Juridische modeldocumenten voor de zorgsector

Praktische verzameling van modeldocumenten inzake patiëntenrechten, levenseindebeslissingen en klachten wegens medische fouten

Juridische modeldocumenten voor de zorgsector
Auteur: Tack S.
Publicatievorm:    Boek
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4960 946 7
Aantal bladzijden:140
Verschijningsjaar: 2014
Deel van reeks:    VIEWZ - Publicaties , Welzijn en Zorg
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
39 EUR (1 - 4 stuks)
29 EUR (5 - 50 stuks)
bestel

Beschrijving

Van de aanstelling van een vertrouwenspersoon tot het verzet tegen dossierinzage na overlijden: de wet op de patiëntenrechten, de wet op de euthanasie en de regelgeving met betrekking tot de medische aansprakelijkheid bieden heel wat mogelijkheden … en de bijhorende uitdagingen.

Want willen patiënten en zorgverleners optimaal van die mogelijkheden genieten, dan is het belangrijk dat er geen fouten worden gemaakt tegen de regels en dat een (medisch) dossier ook juridisch gezien perfect in orde is.

Het boek “Juridische modeldocumenten voor de zorgsector” levert op dat vlak een wezenlijke bijdrage.

Dit praktische naslagwerk omvat meer dan 40 belangrijke modeldocumenten betreffende de uitoefening van patiëntenrechten, levenseindebeslissingen en medische aansprakelijkheid.

Ieder modeldocument is voorzien van de nodige randinformatie en van een heldere toelichting. Hierbij verwijst auteur Sylvie Tack telkens naar de wettelijke basis en legt zij in mensentaal uiteen binnen welke context het model in kwestie moet worden begrepen.

Kortom, deze uitgave vormt een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die zorgvuldig en zorgzaam, maar ook deskundig en betrokken, zorg wil ontvangen of verlenen.

"De uitgewerkte bundel juridische modelformulieren biedt de patiënten en de zorgverleners de mogelijkheid om 'goede' zorg ook vanuit een juridisch perspectief zorgvuldig en zorgzaam te laten verlopen."

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

 

Inhoudstafel

I. Modeldocumenten in verband met de uitoefening van patiëntenrechten
1. Verzoek om schriftelijke diagnose-informatie
2. Aanstelling van een vertrouwenspersoon
3. Verzoek om niet geïnformeerd te worden
4. Motivering bij niet-informeren van de patiënt
5. Informatie- en toestemmingsformulieren
6. Schriftelijke behandelingsweigering
7. Verklaring ontslag tegen doktersadvies
8. Voorafgaande negatieve wilsverklaring
9. Motivering veronderstelde toestemming bij spoedgevallen
10. Verzoek kopie dossier wilsbekwame patiënt
11. Verzoek kopie dossier wilsonbekwame patiënt
12. Verzoek inzage dossier overleden patiënt
13. Verzet tegen een dossierinzage na overlijden
14. Toelating aanwezigheid andere personen bij onderzoeken of behandelingen
15. Toelating aanwezigheid andere personen bij multidisciplinair overleg
16. Toelating doorgifte gezondheidsinformatie aan derden
17. Klacht bij de ombudsfunctie van een ziekenhuis
18. Klacht bij de Federale ombudsdienst Rechten van de Patiënt
19. Benoeming van een vertegenwoordiger
20. Weigering kopie dossier aan vertegenwoordiger
21. Afwijking door beroepsbeoefenaar van de beslissing van de vertegenwoordiger
II. Modeldocumenten in verband met levenseindebeslissingen 
1. Actueel verzoek tot euthanasie 
2. Voorafgaande euthanasieverklaring 
3. Bevestiging bespreking euthanasieverzoek met naasten 
4. Bevestiging patiënt ongewenste bespreking euthanasieverzoek 
5. Verslag bevindingen arts-consulent
6. Verslag bevindingen tweede arts-consulent bij meerderjarige patiënten 
7. Verslag bevindingen tweede arts-consulent bij minderjarige patiënten 
8. Motivering niet-medewerking aan een euthanasievraag 
9. Aangifteformulier na uitvoering van euthanasie 
10. Voorafgaande wilsverklaring inzake palliatieve sedatie 
11. Voorafgaande wilsverklaring inzake de overbrenging naar een palliatieve dienst/gespecialiseerd centrum 
12. Schriftelijke wilsverklaring inzake de bestemming van het lichaam na overlijden 
13. Wijziging of intrekking van een voorafgaande wilsverklaring inzake de bestemming van het lichaam na overlijden 
14. Voorafgaande wilsverklaring inzake orgaandonatie na overlijden 
III. Modeldocumenten inzake medische aansprakelijkheid 
1. Klacht bij het Fonds voor Medische Ongevallen 
2. Klacht met burgerlijke partijstelling bij de Onderzoeksrechter 
3. Dagvaarding voor de burgerlijke rechter 
   
   

Maakt deel uit van de reeks

VIEWZ publicaties VIEWZ - Publicaties 

De VIEWZ-publicaties vormen een onmisbare informatie- en inspiratiebron voor de volledige welzijns- en zorgsector. 

ISBN: /
Publicatievorm: Boek
Welzijn en zorg Welzijn en Zorg 

Aanverwante producten:

Integer werken, agressievrije klanten Integer werken, agressievrije klanten 

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg , Welzijn en Zorg
Auteur: Klaassen A.
ISBN: 978 90 4960 968 3
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
De wettelijke regeling rond arbeidsduur Werkplanning in de zorgsector 1: De wettelijke regeling rond arbeidsduur 

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg , Welzijn en Zorg , Werkplanning in de zorgsector
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 587 1
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Werkplanning in de zorgsector 2 Werkplanning in de zorgsector 2: Een wettig uurrooster op maat van uw organisatie opstellen  

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg , Welzijn en Zorg , Werkplanning in de zorgsector
Auteur: Blomme Franky, Taillieu H.
ISBN: 978 90 496 1601 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Nachtarbeid en arbeid op zaterdagen, zon- en feestdagen Werkplanning in de zorgsector 3: Nachtarbeid en arbeid op zaterdagen, zon- en feestdagen 

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg , Welzijn en Zorg , Werkplanning in de zorgsector
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4960 955 9
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Werkplanning in de zorgsector 4: Zelfroosteren Werkplanning in de zorgsector 4: Zelfroosteren 

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg , Welzijn en Zorg , Werkplanning in de zorgsector
Auteur: Blomme Franky, Taillieu H. , Van Rompaey B., (ed.) Van Buggenhout M.
ISBN: 978 90 4960 972 6
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Werkplanning in de zorgsector 5: Recuperatie Werkplanning in de zorgsector 5: Recuperatie 

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg , Welzijn en Zorg , Werkplanning in de zorgsector
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 597 0
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Werkplanning in de zorgsector 6: Overloon Werkplanning in de zorgsector 6: Overloon 

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg , Welzijn en Zorg , Werkplanning in de zorgsector
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 602 1
Kenmerken: Vastbladig
Werkplanning in de zorgsector 7: Deeltijdse arbeid Werkplanning in de zorgsector 7: Deeltijdse arbeid 

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg , Welzijn en Zorg , Werkplanning in de zorgsector
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 603 8
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig