Gids voor overheidssubsidies

Gids voor overheidssubsidies
Auteur: Van Herck B. ,
Editor: Vanhee C.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Losbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 087 6
Aantal bladzijden:2214
Deel van reeks:    FinConnect , FinConnect > Financiën , Groene Reeks
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
399 EUR
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw en verzendkosten) *
349 EUR
bestel
* Als abonnee ontvangt u – naast het basiswerk – automatisch iedere bijwerking en aanvulling van deze uitgave. Deze bijwerkingen en aanvullingen worden per pagina gefactureerd aan de op dat moment geldende paginaprijs. Abonnementen op losbladige uitgaven kunnen te allen tijde schriftelijk worden opgezegd, na ontvangst en betaling van minstens één aanvulling volgend op de oorspronkelijke bestelling van het losbladige werk in kwestie.

Beschrijving

De subsidies waar uw bestuur recht op heeft, vormen een kluwen van regelingen, verspreid over verschillende bestuursniveaus. Met als gevolg dat veel subsidies gewoonweg onder de radar blijven. De geldstroom naar uw gemeente is dus kleiner dan hij zou kunnen zijn.

Er bestond geen enkel actueel naslagwerk dat al deze subsidies helder in kaart bracht. Tot nu: de “Gids voor overheidssubsidies” geeft een alfabetisch overzicht van alle subsidies die lokale besturen kunnen aanvragen.

Per subsidie vindt u, in een vast en herkenbaar schema, alle relevante gegevens: de omschrijving van de subsidie, de subsidiërende overheid, de toepasselijke regelgeving en de doelstelling. Bovendien werken de auteurs voor veel subsidies ook het bedrag, de voorwaarden en de aanvraagprocedure uit.

In de “Gids voor overheidssubsidies” vindt u meteen de gewenste informatie, dankzij een thematisch register op basis van 9 beleidsdomeinen en een index van de subsidies per subsidiërende overheid.

Deze leidraad vormt zo een langverwacht en onmisbaar hulpmiddel in de voorbereiding van al uw subsidiedossiers.

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van FINCONNECT > FINANCIËN

FinConnect is het online kennispunt voor de financiële diensten van de lokale besturen. Deze innovatieve toepassing laat u toe om snel en diepgaand kennis op te bouwen over financiën, overheidsopdrachten en boekhouding & beheer.

FinConnect omvat niet alleen een volledige digitale bibliotheek boordevol relevante uitgaven, maar ook heel wat andere nuttige informatie en tools die uw dienst ondersteunen: wetboeken, modellen, wetgeving, rechtspraak, FAQ, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van FinConnect.

Al geabonneerd op FINCONNECT > FINANCIËN?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op FinConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van FinConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op FINCONNECT > FINANCIËN?


Inhoudstafel

Index per thema
1. Algemeen bestuur
2. Cultuur en vrije tijd
2.1. Cultuur
2.2. Sport
2.3. Jeugd
2.4. Kunst
2.5. Erfgoed
3. Leren en onderwijs
4. Milieu en milieubeheer
5. Ondernemen en werken
6. Veiligheidszorg
7. Welzijn en zorg
7.1. Algemeen
7.2. Gehandicapten
7.3. Integratie
7.4. Kinderen
7.5. Opvang
7.6. Wonen
7.7. Zorg
8. Wonen en ruimtelijke ordening
9. Zich verplaatsen en mobiliteit                                                                                       
   
Index per subsidiërende overheid
1. ESF - Agentschap Vlaanderen vzw
2. Provinciebestuur
3. Vlaamse gemeenschap
4. Federale overheid
5. Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden
 

Maakt deel uit van de reeks

FinConnect:online kennispunt financieel management FinConnect 

Alle noodzakelijke informatie voor de financiële dienst van de gemeenten, in combinatie met de meest innovatieve mogelijkheden om hier toegang tot te krijgen.

Publicatievorm: Online
FinConnect > Financiën: online kennispunt financiën FinConnect > Financiën 

Online kennispunt financiën

Publicatievorm: Online
Groene Reeks Groene Reeks 

In de Groene Reeks wordt stilgestaan bij alle aspecten van het financieel beleid en beheer van de gemeenten. Op basis van de geldende wetgeving worden de verschillende deelaspecten in detail uitgewerkt door (onder meer) de grootste specialisten uit de lokale besturen en de toezichthoudende overheden.

Aanverwante producten:

Cover Facilitarie kosten van Vlaamse gemeenten Facilitaire kosten van Vlaamse gemeenten 
Managementinformatie op basis van een benchmark

Auteur: Ryckx J.
ISBN: 978 90 4961 461 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Debiteurenbeheer Debiteurenbeheer van lokale besturen 

Deel van reeks: FinConnect , FinConnect > Financiën
Auteur: Bobbaers K., Horemans W., Keirsmaekers A., Minsart A., Paulissen R., Smet J., Vermeiren L.
ISBN: 978 90 4961 654 0
Publicatievorm: Boek