Juridische knelpunten: de beheersovereenkomst en de samenwerkingsovereenkomst

Overeenkomsten tussen een gemeente en haar intern en extern verzelfstandigd agentschap: modellen

Juridische knelpunten: de beheersovereenkomst en de samenwerkingsovereenkomst
Auteur: Rasschaert W.
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4960 837 8
Aantal bladzijden:81
Verschijningsjaar: 2013
Deel van reeks:    FinConnect , FinConnect > Financiën , Groene Reeks , Juridische knelpunten , MATConnect | Online kennispunt organisatie en werking
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
42 EUR
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw en verzendkosten) *
35 EUR
bestel
* U ontvangt automatisch alle nog te verschijnen boekjes van de reeks "Juridische knelpunten", en dit telkens voor de voordelige abonnementsprijs.

Beschrijving

Dit handboekje geeft met behulp van verschillende modellen een eenvoudige maar zeer bruikbare aanzet voor de opmaak van de noodzakelijke overeenkomsten tussen een gemeentebestuur en haar verzelfstandigde agentschappen. Het gaat meer bepaald om:
  • Een ontwerp van beheersovereenkomst voor de relatie tussen een gemeente en haar intern verzelfstandigd agentschap (IVA).
  • Een ontwerp van samenwerkingsovereenkomst voor de relatie tussen een gemeente en haar extern verzelfstandigd agentschap in publiekrechtelijke vorm (het autonoom gemeentebedrijf of “AGB”).
  • Een ontwerp van samenwerkingsovereenkomst voor de relatie tussen een gemeente en haar extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm (onder de vorm van een vzw of de zogenaamde “gemeentelijke vzw”). 
Auteur Wim Rasschaert stelt de ontwerpen zonder nodeloze franjes en met een goede dosis gezond verstand voor. Hij heeft de teksten zo opgemaakt dat ze zonder veel bijkomende toelichting kunnen worden gehanteerd. Inspiratie putte hij uit verschillende bestaande voorbeelden om niet telkens het warm water opnieuw uit te vinden.
 
De lezer kan elk ontwerp eenvoudigweg aanvullen en wijzigen in functie van de concrete, eigen situatie. Bovendien kunnen deze ontwerpen als inspiratie dienen voor andere overeenkomsten die door lokale besturen worden afgesloten met OCMW’s, gesubsidieerde verenigingen, PPS-vennootschappen, …
 
 
MATConnect: Online kennispunt organisatie en werking

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van MATCONNECT

MATConnect is het online kennispunt bij uitstek voor de managementteams van de lokale besturen. Een uitgebreide inhoud, gecombineerd met gebruiksvriendelijke en innovatieve technologie, maakt van MATConnect een nuttige informatiebron voor elk lokaal bestuur.

MATConnect omvat niet alleen een digitale bibliotheek boordevol relevante uitgaven, maar ook heel wat andere nuttige informatie en tools op maat van het managementteam: wetboeken, modelbesluiten, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van MATConnect.

Al geabonneerd op MATCONNECT?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op MATConnect
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van MATConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op MATCONNECT?

  • Contacteer ons via 050 64 28 18 of info@matconnect.be voor een vrijblijvende offerte of een demo bij u ter plaatse.
  • Neem alvast een kijkje op www.matconnect.be voor meer info.

 

Inhoudstafel

Inleiding
I. Het Intern Verzelfstandigd Agentschap ("IVA")
1.1. Toelichting
1.2. De beheersovereenkomst
1.3. Model van beheersovereenkomst
II. Het Extern Verzelfstandigd Agentschap in publiekrechtelijke vorm of Autonoom Gemeentebedrijf ("AGB")
2.1. Toelichting
2.2. De beheersovereenkomst
2.3. Model van beheersovereenkomst
III. Het Extern Verzelfstandigd Agentschap in privaatrechtelijke vorm of de gemeentelijke vzw
3.1. Toelichting
3.2. De samenwerkingsovereenkomst
3.3. Model van samenwerkingsovereenkomst
   

Maakt deel uit van de reeks

finconnect FinConnect 

Alle noodzakelijke informatie voor de financiële dienst van de gemeenten, in combinatie met de meest innovatieve mogelijkheden om hier toegang tot te krijgen.

Publicatievorm: Online
finconnect FinConnect > Financiën 

Online kennispunt financiën

Publicatievorm: Online
Groene Reeks Groene Reeks 

In de Groene Reeks wordt stilgestaan bij alle aspecten van het financieel beleid en beheer van de gemeenten. Op basis van de geldende wetgeving worden de verschillende deelaspecten in detail uitgewerkt door (onder meer) de grootste specialisten uit de lokale besturen en de toezichthoudende overheden.

Juridische knelpunten 

Deel van reeks: FinConnect , FinConnect > Financiën , Groene Reeks
Dankzij deze verzameling van handige boeken ontwijkt u de meest voorkomende valkuilen bij de afhandeling van juridische dossiers.

MATConnect | Online kennispunt managementteam MATConnect | Online kennispunt organisatie en werking 

informatie over de regelgeving van toepassing op de lokale besturen | inspiratie voor de uitbouw van het beleid

Aanverwante producten:

Juridische knelpunten: Hoe een inning afdwingen vooraleer verjaring intreedt? Juridische knelpunten: Hoe een inning afdwingen vooraleer verjaring intreedt? 

Deel van reeks: FinConnect , FinConnect > Financiën , Groene Reeks , Juridische knelpunten
Auteur: Vermeiren L.
ISBN: 978 90 4960 872 9
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Juridische knelpunten: Loonbeslag en loonoverdracht in de praktijk van een lokaal bestuur Juridische knelpunten: Loonbeslag en loonoverdracht in de praktijk van een lokaal bestuur 

Deel van reeks: FinConnect , FinConnect > Financiën , Groene Reeks , Juridische knelpunten
Auteur: Vermeiren L.
ISBN: 978 90 4960 830 9
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Juridische knelpunten: De factuur Juridische knelpunten: De factuur 

Deel van reeks: FinConnect , FinConnect > Financiën , Groene Reeks , Juridische knelpunten
Auteur: Raes P.
ISBN: 978 90 4960 975 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Juridische knelpunten: Zakelijke zekerheden op roerende goederen Juridische knelpunten: Zakelijke zekerheden op roerende goederen 
De overdracht van schuldvordering; het endossement; voorrechten en hypotheken

Deel van reeks: FinConnect , FinConnect > Financiën , Groene Reeks , Juridische knelpunten
Auteur: Vermeiren L.
ISBN: 978 90 4961 127 9
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Onroerende goederen Juridische knelpunten: Onroerende goederen 
Verplichtingen van de financieel beheerder met betrekking tot aankoop, verkoop en verhuring

Deel van reeks: FinConnect , FinConnect > Financiën , Groene Reeks , Juridische knelpunten
Auteur: Vermeiren L.
ISBN: 978 90 496 1391 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig