Werkplanning in de zorgsector 7: Deeltijdse arbeid

Werkplanning in de zorgsector 7: Deeltijdse arbeid
Auteur: Blomme Franky
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 603 8
Aantal bladzijden:233
Verschijningsjaar: 2017
Deel van reeks:    VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg , Welzijn en Zorg , Werkplanning in de zorgsector
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
45 EUR
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw en verzendkosten) *
39 EUR
bestel
* Als abonnee ontvangt u de 9 titels uit de reeks voor de voordelige abonnementsprijs. Bovendien ontvangt u als abonnee automatisch de nieuwe bijwerkingen van alle uitgaven uit deze reeks, en dit telkens ook voor de voordelige abonnementsprijs.

Beschrijving

In de zorgsector ligt het aantal deeltijdse werknemers ver boven het gemiddelde. Daarenboven kent men traditioneel een grote vrijheid toe aan de werknemers bij het opmaken van de werkroosters.

De wetgeving inzake deeltijdse arbeid kent heel wat specifieke regels voor deze categorie, zowel of het vlak van het contractrecht als inzake kennisgeving van de roosters en de tewerkstelling buiten de voorziene roosters. Verder leveren ook de specifieke toepassingsregels van de feestdagenwetgeving voor deeltijdse werknemers, alsook de overloonberekening en de toekenning van inhaalrust heel wat hoofdbrekers op. Deeltijdse arbeid is dus zeker een thema dat de nodige aandacht verdient.

Deze uitgave bevat ook de nieuwe regels inzake deeltijdse arbeid (opname contractuele bepalingen, vermeldingen in arbeidsreglement, kennisgeving roosters en bijhouden van de afwijkingen die vanaf 1 oktober 2017 moeten toegepast worden (Wet van 5 maart 2017 betreffende Werkbaar en Wendbaar Werk).

Het boek kan zowel gebruikt worden in de private als in de openbare zorgsector en biedt een leidraad in de complexe reglementering van de arbeidstijd. Het kan zowel gebruikt worden door het management als door hoofdverpleegkundigen en teamleiders die moeten instaan voor de planning en het roosteren alsook door het personeel van de administratie dat verantwoordelijk is voor de loonverwerking. Naast een praktische handleiding biedt het ook een solide juridische basis voor beleidsbeslissingen.

Franky Blomme is sociaal inspecteur-directiehoofd bij de Inspectie Toezicht op de Sociale Wetten en is zowel vertrouwd met het juridisch kader van de arbeidstijdreglementering als met de praktische implementatie ervan in de zorgsector.

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van VIEWZCONNECT

VIEWZConnect is een innovatief online platform boordevol onmisbare kennis voor iedere welzijns- en zorgprofessional. Het kennispunt bevat een brede waaier aan informatie en tools, in de vorm van boeken, een tijdschrift, modellen en documenten, veelgestelde vragen, een wetgevingsdatabank, …

Al geabonneerd op VIEWZCONNECT?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op VIEWZConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van VIEWZConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op VIEWZCONNECT?


Schrijf u in op de nieuwsbrief "Welzijn en zorg | VIEWZ".

  • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
  • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
  • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.Inhoudstafel

I. Begripsbepaling
1. Het begrip deeltijdse arbeid in de wetgeving
2. Bijzondere gevallen
II. Soorten deeltijdse arbeid
1. Begrippen
2. Vaste deeltijdse arbeidsregeling
3. Variabele deeltijdse arbeidsregeling
III. De deeltijdse arbeidsovereenkomst
1. De arbeidsovereenkomst op basis van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten
2. De arbeidsovereenkomst uitzendarbeid
3. De arbeidsovereenkomst in het kader van tijdskrediet
4. Keuzemogelijkheid van de werknemers bij ontstentenis van een deeltijds contract
5. Specifieke bepalingen in verband met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor deeltijdse werknemers
6. De berekening van de opzeggingsvergoeding voor deeltijdse werknemers
7. Eenzijdige wijziging van deeltijdse roosters: een met verbreking gelijkgestelde daad?
8. Het sluiten van deeltijdse overeenkomsten bij verschillende werkgevers
IV. Toezicht op de prestaties van deeltijdse werknemers
1. Bekendmaking van de roosters
2. Toezicht op de afwijkingen op het normale werkrooster
V. De minimale wekelijkse arbeidsduur voor deeltijdse werknemers
1. De 1/3-regel
2. Afwijkingen van de 1/3-regel voor de private zorgsector
3. Gevolgen bij de niet-naleving van de 1/3-regel
4. Deeltijdse werknemers met een leidende functie en/of vertrouwenspost en de naleving van de arbeidsduur
VI. Het verrichten van bijkomende uren
1. Het begrip "bijkomende uren"
2. De voorwaarden voor het verrichten van bijkomende uren
3. Bijkomende uren voor werknemers in tijdskrediet
4. Het verrichten van bijkomende uren als vrijwilliger
VII. Overloon voor deeltijdse werknemers
1. Algemene overzichtstabel
2. Het onderscheid in de overloonberekening tussen vaste en variabele deeltijdse werknemers
3. Het overloon voor vaste deeltijdse werknemers met een glijdend rooster
VIII. De toekenning van inhaalrust en de loonbetaling aan deeltijdse werknemers
1. De toekenning van inhaalrust en de loonbetaling aan de deeltijdse vaste werknemers
2. De loonbetaling aan deeltijdse werknemers die zijn tewerkgesteld in een variabele werkregeling
3. Informatie die moet verschaft worden aan deeltijdse variabele werknemers
IX. Het recht op feestdagen voor deeltijdse werknemers
1. De bepaling van de feestdagen
2. De vervanging van feestdagen die samenvallen met een zondag of een gewone inactiviteitsdag
3. Op hoeveel feestdagen heeft de deeltijdse werknemer recht?
4. Recht op inhaalrust bij tewerkstelling op feestdagen
5. Het loon voor feestdagen
6. Loon voor feestdagen tijdens de schorsing van de arbeidsovereenkomst
7. Loon voor feestdagen na de uitdiensttreding
X. Recht op deeltijdse arbeid na een periode van ouderschapsverlof
   
   

Maakt deel uit van de reeks

VIEWZ publicaties VIEWZ - Publicaties 

De VIEWZ-publicaties vormen een onmisbare informatie- en inspiratiebron voor de volledige welzijns- en zorgsector. 

ISBN: /
Publicatievorm: Boek
ViewzConnect VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg 

De innovatieve online bibliotheek boordevol onmisbare kennis voor iedere welzijns- en zorgprofessional.

Welzijn en zorg Welzijn en Zorg 

Werkplanning in de zorgsector Werkplanning in de zorgsector  

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg

Aanverwante producten:

De wettelijke regeling rond arbeidsduur Werkplanning in de zorgsector 1: De wettelijke regeling rond arbeidsduur 

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg , Welzijn en Zorg , Werkplanning in de zorgsector
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 587 1
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Werkplanning in de zorgsector 2 Werkplanning in de zorgsector 2: Een wettig uurrooster op maat van uw organisatie opstellen  

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg , Welzijn en Zorg , Werkplanning in de zorgsector
Auteur: Blomme Franky, Taillieu H.
ISBN: 978 90 496 1601 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Nachtarbeid en arbeid op zaterdagen, zon- en feestdagen Werkplanning in de zorgsector 3: Nachtarbeid en arbeid op zaterdagen, zon- en feestdagen 

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg , Welzijn en Zorg , Werkplanning in de zorgsector
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4960 955 9
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Werkplanning in de zorgsector 4: Zelfroosteren Werkplanning in de zorgsector 4: Zelfroosteren 

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg , Welzijn en Zorg , Werkplanning in de zorgsector
Auteur: Blomme Franky, Taillieu H. , Van Rompaey B., (ed.) Van Buggenhout M.
ISBN: 978 90 4960 972 6
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Werkplanning in de zorgsector 5: Recuperatie Werkplanning in de zorgsector 5: Recuperatie 

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg , Welzijn en Zorg , Werkplanning in de zorgsector
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 597 0
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Werkplanning in de zorgsector 6: Overloon Werkplanning in de zorgsector 6: Overloon 

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg , Welzijn en Zorg , Werkplanning in de zorgsector
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 602 1
Kenmerken: Vastbladig
Werkplanning in de zorgsector 8: Arbeidstijdreglementering voor bijzondere categorieën van werknemers Werkplanning in de zorgsector 8: Arbeidstijdreglementering voor bijzondere categorieën van werknemers 

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg , Welzijn en Zorg , Werkplanning in de zorgsector
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 286 3
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Werkplanning in de zorgsector 9: Het arbeidsreglement Werkplanning in de zorgsector 9: Het arbeidsreglement 

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg , Welzijn en Zorg , Werkplanning in de zorgsector
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 604 5
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig