De bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij internetgerelateerde verwerkingen

Algemeen overzicht en praktische toepassingen

De bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij internetgerelateerde verwerkingen
Auteur: Van Gossum K. , Vandendriessche J.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 072 2
Aantal bladzijden:99
Verschijningsjaar: 2014
Deel van reeks:    Praktijkboek Recht en ICT
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
39 EUR
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw en verzendkosten) *
29 EUR
bestel
* Abonneer u op het "Praktijkboek Recht en ICT" en ontvang alle reeds verschenen dossiers tegen de voordelige abonnementsprijs (incl. de handige verzamelmap). Voor de nog te verschijnen dossiers, die u als abonnee automatisch ontvangt, betaalt u slechts € 29 / ex. Bovendien geniet u als abonnee gratis toegang tot de digitale versie van verscheidene dossiers uit deze reeks. Voor meer info, klik hierboven op de link "Praktijkboek Recht en ICT".

Beschrijving

Het ontwikkelen en uitbaten van een website, een webshop, een blog, social media accounts, … brengt heel wat wettelijke verplichtingen met zich mee. Niet het minst vanuit privacyrechtelijk oogpunt. Zo heeft iedere natuurlijke persoon in verband met de verwerking van zijn persoonsgegevens recht op bescherming van zijn fundamentele rechten en vrijheden, en in het bijzonder op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer. Het internet wijzigt niets aan dit fundamentele recht.

Jammer genoeg zijn de fundamentele concepten van de wetgeving niet aangepast aan de huidige stand van de technologie. Meer recente wetgeving bouwt voort op of lopen parallel aan die bestaande bepalingen, wat bij de toepassing van de geldende regels voor bijkomende uitdagingen kan zorgen

Kortom, de toepassing van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzicht van de verwerking van persoonsgegevens is niet altijd even eenvoudig. Dit heeft binnen dit kader het internet aanleiding gegeven tot een bijzondere casuïstiek.

Dit dossier heeft tot doel een algemeen overzicht te geven van de beginselen inzake de verwerking van persoonsgegevens, evenals een overzicht van een aantal bijzonderheden bij de toepassing van deze beginselen op de gegevensverwerking op het Internet. Hierbij gaan de auteurs ook kort in op recente fenomenen, zoals cloud computing en het gebruik van sociale media.


Inhoudstafel

Inleiding
I. Algemene beschouwingen omtrent de verwerking van persoonsgegevens
1. Toepassingsgebied
2. Voorwaarden voor de rechtmatige verwerking
3. De rechten van de betrokkene
4. De doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie
II. Specifieke toepassingen
1. De verwerking van persoonsgegevens via een internetpagina
2. Cookies en spyware
3. Sociale netwerken
III. Nabeschouwingen
Beknopte bibliografie
1. Wetgeving
2. Rechtspraak
3. Adviezen
4. Rechtsleer
   

Maakt deel uit van de reeks

Praktijkboek Recht en ICT Praktijkboek Recht en ICT 

Auteur: (ed.) Bodard K., (ed.) De Bot D., (ed.) De Groote B., (ed.) Van Gossum K., (ed.) Vandendriessche J.