Vroegtijdige zorgplanning

Een gids voor hulpverlener en ambtenaar

Vroegtijdige zorgplanning
Auteur: Okerman G.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 357 0
Aantal bladzijden:104
Verschijningsjaar: 2015
Deel van reeks:    VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online kennispunt welzijn en zorg , Welzijn en Zorg
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
25 EUR (1 - 4 stuks)
20 EUR (5 - 50 stuks)
bestel

Beschrijving

Met de wetten betreffende de euthanasie, de palliatieve zorg en de rechten van de patiënt werd het beslissingsrecht over zorg heel sterk verlegd van hulpverlener naar patiënt. Bovendien wordt de patiënt gestimuleerd om op voorhand zijn wensen rond het levenseinde te bespreken, te verduidelijken en eventueel op papier via een wilsverklaring kenbaar te maken.

Immers, veel mensen kunnen door ziekte en aftakeling op het einde van het leven hun mening niet meer verwoorden. Familie, mantelzorgers en hulpverleners moeten dan, in deze dikwijls heel emotionele periode, beslissingen nemen over zorg en behandeling. Beslissen voor een ander is vaak moeilijk want, wat is de beste keuze? En, hoe zou de persoon over wie het gaat gekozen hebben?

Vroegtijdige zorgplanning kan dan een antwoord bieden op deze moeilijke vragen. Alles wat u over dit hot topic hoeft te weten, vindt u voortaan gebundeld in deze praktijkgerichte uitgave.

Dit boek schetst niet enkel het wettelijke kader rond het levenseinde of de mogelijkheden en onmogelijkheden van de verschillende wilsverklaringen. Het wil:

  • het belang van vroegtijdige zorgplanning doen inzien
  • de lezer alert maken voor signalen van patiënten, cliënten en burgers met wie hij of zij in contact komt
  • de tools geven om correcte informatie te verschaffen
  • de lezer stimuleren om gesprekken rond zorg met patiënten en hun familie actief aan te gaan
  • een leidraad bieden om zelf aan de slag te gaan.

Kortom, dit boek is een onmisbaar werkinstrument voor hulpverleners die een vroegtijdig zorggesprek willen voeren en voor gemeentelijke ambtenaren die burgers wegwijs willen maken in de doolhof van de wilsverklaringen.

   

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van VIEWZCONNECT

VIEWZConnect is een innovatief online platform boordevol onmisbare kennis voor iedere welzijns- en zorgprofessional. Het kennispunt bevat een brede waaier aan informatie en tools, in de vorm van boeken, een tijdschrift, modellen en documenten, veelgestelde vragen, een wetgevingsdatabank, …

Al geabonneerd op VIEWZCONNECT?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op VIEWZConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van VIEWZConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op VIEWZCONNECT?


Schrijf u in op de nieuwsbrief "Welzijn en zorg | VIEWZ".

  • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
  • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
  • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.Inhoudstafel

1. Inleiding
1.1. Wat is vroegtijdige zorgplanning?
1.2. Waarom een boek over vroegtijdige zorgplanning?
1.3. Voor wie is dit boek?
2. Wet betreffende de euthanasie (28 mei 2002)
2.1. Wat is euthanasie?
2.2. Wat zijn de voorwaarden voor euthanasie?
2.3. Wat zijn de plichten van de arts?
2.4. Wat is een 'actueel verzoek om euthanasie'?
2.5. Wat is een 'voorafgaand verzoek om euthanasie'?
2.6. Is euthanasie een recht?
2.7. Zijn er administratieve plichten na de uitvoering van euthanasie?
3. De wilsverklaring inzake euthanasie
3.1. Inleiding
3.2. Wanneer is de wilsverklaring inzake euthanasie geldig?
3.3. Bestaat de mogelijkheid dat de wilsverklaring inzake euthanasie toch langer geldig is dan vijf jaar?
3.4. Hoe moet een wilsverklaring inzake euthanasie ingevuld worden?
3.5. Wat bij personen die fysiek niet (meer) in staat zijn om een schriftelijke wilsverklaring in te vullen?
3.6. Bij welke patiënten is deze wilsverklaring geldig en kan euthanasie uitgevoerd worden?
3.7. Is een wilsverklaring inzake euthanasie afdwingbaar?
3.8. Hoe vaak wordt euthanasie met wilsverklaring toegepast?
3.9. Informatie voor gemeentelijke ambtenaren van de dienst burgerzaken
4. Wet betreffende de palliatieve zorg (14 juni 2002)
4.1. Inleiding
4.2. Wat is palliatieve zorg?
4.3. Hoe is de palliatieve zorg georganiseerd in Vlaanderen?
5. Wet betreffende de patiëntenrechten
5.1. Inleiding
5.2. Voor wie is de wet bestemd?
5.3. In welke situatie?
5.4. Welke zijn de rechten van de patiënt?
5.5. Wat als een patiënt zijn rechten niet (meer) kan uitoefenen?
5.6. Wie neemt de beslissingen indien de patiënt wilsonbekwaam is?
6. Omgaan in waarheid
6.1. Inleiding
6.2. In het mededelen van de waarheid steeds het beste voor de patiënt? 
6.3. In welke omstandigheden is het beter om de waarheid niet te vertellen? 
6.4. Hoe kan men in waarheid omgaan?
6.5. Wat als een familielid vraagt om niet in waarheid om te gaan met de patiënt?
6.6. Wat als de patiënt de waarheid niet wil weten?
7. Handelingsbekwaamheid - Bewust - Wilsbekwaamheid - Oordeelsbekwaamheid
7.1. Inleiding
7.2. Wilsbekwaamheid - Oordeelsbekwaamheid: wat?
7.3. Handelingsbekwaamheid: wat?
7.4. Wilsbekwaamheid - oordeelsbekwaamheid versus handelingsbekwaamheid?
7.5. Waarom is 'wilsbekwaamheid - oordeelsbekwaamheid' zo belangrijk?
7.6. Zwart-wit gegeven?
8. Vertegenwoordiger - vertrouwenspersoon - getuige
8.1. Inleiding
8.2. Patiëntenrechtenwet
8.3. De euthanasiewetgeving
8.4. Overzichtsschema
9. Euthanasie - Palliatieve sedatie
9.1. Inleiding
9.2. Wat is euthanasie?
9.3. Wat is palliatieve sedatie?
9.4. Wat als de familie vraagt om medicatie op te drijven in een terminale situatie?
10. Vroegtijdige zorgplanning
10.1. Flowchart
10.2. Vroegtijdige zorgplanning, de praktijk
10.3. Welke onderwerpen moeten zeker aan bod komen?
10.4. Is het steeds noodzakelijk om een wilsverklaring in te vullen of om de richtlijnen te documenteren?
10.5. Moeten patiënten gestimuleerd worden om een vertegenwoordiger aan te duiden?
10.6. En wat met de wilsverklaring inzake euthanasie?
10.7. Vroegtijdige zorgplanning: taak van de arts?
10.8. Moet de familie betrokken worden?
10.9. Wat als de patiënt weigert?
10.10. Hoe worden richtlijnen binnen en tussen de zorgsettings beschikbaar gesteld?
10.11. Wat met herzien en updaten?
10.12. Vroegtijdige zorgplanning en de oudere patiënt?
10.13. Vroegtijdige zorgplanning en de patiënt met dementie?
10.14. Contractmodel versus convenantmodel
10.15. Soorten wilsverklaringen
11. Grenzen van de vroegtijdige zorgplanning
11.1. Inleiding
11.2. Welke zijn de mogelijke grenzen bij de hulpverlener?
11.3. Welke zijn de mogelijke grenzen bij de patiënt?
11.4. Wat met een actuele wilsuiting van de wilsonbekwame persoon die tegenstrijdig is met de voorafgaande negatieve wilsverklaring?
11.5. Wat met een weigering van de familie om de wilsverklaring te respecteren?
11.6. Wat met een weigering van de hulpverleners om de wilsverklaring te respecteren?
11.7. Wat als de wilsverklaring niet voorhanden is?
Bijlagen
   
   

Maakt deel uit van de reeks

VIEWZ publicaties VIEWZ - Publicaties 

De VIEWZ-publicaties vormen een onmisbare informatie- en inspiratiebron voor de volledige welzijns- en zorgsector. 

ISBN: /
Publicatievorm: Boek
ViewzConnect VIEWZConnect | Online kennispunt welzijn en zorg 

Het innovatieve online platform boordevol onmisbare kennis voor iedere welzijns- en zorgprofessional.

Welzijn en zorg Welzijn en Zorg 

Aanverwante producten:

Kleine gids voor psychiatrische ziektebeelden Kleine gids voor psychiatrische ziektebeelden 

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online kennispunt welzijn en zorg , Welzijn en Zorg
Auteur: Bervoets C., De Witte A., Lemey L., (ed.) De Bie J., (ed.) van den Ameele H.
ISBN: 978 90 4961 340 2
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Integer werken, agressievrije klanten Integer werken, agressievrije klanten 

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online kennispunt welzijn en zorg , Welzijn en Zorg
Auteur: Klaassen A.
ISBN: 978 90 4960 968 3
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
De wettelijke regeling rond arbeidsduur Werkplanning in de zorgsector 1: De wettelijke regeling rond arbeidsduur 

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online kennispunt welzijn en zorg , Welzijn en Zorg , Werkplanning in de zorgsector
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 587 1
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Werkplanning in de zorgsector 2 Werkplanning in de zorgsector 2: Een wettig uurrooster op maat van uw organisatie opstellen  

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online kennispunt welzijn en zorg , Welzijn en Zorg , Werkplanning in de zorgsector
Auteur: Blomme Franky, Taillieu H.
ISBN: 978 90 496 1601 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Nachtarbeid en arbeid op zaterdagen, zon- en feestdagen Werkplanning in de zorgsector 3: Nachtarbeid en arbeid op zaterdagen, zon- en feestdagen 

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online kennispunt welzijn en zorg , Welzijn en Zorg , Werkplanning in de zorgsector
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4960 955 9
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Werkplanning in de zorgsector 4: Zelfroosteren Werkplanning in de zorgsector 4: Zelfroosteren 

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online kennispunt welzijn en zorg , Welzijn en Zorg , Werkplanning in de zorgsector
Auteur: Blomme Franky, Taillieu H. , Van Rompaey B., (ed.) Van Buggenhout M.
ISBN: 978 90 4960 972 6
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Werkplanning in de zorgsector 5: Recuperatie Werkplanning in de zorgsector 5: Recuperatie 

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online kennispunt welzijn en zorg , Welzijn en Zorg , Werkplanning in de zorgsector
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 597 0
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Werkplanning in de zorgsector 6: Overloon Werkplanning in de zorgsector 6: Overloon 

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online kennispunt welzijn en zorg , Welzijn en Zorg , Werkplanning in de zorgsector
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 602 1
Kenmerken: Vastbladig
Werkplanning in de zorgsector 7: Deeltijdse arbeid Werkplanning in de zorgsector 7: Deeltijdse arbeid 

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online kennispunt welzijn en zorg , Welzijn en Zorg , Werkplanning in de zorgsector
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 603 8
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Juridische modeldocumenten voor de zorgsector Juridische modeldocumenten voor de zorgsector 
Praktische verzameling van modeldocumenten inzake patiëntenrechten, levenseindebeslissingen en klachten wegens medische fouten

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , Welzijn en Zorg
Auteur: Tack S.
ISBN: 978 90 4960 946 7
Publicatievorm: Boek
Tobit | Levensvragen voor ouderen Tobit | Levensvragen voor ouderen 

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties
Auteur: Van Ooteghem Liselotte, Vanlaere Linus
ISBN: 978 90 496 1419 5
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Losbladig
Beter in team Beter in team 
Een leidraad voor de begeleiding van teams in de ouderenzorg

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online kennispunt welzijn en zorg
Auteur: Van Assche L.
ISBN: 978 90 4961 509 3
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Kleine Gids voor Dementie - editie 2019 Kleine gids voor dementie 

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online kennispunt welzijn en zorg
Auteur: Lamers H., Lemey L., Mevesen B., Okerman G., van den Ameele J., Berdai Chaouni S.
ISBN: 978 90 4961 787 5
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Op stap met de roze bril Op stap met de roze bril 
Oplossingsgericht spel voor ouderenzorg

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties
Auteur: Hurlebusch Amra
ISBN: 978 90 496 1756 1
Publicatievorm: Boek