De boekhouding en het beheer van de financiën: Praktijkgids planning en budget

Editie 2020

De boekhouding en het beheer van de financiën: Praktijkgids planning en budget
Auteur: Van Dooren Bart
Publicatievorm:    Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 808 7
Aantal bladzijden:42
Verschijningsjaar: 2020
Deel van reeks:    FinConnect | Online bibliotheek financieel management
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten) *
35 EUR
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw en verzendkosten) **
25 EUR
bestel
* Abonnees van het boek "De boekhouding en het beheer van de financiën - De besturen van de erkende erediensten" krijgen het boek "Praktijkgids planning en budget" automatisch toegestuurd en hoeven dit dus niet apart te bestellen.
** Als abonnee ontvangt u automatisch iedere nieuwe of bijgewerkte editie van deze uitgave, en dit telkens voor de voordelige abonnementsprijs. U kunt uw abonnement op deze uitgave te allen tijde schriftelijk opzeggen, na ontvangst en betaling van minstens één bijkomende nieuwe editie volgend op de oorspronkelijke bestelling van de uitgave in kwestie.

Beschrijving

Wat het toezicht op de meerjarenplannen en de budgetten van de kerkfabrieken betreft, spelen de gemeentebesturen een erg belangrijke rol. Immers, het is de gemeenteraad die beslist tot goedkeuring.

Het spreekt dan ook voor zich dat het gemeentebestuur zijn beslissingen goed moet voorbereiden. Net zoals het voldoende aandacht moet besteden aan de motivering van die beslissingen … vooral als die beslissingen een afkeuring of een aanpassing behelzen.

Deze praktijkgids overloopt van naaldje tot draadje hoe die beslissingen praktisch kunnen worden aangepakt en sluit daarbij naadloos aan op het basiswerk “De besturen van de erkende erediensten”.

Bijzondere aandacht gaat eveneens uit naar het overleg. Want hoewel overleg losstaat van de formele procedure van het meerjarenplan en het budget, kan het, als het goed wordt aangewend, veel problemen tijdens de rest van de procedure voorkomen.

Auteur Bart Van Dooren gaat vervolgens dieper in op de behandeling van het meerjarenplan en op het budget. Hij verschaft de nodige basisinformatie en geeft meer uitleg over de eigenlijke controles die uitgevoerd worden. Aansluitend formuleert hij bedenkingen en tips, waarbij hij ook wijst op ruimere verbanden.

Tot slot: een planning wordt vaak door de feiten achterhaald en moet dan ook worden bijgestuurd. Omdat niet elke wijziging even belangrijk is, wordt de gemeente niet met elke planningswijziging van de kerkfabrieken geconfronteerd. Een laatste hoofdstuk zet die verschillende soorten wijzigingen kort op een rijtje.

Kortom, dit praktische en to-the-point handboekje mag niet ontbreken op het bureau van iedereen die zich binnen zijn bestuur over erediensten ontfermt.

 

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van FinConnect

FinConnect is het online kennispunt voor de financiële diensten van de lokale besturen. Deze innovatieve toepassing laat u toe om snel en diepgaand kennis op te bouwen over financiën, overheidsopdrachten en boekhouding & beheer.

FinConnect omvat niet alleen een volledige digitale bibliotheek boordevol relevante uitgaven, maar ook heel wat andere nuttige informatie en tools die uw dienst ondersteunen: wetboeken, modellen, wetgeving, rechtspraak, FAQ, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van FinConnect.

Al geabonneerd op FinConnect?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen in FinConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van FinConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op FinConnect?

 

Schrijf u in op de nieuwsbrief "Lokale financiën | FinConnect".

  • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
  • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
  • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.


 

Inhoudstafel

1. Inleiding
2. Het overleg
1. Over welke aspecten kunnen afspraken gemaakt worden?
2. Hoe verloopt het overleg voor de parochies die zich over het grondgebied van meerdere gemeenten uitstrekken?
3. Het meerjarenplan
1. Ontvangst van de meerjarenplannen
2. Samenstelling dossier meerjarenplannen
3. Behandeling dossier meerjarenplannen
4. Het besluit over het meerjarenplan
4. Het budget
1. Ontvanst van de budgetten
2. Samenstelling dossier budgetten
3. Behandeling van de budgetten
5. Wijziging van de planning
1. Wijzigingen van het meerjarenplan
2. Budgetwijzigingen
3. Interne kredietaanpassingen
   
   

Maakt deel uit van de reeks

finconnect FinConnect | Online bibliotheek financieel management 

Alle noodzakelijke informatie voor de financiële dienst van de gemeenten, in combinatie met de meest innovatieve mogelijkheden om hier toegang tot te krijgen.

Publicatievorm: Online in Connect

Aanverwante producten:

De boekhouding en het beheer van de financiën: De besturen van de erkende erediensten De boekhouding en het beheer van de financiën: De besturen van de erkende erediensten 
Editie 2020

Deel van reeks: FinConnect | Online bibliotheek financieel management
Auteur: Mertens Geert
ISBN: 978 90 4961 807 0
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Losbladig
De boekhouding en het beheer van de financiën: Praktische leidraad voor advies over de jaarrekening van de kerkfabrieken De boekhouding en het beheer van de financiën: Praktische leidraad voor advies over de jaarrekening van de kerkfabrieken 
Editie 2020

Deel van reeks: FinConnect | Online bibliotheek financieel management
Auteur: Mertens Geert, Zutterman Timothy
ISBN: 978 90 4961 809 4
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig