De begroting

Gemeentefinanciën - De begroting
Auteur: Pauwels E. , Vantorre R.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Losbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 5753 272 6
Aantal bladzijden:494
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
118 EUR
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw en verzendkosten) *
94 EUR
bestel
* Als abonnee ontvangt u – naast het basiswerk – automatisch iedere bijwerking en aanvulling van deze uitgave. Deze bijwerkingen en aanvullingen worden per pagina gefactureerd aan de op dat moment geldende paginaprijs. Abonnementen op losbladige uitgaven kunnen te allen tijde schriftelijk worden opgezegd, na ontvangst en betaling van minstens één aanvulling volgend op de oorspronkelijke bestelling van het losbladige werk in kwestie.

Beschrijving

De jaarlijkse begrotingsopmaak blijft een cruciale gebeurtenis in het bestuur van een gemeente. Alle aspecten conform het ARGC, de nieuwe gemeentewet en het toezichtsdecreet van 28 april 1993 worden voor u uiterst volledig en helder toegelicht. Er werd al rekening gehouden met de bepalingen uit het gemeentedecreet. De ministeriële richtlijnen anticiperen op de inwerkingtreding van het gemeentedecreet.

Jaarlijks wordt deze uitgave grondig geactualiseerd conform de richtlijnen zoals vastgelegd in de ministeriële omzendbrief. De auteurs helpen u bij een juiste lezing en correcte interpretatie van de directieven. 

 
Als bijlage zijn de teksten van het ARGC, de relevante artikelen van de nieuwe gemeentewet en de tekst van het toezichtdecreet opgenomen. Ook alle voorgeschreven modellen werden op de plaats van bespreking ingelast.

Inhoudstafel

Hoofdstuk I Algemeenheden
Hoofdstuk II De praktijk van de gemeentebegroting
Hoofdstuk III De begrotingswijzigingen
Hoofdstuk IV De dwangmaatregelen
Hoofdstuk V De verrichtingen voor rekening van derden en thesaurieverrichtingen
Hoofdstuk VI De gemeentebedrijven en de autonome gemeentebedrijven
Bibliografie  
Verwijzingen naar het ARGC 
Trefwoordenlijst 
Bijlagen