Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier verplaatsingstijd

Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier verplaatsingstijd
Auteur: Blomme Franky
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 233 7
Aantal bladzijden:215
Verschijningsjaar: 2015
Deel van reeks:    Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
49 EUR
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw en verzendkosten) *
39 EUR
bestel
* Als abonnee ontvangt u automatisch elke nog te verschijnen uitgave (nieuwe dossiers en bijwerkingen) van “Arbeidswetgeving in de private sector” vanaf het moment waarop u op deze boekenreeks intekent, en dit telkens voor de voordelige abonnementsprijs van toepassing op de uitgave in kwestie. U kunt uw abonnement op deze reeks te allen tijde schriftelijk opzeggen, na ontvangst en betaling van minstens één bijkomende nieuwe uitgave volgend op uw oorspronkelijke bestelling.

Beschrijving

Is verplaatsingstijd arbeidstijd? Het is een vraag die in elke onderneming regelmatig wordt gesteld. Wat met het woon-werkverkeer? De verplaatsing naar een klant, een vergadering of een opleiding? Of nog een dienstreis naar het buitenland? En hoe zit het dan met de correcte verloning of vergoeding van die verplaatsing(stijd)?

Het slechte nieuws: de arbeidswet biedt op deze vragen geen eenduidig antwoord.
Het goede nieuws: het boek “Dossier verplaatsingstijd” zorgt wel voor de nodige duidelijkheid.

Immers, auteur Franky Blomme analyseert de verschillende vormen van verplaatsingen – zoals dus het woon-werkverkeer, de verplaatsingstijd naar werven en klanten, verplaatsingen op vraag van de werkgever, verplaatsingen naar vergaderingen en opleidingen, dienstreizen naar het buitenland, … – en neemt de verloning ervan onder de loep. Hierbij geeft hij een duidelijk overzicht van de specifieke sectorale regels.

Een tweede deel van deze handige gids gaat dieper in op de prestaties van beroepschauffeurs (voor rekening van de werkgever of voor derden).

Want ook deze kwestie verdient de nodige aandacht, aangezien deze prestaties niet alleen effectieve rijtijden omvatten, maar ook andere tijden zoals laden en lossen, verplichte rusttijden, wachttijden aan grensovergangen, enz.

De auteur gaat dan ook na in hoever deze tijden meetellen voor de berekening van de arbeidsduurgrenzen en hoe ze verloond moeten worden. Verder staat hij stil bij de Europese verordeningen inzake de rij- en rusttijden. Tot slot komt ook de registratieverplichting van rij- en rusttijden aan bod, zowel in het kader van de verordening als in het kader van sectorale bepalingen.

Kortom, dit boek biedt een uitgebreide leidraad voor een specifiek en complex aspect van de arbeidstijdreglementering. Door zijn talrijke voorbeelden en situatieschetsen is het niet alleen een praktische handleiding voor de HR- en personeelsdiensten van bedrijven. De talrijke verwijzingen naar rechtspraak en rechtsleer staan bovendien garant voor een solide juridisch naslagwerk op maat van advocaten, werkgevers- en werknemersorganisaties en sociale secretariaten.

 

Inhoudstafel

I. De verplaatsingstijd van werknemers naar de werkplaats
1. Twee fundamentele vragen bij de arbeidsrechtelijke behandeling van de verplaatsingstijd
1.1. Valt de verplaatsingstijd onder het begrip "arbeidstijd"?
1.2. Hoe moet de verplaatsingstijd verloond worden?
2. De verschillende vormen van verplaatsing - arbeidstijd en verloning
2.1. De verplaatsingstijd tussen de woonplaats en de vaste arbeidsplaats
2.2. De verplaatsingstijd naar werven
2.3. De verplaatsingstijd van de woonplaats naar mobiele werkplaatsen en klanten
2.4. De verplaatsingen in aanwezigheid van de werkgever
2.5. De verplaatsingen op vraag van de werkgever: werk-werkverkeer
2.6. Het ophalen van collega's
2.7. De verplaatsingen naar een vergadering of een opleiding
2.8. De dienstreizen naar het buitenland
2.9. De verplaatsingen binnen de onderneming
2.10. De verplaatsingen in het kader van sociale verkiezingen
2.11. De verplaatsingen naar de vertrouwenspersoon of de preventieadviseur psychosociale aspecten
2.12. De verplaatsingen in het kader van het gezondheidstoezicht op werknemers
3. Sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten met betrekking tot de verplaatsingstijd en de vergoeding ervan
3.1. De wettelijke mogelijkheden van een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst
3.2. Overzicht per paritair comité
4. Het gebruik van geolocalisatiesystemen
4.1. Begrip
4.2. De voorwaarden voor het gebruik van een geolocalisatiesysteem
4.3. Het geolocalisatiesysteem en het arbeidsreglement
   
II. De arbeidsduur van chauffeurs
1. De arbeidsduur van chauffeurs in de arbeidswet
1.1. De mogelijkheid om bepaalde prestaties van chauffeurs te onttrekken aan het begrip arbeidstijd via een koninklijk besluit
1.2. De arbeidsduurbepalingen in de arbeidswet
2. De arbeidsduur van chauffeurs in de wet nieuwe arbeidsregelingen in de vervoersector (PC 140)
2.1. De sectorale afwijkingen in de vervoersector
2.2. Het feestdagenloon
2.3. De overloonberekening in de sector wegvervoer
3. De Europese verordening 561/2006 inzake rij- en rusttijden voor het wegvervoer
3.1. Doelstelling en definities
3.2. Het toepassingsgebied
3.3. De maximale rijtijd
3.4. De rusttijden en onderbrekingen
3.5. De verplaatsing naar een opstappunt om zich daarna te verplaatsen met een voertuig uitgerust met een controleapparaat
3.6. De cabotage
4. De tijdsregistratie van chauffeurs
4.1. Het controleapparaat in het wegvervoer 
4.2. De taxameter 
4.3. De prestatiebladen 
   
   

Maakt deel uit van de reeks

Arbeidswetgeving in de private sector Arbeidswetgeving in de private sector 

Deel van reeks: Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
Collectie Bedrijfsrecht Collectie Bedrijfsrecht 

De Collectie Bedrijfsrecht is een reeks van kwaliteitsvolle, vastbladige uitgaven over actuele onderwerpen uit het bedrijfsrecht. Deze reeks heeft als doelstelling om aan elke jurist die bij het ondernemingsgebeuren betrokken is, wetenschappelijk onderbouwde en praktijkgerichte oplossingen aan te bieden voor concrete vragen die leven binnen een onderneming.

Aanverwante producten:

Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier arbeidstijd van kaderpersoneel Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier arbeidstijd van kaderpersoneel 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4960 939 9
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier overloon Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier overloon 
Editie 2018

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 729 5
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier recuperatie en inhaalrust Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier recuperatie en inhaalrust 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 063 0
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier wachtdiensten Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier wachtdiensten 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4960 940 5
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier zondagsarbeid Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier zondagsarbeid 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 333 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier feestdagen Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier feestdagen 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 379 2
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Cover Arbeidswetgeving in de private sector: dossier rust en pauze Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier rust en pauzes 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 97890 496 1490 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier overschrijding van de normale arbeidsduurgrenzen Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier overschrijding van de normale arbeidsduurgrenzen 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 599 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Dossier nachtarbeid Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier nachtarbeid 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 695 3
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig