Werkplanning in de zorgsector 3: Nachtarbeid en arbeid op zaterdagen, zon- en feestdagen

Nachtarbeid en arbeid op zaterdagen, zon- en feestdagen
Auteur: Blomme Franky
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4960 955 9
Aantal bladzijden:183
Verschijningsjaar: 2013
Deel van reeks:    VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg , Welzijn en Zorg , Werkplanning in de zorgsector
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
VOORUITBESTELLING - Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
45 EUR
bestel
VOORUITBESTELLING - Abonnementsprijs (incl. btw en verzendkosten) *
39 EUR
bestel
* Als abonnee ontvangt u de 9 titels uit de reeks voor de voordelige abonnementsprijs. Bovendien ontvangt u als abonnee automatisch de nieuwe bijwerkingen van alle uitgaven uit deze reeks, en dit telkens ook voor de voordelige abonnementsprijs.

Beschrijving

Wie instaat voor de toepassing van de arbeidstijdreglementering in de zorgsector, weet dat dit geen sinecure is. De grote flexibiliteit die in de zorgsector wordt toegepast, leidt vaak tot problemen met betrekking tot de verplichtingen die worden opgelegd door de wetgever.

Deze uitgave gaat nader in op nachtarbeid en de tewerkstelling op zaterdagen, zon- en feestdagen. De tewerkstelling op bepaalde van deze tijdstippen is namelijk aan bijzondere beschermingsregels gebonden, zoals de beperking van de werktijd, of nog specifieke afspraken inzake rust en recuperatie. Auteur Franky Blomme staat stil bij de wettelijke verplichtingen en bij de sectorale reglementering bij de tewerkstelling op de voormelde tijdstippen. Hij verwijst uitvoerig naar de relevante wetgeving en vult aan met rechtspraak, voorbeelden, berekeningen en uitgewerkte schema's en roosters.

Het boek "Werkplanning in de zorgsector 3" is dan ook een onmisbare leidraad voor het management, hoofdverpleegkundigen, medewerkers van de loonadministratie en teamleiders die instaan voor de planning en de opstelling van uurroosters.

 

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van VIEWZCONNECT

VIEWZConnect is een innovatief online platform boordevol onmisbare kennis voor iedere welzijns- en zorgprofessional. Het kennispunt bevat een brede waaier aan informatie en tools, in de vorm van boeken, een tijdschrift, modellen en documenten, veelgestelde vragen, een wetgevingsdatabank, …

Al geabonneerd op VIEWZCONNECT?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op VIEWZConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van VIEWZConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op VIEWZCONNECT?


Schrijf u in op de nieuwsbrief "Welzijn en zorg | VIEWZ".

  • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
  • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
  • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.Inhoudstafel

I. Zondagsarbeid
1. De afwijking van het verbod van zondagsarbeid in de zorgsector
2. Inhaalrust voor arbeid op zondag
3. Loon voor zondagsarbeid
4. Verbod van zondagsarbeid voor jeugdige werknemers
II. Nachtarbeid
1. De afwijking van het verbod van nachtarbeid in de zorgsector
2. Bijzondere bepalingen bij het invoeren of toepassen van een arbeidsregeling met nachtprestaties
3. Loon voor nachtarbeid
4. De begeleidingsmaatregelen voor een arbeidsregeling met nachtprestaties in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46
5. De slapende waak
6. Verbod van nachtarbeid voor jeugdige werknemers
III. De feestdagenwetgeving
1. Toepasselijke wetgeving
2. Het begrip "feestdag"
3. De vervanging van feestdagen die samenvallen met een inactiviteitsdag of een zondag
4. Op hoeveel feestdagen heeft de werknemer recht?
5. Tewerkstelling tijdens een feestdag
6. Het loon voor feestdagen
7. Feestdagen en arbeidsovereenkomstenrecht
IV. De tewerkstelling op zaterdag
1. Bepalingen in de arbeidswet
2. Bepalingen in de sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten in de private zorgsector
V. De toeslagen voor onregelmatige prestaties
1. Sectorale reglementering
2. Uurroostertoeslagen in het koninklijk besluit van 28 december 2011 betreffende uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep wat betreft de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden en onregelmatige prestaties
3. De omzendbrieven inzake de weddebijslag van 11 % voor onregelmatige prestaties van het verplegend, verzorgend en paramedisch personeel
4. Het koninklijk besluit van 26 september 2002 tot uitvoering van artikel 35, § 3 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de in artikel 34, punt 11 en punt 12, van dezelfde wet bedoelde verstrekkingen
   
   

Maakt deel uit van de reeks

VIEWZ publicaties VIEWZ - Publicaties 

De VIEWZ-publicaties vormen een onmisbare informatie- en inspiratiebron voor de volledige welzijns- en zorgsector. 

ISBN: /
Publicatievorm: Boek
ViewzConnect VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg 

De innovatieve online bibliotheek boordevol onmisbare kennis voor iedere welzijns- en zorgprofessional.

Welzijn en zorg Welzijn en Zorg 

Werkplanning in de zorgsector Werkplanning in de zorgsector  

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg

Aanverwante producten:

De wettelijke regeling rond arbeidsduur Werkplanning in de zorgsector 1: De wettelijke regeling rond arbeidsduur 

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg , Welzijn en Zorg , Werkplanning in de zorgsector
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 587 1
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Werkplanning in de zorgsector 2 Werkplanning in de zorgsector 2: Een wettig uurrooster op maat van uw organisatie opstellen  

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg , Welzijn en Zorg , Werkplanning in de zorgsector
Auteur: Blomme Franky, Taillieu H.
ISBN: 978 90 496 1601 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Integer werken, agressievrije klanten Integer werken, agressievrije klanten 

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg , Welzijn en Zorg
Auteur: Klaassen A.
ISBN: 978 90 4960 968 3
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Werkplanning in de zorgsector 4: Zelfroosteren Werkplanning in de zorgsector 4: Zelfroosteren 

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg , Welzijn en Zorg , Werkplanning in de zorgsector
Auteur: Blomme Franky, Taillieu H. , Van Rompaey B., (ed.) Van Buggenhout M.
ISBN: 978 90 4960 972 6
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Werkplanning in de zorgsector 5: Recuperatie Werkplanning in de zorgsector 5: Recuperatie 

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg , Welzijn en Zorg , Werkplanning in de zorgsector
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 597 0
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Werkplanning in de zorgsector 6: Overloon Werkplanning in de zorgsector 6: Overloon 

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg , Welzijn en Zorg , Werkplanning in de zorgsector
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 602 1
Kenmerken: Vastbladig
Werkplanning in de zorgsector 7: Deeltijdse arbeid Werkplanning in de zorgsector 7: Deeltijdse arbeid 

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg , Welzijn en Zorg , Werkplanning in de zorgsector
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 603 8
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Werkplanning in de zorgsector 8: Arbeidstijdreglementering voor bijzondere categorieën van werknemers Werkplanning in de zorgsector 8: Arbeidstijdreglementering voor bijzondere categorieën van werknemers 

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg , Welzijn en Zorg , Werkplanning in de zorgsector
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 286 3
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Werkplanning in de zorgsector 9: Het arbeidsreglement Werkplanning in de zorgsector 9: Het arbeidsreglement 

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg , Welzijn en Zorg , Werkplanning in de zorgsector
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 604 5
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig