Het beheer van het gemeentelijk patrimonium

Het beheer van het gemeentelijk patrimonium
Auteur: Astaes Jan , Blockerije A. , Ryckx J.
Publicatievorm:    Boek , Online
Kenmerken: Losbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 100 2
Aantal bladzijden:413
Deel van reeks:    FinConnect | Online bibliotheek financieel management
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
165 EUR
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw en verzendkosten) *
135 EUR
bestel
* Als abonnee ontvangt u – naast het basiswerk – automatisch iedere bijwerking en aanvulling van deze uitgave. Deze bijwerkingen en aanvullingen worden per pagina gefactureerd aan de op dat moment geldende paginaprijs. Abonnementen op losbladige uitgaven kunnen te allen tijde schriftelijk worden opgezegd, na ontvangst en betaling van minstens één aanvulling volgend op de oorspronkelijke bestelling van het losbladige werk in kwestie.

Beschrijving

In dit boek ingegaan op de verschillende vormen van vervreemding en verwerving van het gemeentelijk patrimonium. Per hoofdstuk wordt de volledige procedure besproken, worden modelteksten megegeven en wordt de samenstelling van het dossier uiteen gezet. Ook worden telkens de relevante wetsartikelen, veelal uit het burgerlijk wetboek, opgenomen.

Zowel het onroerend als het roerend patrimonium komen aan bod. Courante rechtsverhoudingen zoals bij koop/verkoop, huur, ruil, schenking en erfdienstbaarheden worden vanuit een gemeentelijke betrokkenheid grondig geanalyseerd.

Kortom, een must-have voor iedereen die zich bezig houdt (of zal houden) met het beheer van het gemeentelijk patrimonium.

 

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van FinConnect

FinConnect is het online kennispunt voor de financiële diensten van de lokale besturen. Deze innovatieve toepassing laat u toe om snel en diepgaand kennis op te bouwen over financiën, overheidsopdrachten en boekhouding & beheer.

FinConnect omvat niet alleen een volledige digitale bibliotheek boordevol relevante uitgaven, maar ook heel wat andere nuttige informatie en tools die uw dienst ondersteunen: wetboeken, modellen, wetgeving, rechtspraak, FAQ, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van FinConnect.

Al geabonneerd op FinConnect?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen in FinConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van FinConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op FinConnect?

 

Schrijf u in op de nieuwsbrief "Lokale financiën | FinConnect".

  • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
  • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
  • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.


 

Inhoudstafel

DEEL I. HET BEHEER VAN HET GEMEENTELIJK PATRIMONIUM
Inhoud
1. Inleiding
2. Daden van beschikking en daden van beheer
3. Openbaar en privaat domein
4. Onroerende en roerende goederen
5. Vervreemden van onroerende goederen
6. De aankoop van onroerende goederen
7. De ruil van onroerende goederen
8. De onteigening ten algemene nutte
9. De opeising
10. Verhuren van onroerende goederen
11. Opdrachten van werken, leveringen en diensten
12. Onroerende zakelijke rechten
13. Schenkingen, legaten en stichtingen
14. Erfdienstbaarheden of grondlasten
15. Verzekeringen
16. Publiek-private samenwerking
17. De subsidiëring van de restauratie van beschermde gebouwen
18. Geraadpleegde literatuur

DEEL II. DADEN VAN BEHEER
Inhoud
1. De aankoop van lichamelijke onroerende goederen
2. De verkoop van lichamelijke onroerende goederen
3. Het verlenen van een erfpacht of opstalrecht
4. Erfdienstbaarheden
5. De verhuring van onroerende goederen
6. De verpachting van landeigendommen
7. De verhuring van het jacht- en visrecht
8. De domeinconcessie
9. Wegen
10. De onteigening ten algemenen nutte bij hoogdringende omstandigheden

DEEL III. FACILITAIRE KOSTEN VAN VLAAMSE GEMEENTEN
Voorwoord
Inhoud
Drie goede redenen voor het onderzoek FaKL-Benchmark
1. Inleiding
2. Algemene resultaten
3. Ruimte en infrastructuur
4. Personeel en organisatie
5. Uitbesteden
6. Conclusies
Referenties

 

Maakt deel uit van de reeks

finconnect FinConnect | Online bibliotheek financieel management 

Alle noodzakelijke informatie voor de financiële dienst van de gemeenten, in combinatie met de meest innovatieve mogelijkheden om hier toegang tot te krijgen.

Publicatievorm: Online

Aanverwante producten:

Debiteurenbeheer Debiteurenbeheer van lokale besturen 

Deel van reeks: FinConnect | Online bibliotheek financieel management
Auteur: Bobbaers K., Horemans W., Keirsmaekers A., Minsart A., Paulissen R., Smet J., Vermeiren L.
ISBN: 978 90 4961 654 0
Publicatievorm: Boek , Online
Kenmerken: Vastbladig