweken wordt van de wettelijke procedure
III. De procedure om het arbeidsreglement op te stellen en te wijzigen in de openbare zorgsector
1. De specifieke procedures voor de openbare sector
2. De onderhandelingsprocedure
3. De overlegprocedure
IV. De bekendmaking van het arbeidsreglement
1. De aanplakking van een bericht met opgave van de plaats waar het arbeidsreglement kan worden ingezien
2. De aanwezigheid van het arbeidsreglement op elke plaats van tewerkstelling
3. Het afleveren van een afschrift aan de werknemer
4. Het opsturen van een afschrift naar de inspectie
   
   

Maakt deel uit van de reeks

VIEWZ publicaties VIEWZ - Publicaties 

De VIEWZ-publicaties vormen een onmisbare informatie- en inspiratiebron voor de volledige welzijns- en zorgsector. 

ISBN: /
Publicatievorm: Boek
ViewzConnect VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg 

De innovatieve online bibliotheek boordevol onmisbare kennis voor iedere welzijns- en zorgprofessional.

Welzijn en zorg Welzijn en Zorg 

Werkplanning in de zorgsector Werkplanning in de zorgsector  

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg

Aanverwante producten:

De wettelijke regeling rond arbeidsduur Werkplanning in de zorgsector 1: De wettelijke regeling rond arbeidsduur 

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg , Welzijn en Zorg , Werkplanning in de zorgsector
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 587 1
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Werkplanning in de zorgsector 2 Werkplanning in de zorgsector 2: Een wettig uurrooster op maat van uw organisatie opstellen  

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg , Welzijn en Zorg , Werkplanning in de zorgsector
Auteur: Blomme Franky, Taillieu H.
ISBN: 978 90 496 1601 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Nachtarbeid en arbeid op zaterdagen, zon- en feestdagen Werkplanning in de zorgsector 3: Nachtarbeid en arbeid op zaterdagen, zon- en feestdagen 

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg , Welzijn en Zorg , Werkplanning in de zorgsector
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4960 955 9
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Werkplanning in de zorgsector 4: Zelfroosteren Werkplanning in de zorgsector 4: Zelfroosteren 

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg , Welzijn en Zorg , Werkplanning in de zorgsector
Auteur: Blomme Franky, Taillieu H. , Van Rompaey B., (ed.) Van Buggenhout M.
ISBN: 978 90 4960 972 6
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Werkplanning in de zorgsector 5: Recuperatie Werkplanning in de zorgsector 5: Recuperatie 

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg , Welzijn en Zorg , Werkplanning in de zorgsector
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 597 0
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Werkplanning in de zorgsector 6: Overloon Werkplanning in de zorgsector 6: Overloon 

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg , Welzijn en Zorg , Werkplanning in de zorgsector
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 602 1
Kenmerken: Vastbladig
Werkplanning in de zorgsector 7: Deeltijdse arbeid Werkplanning in de zorgsector 7: Deeltijdse arbeid 

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg , Welzijn en Zorg , Werkplanning in de zorgsector
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 603 8
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Werkplanning in de zorgsector 8: Arbeidstijdreglementering voor bijzondere categorieën van werknemers Werkplanning in de zorgsector 8: Arbeidstijdreglementering voor bijzondere categorieën van werknemers 

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg , Welzijn en Zorg , Werkplanning in de zorgsector
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 286 3
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig