Ondersteunende schema's en rekeningstelsels om correct te boeken in de beleids- en beheerscyclus

Ondersteunende schema's en rekeningstelsels om correct te boeken in de beleids- en beheerscyclus
Auteur: De Caster Marc , Minsart A.
Publicatievorm:    Boek , Online
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 060 9
Aantal bladzijden:270
Verschijningsjaar: 2014
Deel van reeks:    FinConnect | Online bibliotheek financieel management
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
35 EUR
29 EUR (2 - 99 stuks)
bestel

Beschrijving

Deze uitgave behandelt het financieel instrumentarium dat in de beleids- en beheerscyclus wordt opgelegd: de (schema’s van de) beleidsrapporten, het budget en de budgetwijzigingen, de jaarrekening, de toelichtingen bij deze rapporten en de genormaliseerde rekeningstelsels.

Naast de officiële schema’s zijn ook “gecombineerde” overzichten opgenomen:

  • Twee schema’s waarin elke rubriek van de balans (schema J6) en van de staat van opbrengsten en kosten (schema J7) werd aangevuld met de ‘onderliggende’ rekeningen van het genormaliseerde stelsel van de algemene rekeningen.
  • Een schema van het genormaliseerde stelsel van de algemene rekeningen met aanduiding waar ze zijn opgenomen in de rubriek van balans of staat van opbrengsten en kosten, waar ze zijn opgenomen in het budget (exploitatiebudget, investeringsbudget of liquiditeitenbudget) en onder welke budgetrubriek.

De toelichting voor het gebruik van die schema’s wordt vooraan het betreffende schema vermeld.

Kortom: een handige uitgave die ondersteuning biedt en die u veel tijd zal doen besparen tijdens het boeken in de beleids- en beheerscyclus.

 

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van FinConnect

FinConnect is het online kennispunt voor de financiële diensten van de lokale besturen. Deze innovatieve toepassing laat u toe om snel en diepgaand kennis op te bouwen over financiën, overheidsopdrachten en boekhouding & beheer.

FinConnect omvat niet alleen een volledige digitale bibliotheek boordevol relevante uitgaven, maar ook heel wat andere nuttige informatie en tools die uw dienst ondersteunen: wetboeken, modellen, wetgeving, rechtspraak, FAQ, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van FinConnect.

Al geabonneerd op FinConnect?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen in FinConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van FinConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op FinConnect?

 

Schrijf u in op de nieuwsbrief "Lokale financiën | FinConnect".

  • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
  • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
  • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.


 

Inhoudstafel

1. Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (gecoördineerde versie, geldig vanaf 1/1/2014)
2. Bijlage bij het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichtinge ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (gecoördineerd)
3. Genormaliseerd stelsel van de beleidsvelden
4. Omschrijving beleidsvelden
5. Genormaliseerd stelsel van de algemene rekeningen
6. Algemene rekeningen voor de budgettaire verrichtingen
7. Genormaliseerd stelsel van de economische sectorcodes
8. Schema J6: de balans met AR
9. Schema J7: staat van de opbrengsten en kosten met AR
10. Genormaliseerd stelsel van de algemene rekeningen met aanduiding van de algemene rekeningen voor budgettaire verrichtingen
   
   
   

Maakt deel uit van de reeks

finconnect FinConnect | Online bibliotheek financieel management 

Alle noodzakelijke informatie voor de financiële dienst van de gemeenten, in combinatie met de meest innovatieve mogelijkheden om hier toegang tot te krijgen.

Publicatievorm: Online

Aanverwante producten:

Meerjarenplanning in de Vlaamse gemeenten Meerjarenplanning in de Vlaamse gemeenten 
Een analyse aan de hand van 25 casussen

Deel van reeks: Lokaal management & beleid , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
Auteur: Parys M.
ISBN: 978 90 4961 133 0
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig