De pensioenen van de lokale mandatarissen

Juridische en praktische aspecten

De pensioenen van de lokale mandatarissen
Auteur: Fransolet B.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 040 1
Aantal bladzijden:110
Verschijningsjaar: 2014
Deel van reeks:    HRMConnect | Online bibliotheek HR-beleid voor lokale besturen

Beschrijving

De heruitgave van dit boek komt eraan (2021).

Het thema "pensioenen" blijft brandend actueel in de lokale besturen. De hervormingen van de laatste jaren hebben een grote impact: niet alleen op de pensioenen van de lokale ambtenaren, maar ook op het pensioenstelsel van de lokale mandatarissen.

Dit stelsel krijgt vorm door de wet van 8 december 1976 tot regeling van het pensioen van sommige mandatarissen en dat van hun rechtverkrijgenden... Een wet die de voorbije jaren herhaaldelijk werd gewijzigd.

De nood aan houvast in deze complexe materie is dan ook hoog. Het boek "De pensioenen van de lokale mandatarissen" beantwoordt aan deze behoefte. Auteur Bernard Fransolet verschaft u een helder inzicht in:

  • de te vervullen voorwaarden om recht te hebben op een pensioen van lokaal mandataris
  • de datum vanaf wanneer het recht op een dergelijk pensioen zich opent
  • het bedrag van dit pensioen
  • de impact van de beroeps- of politieke activiteiten, of van andere pensioenen, op de betaling van het pensioen van lokaal mandataris

Zowel mandatarissen als medewerkers van de personeelsdienst beschikken met deze uitgave over een handig naslagwerk dat hen een klare en praktische kijk op dit specifieke pensioenstelsel biedt.

Over de auteur
Bernard Fransolet is expert juridisch adviseur Directie Leven Collectiviteiten van Ethias, waar hij actief is binnen het domein van wettelijke en aanvullende pensioenen. Verder is hij ook wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit van Luik. Met een bijzondere vermelding voor Anne Maule en Silvy Tomassetti. 
 
 

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van HRMCONNECT
     

HRMConnect is een innovatieve online bibliotheek, boordevol onmisbare kennis en informatie over het personeelsbeleid in lokale besturen. Dit unieke en gebruiksvriendelijke digitale werkinstrument is gebouwd op een sociaal-juridische en een HR-pijler.

De kennis die in beide pijlers is vervat, krijgt vorm in heel wat concrete tools: elektronische boeken, praktische cases, e-learning, modellen en wetgeving. Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van HRMConnect.

Al geabonneerd op HRMCONNECT?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op HRMConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van HRMConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op HRMCONNECT?

Inhoudstafel

I. Het rustpensioen van de lokale mandatarissen
1. Toekenningsvoorwaarden voor het rustpensioen van de lokale mandatarissen
2. Berekening van het rustpensioen van de lokale mandatarissen
3. Cumulatie van het rustpensioen van lokaal mandataris met andere inkomsten
II. Het overlevingspensioen van de lokale mandatarissen
1. Toekenningsvoorwaarden van het overlevingspensioen van de lokale mandatarissen
2. Berekening van het overlevingspensioen van de lokale mandatarissen
3. Cumulatie van het overlevingspensioen als lokaal mandataris met andere inkomsten
III. Gemeenschappelijke regels voor het rust- en overlevingspensioen van de lokale mandatarissen
1. Inhoudingen
2. Indexatie en perequatie
Trefwoordenregister
   
   

Maakt deel uit van de reeks

hrmconnect HRMConnect | Online bibliotheek HR-beleid voor lokale besturen 

De innovatieve online bibliotheek boordevol informatie voor een mensvriendelijk en modern personeelsbeleid in de lokale besturen.

Publicatievorm: Online

Aanverwante producten:

De arbeidstijdreglementering bij lokale overheden De arbeidstijdreglementering bij lokale overheden 
Praktische toepassing voor het statutaire en contractuele personeel in lokale besturen en openbare zorginstellingen

Deel van reeks: Focus op personeel , HRMConnect | Online bibliotheek HR-beleid voor lokale besturen
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 582 6
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
De loopbaan in lokale besturen De loopbaan in lokale besturen 

Deel van reeks: Focus op personeel , HRMConnect | Online bibliotheek HR-beleid voor lokale besturen
Auteur: Kints Aanje, Leerman W., Vos P., Wustenberghs T.
ISBN: 978 90 4961 129 3
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Pensioenreglementering in lokale besturen De pensioenreglementering in lokale besturen 
Wettelijke pensioenen van statutaire personeelsleden

Deel van reeks: Focus op personeel , HRMConnect | Online bibliotheek HR-beleid voor lokale besturen
Auteur: Tomassetti S.
ISBN: 978 90 4961 725 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
De personeelsformatie en de administratieve rechtspositieregeling De personeelsformatie en de administratieve rechtspositieregeling 

Deel van reeks: Focus op personeel , HRMConnect | Online bibliotheek HR-beleid voor lokale besturen
Auteur: Buydens Ph., Vandenhaute W.
ISBN: 978 90 4961 242 9
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Losbladig
De tuchtprocedure in lokale besturen - Editie 2019 De tuchtprocedure in lokale besturen - Editie 2019 
De tuchtreglementering voor statutaire en contractuele personeelsleden

Deel van reeks: Focus op personeel , HRMConnect | Online bibliotheek HR-beleid voor lokale besturen
Auteur: Landtsheere Maureen, Blomme Franky, Gijsel Kenneth
ISBN: 978 90 4961 789 9
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Eervolle onderscheidingen Eervolle onderscheidingen 
Praktische handleiding voor het aanvragen en toekennen van eervolle onderscheidingen

Deel van reeks: Focus op personeel , HRMConnect | Online bibliotheek HR-beleid voor lokale besturen
Auteur: Landtsheere Maureen
ISBN: 978 90 4960 858 3
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Het arbeidsreglement in lokale overheden Het arbeidsreglement in lokale overheden 

Deel van reeks: Focus op personeel , HRMConnect | Online bibliotheek HR-beleid voor lokale besturen
Auteur: Blomme Franky, Kints Aanje
ISBN: 978 90 496 1621 2
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
De geldelijke rechtspositieregeling De geldelijke rechtspositieregeling 

Deel van reeks: Focus op personeel , HRMConnect | Online bibliotheek HR-beleid voor lokale besturen
Auteur: Buydens Ph.
ISBN: 978 90 4960 733 3
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Losbladig