Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier wachtdiensten

Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier wachtdiensten
Auteur: Blomme Franky
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4960 940 5
Aantal bladzijden:157
Verschijningsjaar: 2013
Deel van reeks:    Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
49 EUR
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw en verzendkosten) *
39 EUR
bestel
* Als abonnee ontvangt u automatisch elke nog te verschijnen uitgave (nieuwe dossiers en bijwerkingen) van “Arbeidswetgeving in de private sector” vanaf het moment waarop u op deze boekenreeks intekent, en dit telkens voor de voordelige abonnementsprijs van toepassing op de uitgave in kwestie. U kunt uw abonnement op deze reeks te allen tijde schriftelijk opzeggen, na ontvangst en betaling van minstens één bijkomende nieuwe uitgave volgend op uw oorspronkelijke bestelling.

Beschrijving

In de huidige 24-uurseconomie willen sommige werkgevers hun werknemers ook buiten de normale arbeidstijden kunnen bereiken en oproepen. Of een beroep op hen doen om wachtdiensten op de arbeidsplaats in te vullen. Moeten of kunnen dergelijke bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdiensten als (volwaardige) arbeidstijd worden beschouwd? Het is een vraag die al te vaak tot discussies leidt …
 
Uit de analyse van de rechtspraak blijkt alvast dat de antwoorden niet altijd eenduidig zijn. Dit boek verschaft duidelijkheid. Auteur Franky Blomme gaat niet alleen in op de verschillende soorten wachtdiensten, maar ook op de praktische aspecten zoals de verloning, het al of niet verplichtend karakter, de (minimale) duur van een interventie, de vergoeding van de interventie zelf en van de verplaatsingstijd, de modaliteiten voor het invoeren van een wachtdienst, …
 
Behalve deze praktische informatie krijgt u ook een overzicht van alle relevante Europese en Belgische rechtspraak. Het boek bevat bovendien overzichten met de sectorale regelingen op het vlak van standbyvergoedingen en de sectorale regelingen die bepaalde wachtdiensten onttrekken aan het begrip arbeidstijd.
 
Dit boek vormt op die manier een handige leidraad bij de invoering en de vergoeding van wachtdiensten. Het kan zowel gebruikt worden door het management als door personeelsdirecteurs, HR-verantwoordelijken en leidinggevenden belast met het opstellen van planningen en roosters.
 
Dankzij de talrijke situatieschetsen en verwijzingen naar rechtspraak en rechtsleer is dit handboek niet alleen een praktische handleiding maar biedt het ook een solide juridische basis. Ook voor juristen, medewerkers van sociale secretariaten en andere professionals uit de sociaaljuridische sector is het dus een handig werkinstrument dat de jurisprudentie in verband met dit specifieke thema bundelt.
 

Lees hier de eerste pagina's van "Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier wachtdiensten".

 

Inhoudstafel

I. Het begrip arbeidsduur
1. De arbeidstijd als de tijd waarin het personeel ter beschikking is van de werkgever
2. De uitsluiting van de tijd waarover de werknemer vrij kan beschikken
3. De arbeidstijd als begrip van openbare orde
II. Beschikbaarheidsdiensten: wachtdiensten op de arbeidsplaats
1. Het begrip beschikbaarheidsdienst 
2. De Belgische rechtspraak betreffende beschikbaarheidsdiensten voor het arrest Jaeger
3. De rechtspraak van het Hof van Justitie op het gebied van beschikbaarheidsdiensten 
4. De Belgische rechtspraak inzake beschikbaarheidsdiensten na het arrest Jaeger 
5. De verloning van de beschikbaarheidsdiensten 
6. De pauze tijdens de beschikbaarheidsdienst 
7. De rusttijd na een wachtdienst op de arbeidsplaats 
III. Bereikbaarheidsdiensten: wacht- en reservediensten buiten de lokalen van de onderneming 
1. Het begrip bereikbaarheidsdiensten 
2. Het invoeren van bereikbaarheidsdiensten 
3. Zijn bereikbaarheidsdiensten arbeidstijd? 
4. De vergoeding van bereikbaarheidsdiensten
5. De minimale duur van de prestaties bij een oproep tijdens de bereikbaarheidsdienst
6. Het respecteren van de rusttijden bij het leveren van effectieve prestaties tijdens een bereikbaarheidsdienst 
7. Wachtdiensten van werknemers met een leidinggevende functie 
8. Een kijkje bij de buren: wachtdiensten bij openbare besturen 
IV. Wachtdiensten die aan het begrip arbeidsduur zijn onttrokken bij koninklijk besluit 
1. Beperking van de mogelijkheid om bepaalde arbeidstijden te neutraliseren
2. Beperking van het begrip arbeidstijd in de vervoerondernemingen
3. Voor werknemers tewerkgesteld aan vervoerswerken
4. Voor werknemers die tewerkgesteld zijn aan werken die hoofdzakelijk bij tussenpozen worden verricht 
5. Conventionele bepalingen inzake de betaling van de tijd onttrokken aan het begrip arbeidsduur
6. De gevolgen van de onttrekking aan het begrip arbeidsduur voor de betaling van loon, overloon en recuperatie 
   

Maakt deel uit van de reeks

Arbeidswetgeving in de private sector Arbeidswetgeving in de private sector 

Deel van reeks: Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
Collectie Bedrijfsrecht Collectie Bedrijfsrecht 

De Collectie Bedrijfsrecht is een reeks van kwaliteitsvolle, vastbladige uitgaven over actuele onderwerpen uit het bedrijfsrecht. Deze reeks heeft als doelstelling om aan elke jurist die bij het ondernemingsgebeuren betrokken is, wetenschappelijk onderbouwde en praktijkgerichte oplossingen aan te bieden voor concrete vragen die leven binnen een onderneming.

Aanverwante producten:

Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier arbeidstijd van kaderpersoneel Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier arbeidstijd van kaderpersoneel 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4960 939 9
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier overloon Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier overloon 
Editie 2018

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 729 5
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier recuperatie en inhaalrust Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier recuperatie en inhaalrust 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 063 0
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier verplaatsingstijd Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier verplaatsingstijd 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 233 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier zondagsarbeid Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier zondagsarbeid 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 333 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier feestdagen Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier feestdagen 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 379 2
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Cover Arbeidswetgeving in de private sector: dossier rust en pauze Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier rust en pauzes 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 97890 496 1490 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier overschrijding van de normale arbeidsduurgrenzen Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier overschrijding van de normale arbeidsduurgrenzen 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 599 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Dossier nachtarbeid Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier nachtarbeid 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 695 3
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig