Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier arbeidstijd van kaderpersoneel

Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier arbeidstijd van kaderpersoneel
Auteur: Blomme Franky
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4960 939 9
Aantal bladzijden:126
Verschijningsjaar: 2013
Deel van reeks:    Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
49 EUR
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw en verzendkosten) *
39 EUR
bestel
* Als abonnee ontvangt u automatisch elke nog te verschijnen uitgave (nieuwe dossiers en bijwerkingen) van “Arbeidswetgeving in de private sector” vanaf het moment waarop u op deze boekenreeks intekent, en dit telkens voor de voordelige abonnementsprijs van toepassing op de uitgave in kwestie. U kunt uw abonnement op deze reeks te allen tijde schriftelijk opzeggen, na ontvangst en betaling van minstens één bijkomende nieuwe uitgave volgend op uw oorspronkelijke bestelling.

Beschrijving

Door de toenemende complexiteit van de arbeidsorganisatie en de vraag naar flexibiliteit krijgen steeds meer werknemers de omschrijving “kaderlid” opgespeld. Op die manier hopen werkgevers deze medewerkers te onttrekken aan het keurslijf van arbeidstijdbepalingen opgenomen in de arbeidswet.
 
En hoewel de arbeidswet het begrip “kaderlid” niet vermeldt, voorziet ze wel specifieke regels voor personen met een leidinggevende functie en/of vertrouwenspost.
 
Wat die regels precies inhouden en op wie ze concreet van toepassing zijn, komt u te weten in deze nuttige uitgave.
 
Auteur Franky Blomme gaat in op het begrip “leidinggevende functie en/of vertrouwenspost” en op de gevolgen van deze kwalificatie voor de arbeidsduur en de arbeidstijd van de betrokken werknemers. Hij doet dit aan de hand van concrete vragen waarbij telkens praktijkvoorbeelden uit de rechtspraak worden aangehaald.
 
Ook de gevolgen van de onttrekking aan de arbeidsduurgrenzen voor het loon, de bijzondere beschermingsmaatregelen voor sommige categorieën van leidinggevenden zoals deeltijdse leidinggevenden en zwangere leidinggevenden komen hierbij aan bod. Verder besteedt de auteur aandacht aan de arbeidstijdgerelateerde bepalingen die wel van toepassing zijn op leidinggevenden.
 
Het boek vormt op die manier een unieke leidraad voor de toepassing van de arbeidstijdbepalingen op leidinggevenden. Door zijn talrijke situatieschetsen en verwijzingen naar rechtspraak en rechtsleer is het niet alleen een praktische handleiding maar biedt het ook een solide juridische basis voor leidinggevenden, HR-managers, juristen, medewerkers van sociale secretariaten en andere professionals uit de sociaal-juridische sector.
 

Lees hier de eerste pagina's van "Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier arbeidstijd van kaderpersoneel".

 

Inhoudstafel

Inleiding
Het begrip werknemers met een leidende functie en/of vertrouwenspost
1. Het begrip "kaderleden" versus "werknemers met een leidende functie en/of vertrouwenspost" in de arbeidswet
2. Het koninklijk besluit van 10 februari 1965
3. Andere koninklijke besluiten met een lijst van leidinggevende functies en vertrouwensposten
4. Van welke arbeidstijdbepalingen zijn de werknemers met een leidinggevende functie en/of vertrouwenspost uitgezonderd?
5. Welke wettelijke bepalingen zijn wel van toepassing op werknemers met een leidinggevende functie en/of vertrouwenspost?
6. Aan welke bepalingen zijn deeltijdse werknemers met een leidinggevende functie en/of vertrouwenspost onderworpen?
7. Kunnen werknemers met een leidinggevende functie recht hebben op overloon of gewoon loon voor de bijkomende uren die de sectorale arbeidsduur overschrijden?
8. Welke beschermingsmaatregelen genieten zwangere werkneemsters met een leidinggevende functie en/of vertrouwenspost?
9. Hebben werknemers met een leidinggevende functie en/of vertrouwenspost recht op tijdskrediet?
   

Maakt deel uit van de reeks

Arbeidswetgeving in de private sector Arbeidswetgeving in de private sector 

Deel van reeks: Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
Collectie Bedrijfsrecht Collectie Bedrijfsrecht 

De Collectie Bedrijfsrecht is een reeks van kwaliteitsvolle, vastbladige uitgaven over actuele onderwerpen uit het bedrijfsrecht. Deze reeks heeft als doelstelling om aan elke jurist die bij het ondernemingsgebeuren betrokken is, wetenschappelijk onderbouwde en praktijkgerichte oplossingen aan te bieden voor concrete vragen die leven binnen een onderneming.

Aanverwante producten:

Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier overloon Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier overloon 
Editie 2018

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 729 5
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier wachtdiensten Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier wachtdiensten 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4960 940 5
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier recuperatie en inhaalrust Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier recuperatie en inhaalrust 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 063 0
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier verplaatsingstijd Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier verplaatsingstijd 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 233 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier zondagsarbeid Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier zondagsarbeid 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 333 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier feestdagen Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier feestdagen 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 379 2
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Cover Arbeidswetgeving in de private sector: dossier rust en pauze Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier rust en pauzes 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 97890 496 1490 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier overschrijding van de normale arbeidsduurgrenzen Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier overschrijding van de normale arbeidsduurgrenzen 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 599 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Dossier nachtarbeid Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier nachtarbeid 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 695 3
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig