Juridische knelpunten: Onteigeningen

Een praktische gids voor het bestuur dat onteigent

Juridische knelpunten: Onteigeningen
Auteur: Denolf K. , Otten T. , Proot J. , Vanassche S.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 061 6
Aantal bladzijden:105
Verschijningsjaar: 2014
Deel van reeks:    FinConnect , FinConnect > Financiën , Groene Reeks , Juridische knelpunten
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
42 EUR
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw en verzendkosten) *
35 EUR
bestel
* U ontvangt automatisch alle nog te verschijnen boekjes van de reeks "Juridische knelpunten", en dit telkens voor de voordelige abonnementsprijs.

Beschrijving

Over onteigeningen wordt er veel gezegd en geschreven. Een invalshoek die tot nu toe evenwel onderbelicht bleef, is de onteigeningsprocedure bekeken door de bril van het onteigenend bestuur.

Deze invalshoek staat centraal in het handboekje “Onteigeningen”, dat de focus niet alleen op de praktische aanpak door het onteigenende bestuur legt, maar ook op zijn relatie met de onteigenden.

De auteurs bieden to-the-point informatie over de juridische structuur en de aankoop in der minne, net zoals antwoorden op de belangrijkste vragen uit de praktijk. Daarnaast bevat deze publicatie een stappenplan, diverse checklisten en overzichtelijke schema’s.

Met deze schat aan inhoud bewijzen de auteurs dat een onteigeningsprocedure – mits een goede voorbereiding en juiste aanpak – geen martelgang hoeft te zijn. Kortom, dit handboekje vormt een must-read voor elk bestuur dat met een onteigeningsprocedure te maken krijgt.

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van FINCONNECT > FINANCIËN

FinConnect is het online kennispunt voor de financiële diensten van de lokale besturen. Deze innovatieve toepassing laat u toe om snel en diepgaand kennis op te bouwen over financiën, overheidsopdrachten en boekhouding & beheer.

FinConnect omvat niet alleen een volledige digitale bibliotheek boordevol relevante uitgaven, maar ook heel wat andere nuttige informatie en tools die uw dienst ondersteunen: wetboeken, modellen, wetgeving, rechtspraak, FAQ, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van FinConnect.

Al geabonneerd op FINCONNECT > FINANCIËN?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op FinConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van FinConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op FINCONNECT > FINANCIËN?


Inhoudstafel

I. Structuren
1. Juridische basis: artikel 16 van de gecoördineerde grondwet en eerste aanvullend protocol bij het EVRM
2. Motiveringsplicht in het kader van een onteigening
3. Administratieve vaststelling van een onteigeningsplan: voorlopige en definitieve vaststelling voorafgaand aan de onteigeningsmachtiging door de Vlaamse Regering
4. Welke vermeldingen en motivering moet een onteigeningsbesluit bevatten?
5. Voorbeeldbesluit
II. Stappenplannen
1. De machtigingsaanvraag
2. De bekendmaking van de onteigeningsmachtiging
3. De gerechtelijke onteigening
III. De aankoop in der minne
1. Reglementaire context
2. Voorafgaande fase aan de onderhandelingen
3. De onderhandelingen
4. Redenen waarvoor er moeilijk of niet in der minne kan tot een akkoord gekomen worden
5. Formaliteiten van het akkoord
IV. Praktijkvragen
V. Bijlagen
1. De "gewone" procedure van de wet van 17 april 1835
2. De procedure van de wet van 26 juli 1962
3. Checklist dossiersamenstelling machtigingsaanvraag
4. Checklist dossiersamenstelling gerechtelijke onteigening
5. Stappenplan bij minnelijke onderhandeling
6. De minnelijke onderhandeling voorbereiden: checklist
7. Lijst wetgeving
   
   

Maakt deel uit van de reeks

FinConnect:online kennispunt financieel management FinConnect 

Alle noodzakelijke informatie voor de financiële dienst van de gemeenten, in combinatie met de meest innovatieve mogelijkheden om hier toegang tot te krijgen.

Publicatievorm: Online
FinConnect > Financiën: online kennispunt financiën FinConnect > Financiën 

Online kennispunt financiën

Publicatievorm: Online
Groene Reeks Groene Reeks 

In de Groene Reeks wordt stilgestaan bij alle aspecten van het financieel beleid en beheer van de gemeenten. Op basis van de geldende wetgeving worden de verschillende deelaspecten in detail uitgewerkt door (onder meer) de grootste specialisten uit de lokale besturen en de toezichthoudende overheden.

Juridische knelpunten 

Deel van reeks: FinConnect , FinConnect > Financiën , Groene Reeks
Dankzij deze verzameling van handige boeken ontwijkt u de meest voorkomende valkuilen bij de afhandeling van juridische dossiers.

Aanverwante producten:

Juridische knelpunten: de beheersovereenkomst en de samenwerkingsovereenkomst Juridische knelpunten: de beheersovereenkomst en de samenwerkingsovereenkomst 
Overeenkomsten tussen een gemeente en haar intern en extern verzelfstandigd agentschap: modellen

Deel van reeks: FinConnect , FinConnect > Financiën , Groene Reeks , Juridische knelpunten , MATConnect | Online kennispunt managementteam
Auteur: Rasschaert W.
ISBN: 978 90 4960 837 8
Kenmerken: Vastbladig
Juridische knelpunten: Hoe een inning afdwingen vooraleer verjaring intreedt? Juridische knelpunten: Hoe een inning afdwingen vooraleer verjaring intreedt? 

Deel van reeks: FinConnect , FinConnect > Financiën , Groene Reeks , Juridische knelpunten
Auteur: Vermeiren L.
ISBN: 978 90 4960 872 9
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Juridische knelpunten: Loonbeslag en loonoverdracht in de praktijk van een lokaal bestuur Juridische knelpunten: Loonbeslag en loonoverdracht in de praktijk van een lokaal bestuur 

Deel van reeks: FinConnect , FinConnect > Financiën , Groene Reeks , Juridische knelpunten
Auteur: Vermeiren L.
ISBN: 978 90 4960 830 9
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Juridische knelpunten: De factuur Juridische knelpunten: De factuur 

Deel van reeks: FinConnect , FinConnect > Financiën , Groene Reeks , Juridische knelpunten
Auteur: Raes P.
ISBN: 978 90 4960 975 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Juridische knelpunten: Zakelijke zekerheden op roerende goederen Juridische knelpunten: Zakelijke zekerheden op roerende goederen 
De overdracht van schuldvordering; het endossement; voorrechten en hypotheken

Deel van reeks: FinConnect , FinConnect > Financiën , Groene Reeks , Juridische knelpunten
Auteur: Vermeiren L.
ISBN: 978 90 4961 127 9
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Onroerende goederen Juridische knelpunten: Onroerende goederen 
Verplichtingen van de financieel beheerder met betrekking tot aankoop, verkoop en verhuring

Deel van reeks: FinConnect , FinConnect > Financiën , Groene Reeks , Juridische knelpunten
Auteur: Vermeiren L.
ISBN: 978 90 496 1391 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig