Uitdagingen voor de lokale besturen 2015 - 2019

Uitdagingen voor de lokale besturen 2015 - 2019
Editor: Reynaert H. ,
Met bijdrages van: Castenmiller P. , De Ceuninck K. , Herweijer M. , Reynaert H. , Schaap L. , Valcke T. , Van Bever E. , van den Dool L. , Van Schuylenbergh P. , Vandenwijngaert G. , Verhelst T.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 284 9
Aantal bladzijden:162
Verschijningsjaar: 2015
Deel van reeks:    Lokale en Regionale Politiek - Lokale en Provinciale Politiek , MATConnect | Online kennispunt managementteam
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
30 EUR
bestel

Beschrijving

Hebben de gemeenten voldoende bestuurskracht? Hoe zal en moet de schaal van gemeenten evolueren? Welke toekomst is er voor de provincies weggelegd? Wat is de (on)zin van de integratie van het OCMW in de gemeente? Hoe zal die integratie verlopen? Hoe zullen de verhoudingen tussen Vlaanderen, de provincies en de gemeenten zich verder ontwikkelen? Wat gebeurt er met de bestuurlijke drukte? In welke mate zullen de gemeenten en steden de Europese besluitvorming (kunnen) beïnvloeden? Hoe zal Europa de besluitvorming op lokaal vlak verder gestalte geven? Aan uitdagende vraagstukken voor de lokale besturen zal het zeker niet ontbreken.

Deze uitgave gaat in op een aantal van die uitdagingen in en formuleert inspirerende antwoorden. De auteurs bieden een mix van wetenschappelijke en meer praktijkgeoriënteerde bijdragen waarbij ze niet nalaten om even over de grens te kijken, in het bijzonder richting Nederland.

Inhoudstafel

I. Inleiding: uitdagingen voor de lokale besturen 2015 - 2019
Herwig Reynaert
   
II. Het leven zoals het is ... schaalvergroting in Vlaanderen
Koenraad De Ceuninck
1. Inleiding
2. De Pré Historie ... over de bestuurlijke schaal in Vlaanderen de afgelopen decennia
3. Schaal als onderdeel van een ruimer debat
4. De tabel van Mendelejev. Een meersporenbeleid inzake schaalvergroting
5. Beroepen zonder grenzen. Kunnen we leren van onze buren?
6. Besluit
   
III.

Gemeentelijke fusie in Nederland. Over diffuse en minder diffuse effecten
Linze Schaap & Leon van den Dool

1. Inleiding
2. Herindelingsbeleid in Nederland
3. Van vijf naar één: Súdwest-Fryslân
4. Hoe uniek zijn de resultaten in Súdwest-Fryslân?
5. Reflectie en conclusies
6. Discussie
   
IV. Functionele en territoriale hervormingen van het decentraal bestuur. Op zoek naar visie en draagvlak bij provincieraadsleden
Tony Valcke & Tom Verhelst
1. Inleiding: de optimale organisatie van de decentrale overheid
2. De Belgische context
3. Data en onderzoeksmethode
4. Beschrijvende analyse: functionele en territoriale hervormingen
5. De visie op functionele en territoriale hervormingen volgens politieke partij
6. De visie op functionele en territoriale hervormingen volgens politieke ervaring
7. De visie op functionele en territoriale hervormingen volgens positie in de provincieraad
8. Conclusie
   
V. De Nederlandse provinciën
Peter Castenmiller & Michiel Herweijer
1. Een korte geschiedenis
2. Basistaken van de provincie
3. De provincie als uitvoerder van rijksbeleid
4. Provincies, samenwerkende gemeenten en stadsregio's
5. Autonome taken: vaak samen met andere overheden
6. Provincies in de 21ste eeuw
7. Over de toekomst van de provincies
   
VI. Naar een sterker lokaal sociaal beleid. Afwegingskader voor een vernieuwde relatie tussen gemeente en OCMW
Piet Van Schuylenbergh
1. Naar een sterker lokaal sociaal beleid
2. Huidige situatie op het terrein
3. De Vlaamse en federale beleidsintenties
4. VVSG-standpunten n.a.v. de regeerakkoorden
5. Modellen
6. Conceptnota Vlaamse regering
7. Besluit
   
VII. Europese programma's en subsidies voor Vlaamse gemeenten. Een surveyanalyse van de activiteit en determinanten tijdens de programmaperiode 2007-2013
Tom Verhelst, Eline Van Bever & Herwig Reynaert
1. Inleiding 
2. Theoretisch kader 
3. Beschrijvende analyse: de financiële mobilisatie van de Vlaamse gemeenten tijdens de programmaperiode 2007-2013 
4. Verklarende analyse: de determinanten van deelname aan EU-programma's en ontvangst EU-subsidies bij Vlaamse gemeenten tijdens de programmaperiode 2007-2013 
5. Conclusie 
   
VIII. Ten uitgeleide. Lokale besturen en hun verzekeraars in het digitale tijdperk
Geert Vandenwijngaert
1. Wat verwachten we van een verzekeraar?
2. Deskundige hulp bij het ontwikkelen van een beleid
3. Internet of Things
4. Privacy en solidariteit?
5. Besluit
   
   

Maakt deel uit van de reeks

Lokale en Regionale Politiek - Lokale en Provinciale Politiek 

MATConnect | Online kennispunt managementteam MATConnect | Online kennispunt managementteam 

informatie over de regelgeving van toepassing op de lokale besturen | inspiratie voor de uitbouw van het beleid

Aanverwante producten:

De gemeente- en provincieraad: meer dan ritueel mopperen en legitimeren? De gemeente- en provincieraad: meer dan ritueel mopperen en legitimeren? 

Deel van reeks: Lokale en Regionale Politiek - Lokale en Provinciale Politiek
Auteur: (ed.) Reynaert H., (ed.) Steyvers K., (ed.) Verhelst T.
ISBN: 978 90 4960 328 1
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
/ De gemeentelijke fusies van 1976 
Een mijlpaal voor de lokale besturen in België

Deel van reeks: Lokale en Regionale Politiek - Lokale en Provinciale Politiek
Auteur: De Ceuninck K.
ISBN: 978 90 4960 172 0
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
De verkiezingen van 14 oktober 2012. De kracht van verankering? De verkiezingen van 14 oktober 2012. De kracht van verankering? 

Deel van reeks: Lokale en Regionale Politiek - Lokale en Provinciale Politiek
Auteur: (ed.) Reynaert H., (ed.) Steyvers K.
ISBN: 978 90 4960 908 5
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Naar springlevende lokale besturen? Naar springlevende lokale besturen? 

Deel van reeks: Lokale en Regionale Politiek - Lokale en Provinciale Politiek , MATConnect | Online kennispunt managementteam
Auteur: Reynaert H.
ISBN: 978 90 4961 421 8
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Lokale besturen in de Lage Landen Lokale besturen in de Lage Landen 

Deel van reeks: Lokale en Regionale Politiek - Lokale en Provinciale Politiek , MATConnect | Online kennispunt managementteam
Auteur: (ed.) Reynaert H.
ISBN: 978 90 4961 675 5
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig