Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier recuperatie en inhaalrust

Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier recuperatie en inhaalrust
Auteur: Blomme Franky
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 063 0
Aantal bladzijden:220
Verschijningsjaar: 2014
Deel van reeks:    Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
49 EUR
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw en verzendkosten) *
39 EUR
bestel
* Als abonnee ontvangt u automatisch elke nog te verschijnen uitgave (nieuwe dossiers en bijwerkingen) van “Arbeidswetgeving in de private sector” vanaf het moment waarop u op deze boekenreeks intekent, en dit telkens voor de voordelige abonnementsprijs van toepassing op de uitgave in kwestie. U kunt uw abonnement op deze reeks te allen tijde schriftelijk opzeggen, na ontvangst en betaling van minstens één bijkomende nieuwe uitgave volgend op uw oorspronkelijke bestelling.

Beschrijving

Het artikel 26bis van de arbeidswet, dat de inhaalrust regelt, kreeg het predicaat een van de meest complexe artikels van het arbeidsrecht te zijn. De talrijke wetswijzigingen en de wijdverspreide uitzonderingen op de twee grondregels – de verplichting tot recuperatie op kwartaalbasis en het naleven van de interne grens – hebben de toepassing van de reglementering in de praktijk er alvast niet eenvoudiger op gemaakt.

Dit boek schept de broodnodige duidelijkheid.

Door te focussen op de algemene regels en de talrijke uitzonderingen die gelden op het vlak van de recuperatie, zowel voor voltijdse als deeltijdse werknemers.

Door u heldere antwoorden te bieden op vragen inzake:

  • de periode waarin de gemiddelde arbeidsduur moet worden gerespecteerd
  • de tijden die in aanmerking komen om het gemiddelde te berekenen
  • de mogelijkheden om af te wijken van de recuperatieplicht
  • het loon voor de inhaalrust
  • het gevolg van openstaande inhaalrust bij invoering van werkeloosheid en bij het einde van de arbeidsovereenkomst
  • het samenvallen van inhaalrust en ziekte
  • de mogelijkheid om inhaalrust om te zetten in cash
  • het onderscheid tussen inhaalrust en overloon

En ten slotte, door in te gaan op de inhaalrustregels die gelden bij tewerkstelling op zon- en feestdagen en de mogelijke cumulatie met de algemene recuperatie voorzien in de arbeidswet.

Door zijn talrijke voorbeelden en situatieschetsen is deze uitgave het niet alleen een praktische handleiding voor de berekening van inhaalrust. De verwijzingen naar rechtspraak en rechtsleer maken van deze leidraad eveneens een solide juridisch basiswerk voor beroepsgebruikers en praktijkjuristen.


Inhoudstafel

Inleiding
I. De verplichtingen tot recuperatie in de arbeidswet: artikel 26bis
1. De verplichting tot recuperatie
2. Uitgestelde recuperatie: overdraagbaar krediet
3. Vrijstelling van inhaalrust bij arbeid verricht om het hoofd te bieden aan een voorgekomen of dreigend ongeval of voordringende arbeid aan machines of materieel binnen de eigen onderneming
4. Keuze tussen het al of niet recuperen van de overschrijdingen van de normale grenzen bij buitengewone vermeerdering van werk en onvoorziene noodzakelijkheid
5. Opname van de inhaalrust voor het einde van de referteperiode
6. De interne grens: beperking bij de opbouw van recuperatie
7. Arbeidsduur en loon
8. De informatie aan de werknemer over de stand van zijn prestaties
II. De annualisering van de arbeidsduur bij toepassing van de kleine flexibiliteit
1. De naleving van de gemiddelde arbeidsduur door het gebruik van piek- en dalroosters
2. De mogelijkheid tot toekenning van recuperatie in dagen
3. De mogelijkheid om in het kader van de kleine flexibiliteit vijfenzestig uur per kalenderjaar niet te compenseren
4. De loonbetaling bij toepassing van de kleine flexibiliteit
III. Recuperatie voor deeltijdse werknemers
1. Het verrichten van bijkomende uren
2. De toekenning van inhaalrust en de loonbetaling aan deeltijdse werknemers
3. Informatie die moet verschaft worden aan deeltijdse variabele werknemers
IV. De recuperatie van meeruren in enkele autonome arbeidstijdwetten
1. De recuperatie van meeruren in het kader van het koninklijk besluit nr. 213
2. De recuperatie van meeruren in het kader van het plus-minusconto
V. Inhaalrust bij tewerkstelling op zondag
1. De prestaties op zondag overschrijden de weekgrens niet
2. De prestaties op zondag overschrijden de weekgrens
VI. Inhaalrust bij tewerkstelling op feestdagen
1. De duur van de inhaalrust
2. De termijn voor toekenning van de inhaalrust
3. De modaliteiten voor de toekenning van de inhaalrust
4. Vergelijkende tabel inhaalrust zondagen en feestdagen
Bijlagen
   
   
   
   

Maakt deel uit van de reeks

Arbeidswetgeving in de private sector Arbeidswetgeving in de private sector 

Deel van reeks: Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
Collectie Bedrijfsrecht Collectie Bedrijfsrecht 

De Collectie Bedrijfsrecht is een reeks van kwaliteitsvolle, vastbladige uitgaven over actuele onderwerpen uit het bedrijfsrecht. Deze reeks heeft als doelstelling om aan elke jurist die bij het ondernemingsgebeuren betrokken is, wetenschappelijk onderbouwde en praktijkgerichte oplossingen aan te bieden voor concrete vragen die leven binnen een onderneming.

Aanverwante producten:

Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier arbeidstijd van kaderpersoneel Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier arbeidstijd van kaderpersoneel 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4960 939 9
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier overloon Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier overloon 
Editie 2018

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 729 5
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier wachtdiensten Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier wachtdiensten 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4960 940 5
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier verplaatsingstijd Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier verplaatsingstijd 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 233 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier zondagsarbeid Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier zondagsarbeid 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 333 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier feestdagen Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier feestdagen 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 379 2
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Cover Arbeidswetgeving in de private sector: dossier rust en pauze Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier rust en pauzes 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 97890 496 1490 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier overschrijding van de normale arbeidsduurgrenzen Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier overschrijding van de normale arbeidsduurgrenzen 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 599 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Dossier nachtarbeid Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier nachtarbeid 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 695 3
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig