Juridische knelpunten: Loonbeslag en loonoverdracht in de praktijk van een lokaal bestuur

Juridische knelpunten: Loonbeslag en loonoverdracht in de praktijk van een lokaal bestuur
Auteur: Vermeiren L.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4960 835 4
Aantal bladzijden:42
Verschijningsjaar: 2013
Deel van reeks:    Juridische knelpunten , OCMW , Subreeks Financiën (reeks OCMW)
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs
42 EUR
bestel
Abonnementsprijs *
35 EUR
bestel
* U ontvangt automatisch alle nog te verschijnen boekjes van de reeks "Juridische knelpunten", en dit telkens voor de voordelige abonnementsprijs.

Beschrijving

Als tegenprestatie voor zijn arbeid heeft iedere werknemer recht op loon ten laste van zijn werkgever. De wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers regelt de wijze en het tijdstip waarop dit loon wordt uitbetaald … in normale omstandigheden aan de werknemer zelf.
 
 
In sommige gevallen kunnen derden echter aanspraak maken op (een deel van) het loon, wegens een schuldvordering die zij op een werknemer hebben. Loonbeslag, loondelegatie en loonoverdracht zijn drie verschillende manieren om de betaling van deze schuld te bekomen.
 
 
Elke manier heeft zijn eigen bijzonderheden, die in dit handboekje overzichtelijk uit de doeken worden gedaan. Auteur Luc Vermeiren geeft een duidelijke situatieschets van de begrippen, zet de verschillende procedures helder uiteen en staat stil bij belangrijkste issues zoals de samenloop en de uitbetaling.
 

Inhoudstafel

I. Algemeen - Situering van de begrippen
1. Situering
2. Loonbeslag, loondelegatie en loonoverdracht
3. Het begrip "Loon"
4. Het voor beslag of overdracht vatbare gedeelte
5. Berekening van het voor beslag of overdracht vatbare gedeelte
II. Procedure
1. Het loonbeslag
2. Loondelegatie
3. Loonoverdracht
III. Keuzemogelijkheden voor de schuldeiser
IV. Problemen van samenloop: de rangregeling
1. Probleemstelling
2. Samenloop van wegens onderhoudsverplichtingen uitgevoerde beslagen of overdrachten met "gewone" verrichtingen van beslag of overdracht
3. Samenloop van diverse beslagen
4. Samenloop van diverse loonoverdrachten
5. Samenloop van diverse loondelegaties
6. Samenloop van loonbeslag en loonoverdracht
7. Samenloop van loonbeslag en loondelegatie
8. Samenloop van loonoverdracht en loondelegatie
V. De uitbetaling van het loon
1. De uitbetaling van het loon
2. Beslag en/of overdracht
3. Verdeling en uitbetaling bij samenloop: de houding van de ontvanger
VI. Overzichtstabel
   

Maakt deel uit van de reeks

Juridische knelpunten 

Deel van reeks: OCMW , Subreeks Financiën (reeks OCMW)
Dankzij deze verzameling van handige boeken ontwijkt u de meest voorkomende valkuilen bij de afhandeling van juridische dossiers.

OCMW 

Subreeks Financiën (reeks OCMW) 

Deel van reeks: OCMW

Aanverwante producten:

Juridische knelpunten: Hoe een inning afdwingen vooraleer verjaring intreedt? Juridische knelpunten: Hoe een inning afdwingen vooraleer verjaring intreedt? 

Deel van reeks: Juridische knelpunten , OCMW , Subreeks Financiën (reeks OCMW)
Auteur: Vermeiren L.
ISBN: 978 90 4960 873 6
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Juridische knelpunten: De beheersovereenkomst en de samenwerkingsovereenkomst in de context van een OCMW Juridische knelpunten: De beheersovereenkomst en de samenwerkingsovereenkomst in de context van een OCMW 

Deel van reeks: Juridische knelpunten , OCMW , Subreeks Financiën (reeks OCMW) , VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online kennispunt welzijn en zorg
Auteur: Rasschaert W., Vermeiren L.
ISBN: 978 90 4961 014 2
Publicatievorm: Boek
Juridische knelpunten: De factuur Juridische knelpunten: De factuur 

Deel van reeks: Juridische knelpunten , OCMW , Subreeks Financiën (reeks OCMW)
Auteur: Raes P.
ISBN: 978 90 4960 974 0
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Juridische knelpunten: Onteigeningen Juridische knelpunten: Onteigeningen 
Een praktische gids voor het bestuur dat onteigent

Deel van reeks: Juridische knelpunten , OCMW , OCMW , Subreeks Financiën (reeks OCMW)
Auteur: Denolf K., Otten T., Proot J., Vanassche S.
ISBN: 978 90 4961 062 3
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Juridische knelpunten: Zakelijke zekerheden op roerende goederen Juridische knelpunten: Zakelijke zekerheden op roerende goederen 
De overdracht van schuldvordering; het endossement; voorrechten en hypotheken

Deel van reeks: Juridische knelpunten , OCMW , Subreeks Financiën (reeks OCMW)
Auteur: Vermeiren L.
ISBN: 978 90 4961 128 6
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Onroerende goederen Juridische knelpunten: Onroerende goederen 
Verplichtingen van de financieel beheerder met betrekking tot aankoop, verkoop en verhuring

Deel van reeks: Juridische knelpunten , OCMW , Subreeks Financiën (reeks OCMW)
Auteur: Vermeiren L.
ISBN: 978 90 496 1392 1
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig