De boekhouding en het beheer van de financiën: Praktische leidraad voor advies over de jaarrekening van de kerkfabrieken

Editie 2020

De boekhouding en het beheer van de financiën: Praktische leidraad voor advies over de jaarrekening van de kerkfabrieken
Auteur: Mertens Geert , Zutterman Timothy
Publicatievorm:    Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 809 4
Aantal bladzijden:44
Verschijningsjaar: 2020
Deel van reeks:    FinConnect | Online bibliotheek financieel management
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw | gratis verzending)
35 EUR
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw | gratis verzending) *
25 EUR
bestel
* Als abonnee ontvangt u automatisch iedere nieuwe editie van deze uitgave, en dit telkens voor de voordelige abonnementsprijs. U kunt uw abonnement op deze uitgave te allen tijde schriftelijk opzeggen, na ontvangst en betaling van minstens één bijkomende nieuwe editie volgend op de oorspronkelijke bestelling van de uitgave in kwestie. Abonnees van het boek "De boekhouding en het beheer van de financiën - De besturen van de erkende erediensten" krijgen het boek "Praktische leidraad voor advies over de jaarrekening van de kerkfabrieken" automatisch toegestuurd en hoeven dit dus niet apart te bestellen.

Beschrijving

De jaarrekening van de kerkfabrieken valt onder het toezicht van de gemeenteoverheid en van de provinciegouverneur. Eerstgenoemde adviseert, laatstgenoemde keurt goed. Van dat advies hangt dus heel wat af. Gemeenten worden dan ook verondersteld om de jaarrekening grondig onder de loep te nemen. Hoe uw bestuur dat advies het best voorbereidt en motiveert? Onderhavige uitgave helpt u alvast op weg.

Dit werkboekje overloopt van naald tot draad hoe u het advies op de jaarrekening praktisch kunt aanpakken. De hoofdmoot van deze uitgave betreft de controle van de jaarrekening zelf. Bij elk onderdeel wordt de nodige basisinformatie verschaft, gevolgd door de eigenlijke controles die uitgevoerd worden. De auteurs duiden ook telkens aan welk soort gevolg gegeven kan worden een eventuele tekortkomingen. Aansluitend diepen zij het ruimere verband met de planning en andere (praktische) afspraken uit.

Nuttige bijlagen benadrukken de praktische toepasbaarheid van dit handboekje: zo bevat het een opvolgingsdocument waarmee u bij praktische controles en per dossier de relevante opmerkingen kunt bijhouden. Ter informatie of ter inspiratie werden eveneens enkele modellen voor de beslissing voor het advies opgenomen.

De auteurs besteden eveneens extra aandacht aan de dynamiek tussen de jaarrekening en de planningsdocumenten. Op die manier helpen ze uw bestuur op weg naar een betere afstemming van de budget- en langetermijnplanning. Om de leesbaarheid te bevorderen gebruikt dit handboekje steeds de rooms-katholieke nomenclatuur, al kunt u uiteraard steeds gemakkelijk de vertaling maken naar de andere erkende erediensten.

Dit handboekje verwijst geregeld naar de wettelijke basis. Die wordt uitgediept en becommentarieerd in het aanverwante naslagwerk “De boekhouding en het beheer van de financiën: De besturen van de erkende erediensten".

 

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van FinConnect

FinConnect is het online kennispunt voor de financiële diensten van de lokale besturen. Deze innovatieve toepassing laat u toe om snel en diepgaand kennis op te bouwen over financiën, overheidsopdrachten en boekhouding & beheer.

FinConnect omvat niet alleen een volledige digitale bibliotheek boordevol relevante uitgaven, maar ook heel wat andere nuttige informatie en tools die uw dienst ondersteunen: wetboeken, modellen, wetgeving, rechtspraak, FAQ, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van FinConnect.

Al geabonneerd op FinConnect?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen in FinConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van FinConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op FinConnect?

 

Schrijf u in op de nieuwsbrief "Lokale financiën | FinConnect".

  • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
  • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
  • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.


 

Inhoudstafel

1. Inleiding
2. De controle van de jaarrekening
2.1. Ontvangst van de jaarrekeningbundel(s)
2.2. Samenstelling jaarrekeningbundel
2.3. De individuele documenten
2.3.1. Begeleidend schrijven
2.3.2. De kastoestand
2.3.3. De interne kredietaanpassingen
2.3.4. Het financieel rapport van de jaarrekening
2.3.5. Investeringsfiches
2.3.6. Actualisering van de inventaris
2.3.7. De staat van het vermogen
2.3.8. Waarderingsregels en verdeelsleutels
2.4. Aanvullende dieptecontroles
2.4.1. Grootboekfiches opvragen (= overzicht van alle transacties voor een bepaalde grootboekrekening)
2.4.2. Integraal dagboek overlopen (= alle transacties chronologisch geordend)
2.4.3. Volledige uittreksels werkingsrekeningen (= ultieme controle, in combinatie met facturen en vorderingen)
2.4.4. Klassement met de bewijsstukken
3. Dynamiek jaarrekening - planning
3.1. Het exploitatieresultaat uit de jaarrekening (N)
3.2. Vaststelling van de marge en tekortkomingen op exploitatie
3.3. Het investeringsresultaat uit de jaarrekening (Z) en de overdracht van investeringen
   
   

Maakt deel uit van de reeks

finconnect FinConnect | Online bibliotheek financieel management 

Alle noodzakelijke informatie voor de financiële dienst van de gemeenten, in combinatie met de meest innovatieve mogelijkheden om hier toegang tot te krijgen.

Publicatievorm: Online in Connect

Aanverwante producten:

De boekhouding en het beheer van de financiën: De besturen van de erkende erediensten De boekhouding en het beheer van de financiën: De besturen van de erkende erediensten 
Editie 2020

Deel van reeks: FinConnect | Online bibliotheek financieel management
Auteur: Mertens Geert
ISBN: 978 90 4961 807 0
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Losbladig
De boekhouding en het beheer van de financiën: Praktijkgids planning en budget De boekhouding en het beheer van de financiën: Praktijkgids planning en budget 
Editie 2020

Deel van reeks: FinConnect | Online bibliotheek financieel management
Auteur: Van Dooren Bart
ISBN: 978 90 4961 808 7
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig