Juridische knelpunten: Loonbeslag en loonoverdracht in de praktijk van een lokaal bestuur

Juridische knelpunten: Loonbeslag en loonoverdracht in de praktijk van een lokaal bestuur
Auteur: Vermeiren L.
Publicatievorm:    Boek , Online
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4960 830 9
Aantal bladzijden:42
Verschijningsjaar: 2013
Deel van reeks:    FinConnect | Online bibliotheek financieel management
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
42 EUR
bestel

Beschrijving

Als tegenprestatie voor zijn arbeid heeft iedere werknemer recht op loon ten laste van zijn werkgever. De wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers regelt de wijze en het tijdstip waarop dit loon wordt uitbetaald … in normale omstandigheden aan de werknemer zelf.
  
In sommige gevallen kunnen derden echter aanspraak maken op (een deel van) het loon, wegens een schuldvordering die zij op een werknemer hebben. Loonbeslag, loondelegatie en loonoverdracht zijn drie verschillende manieren om de betaling van deze schuld te bekomen.
 
Elke manier heeft zijn eigen bijzonderheden, die in dit handboekje overzichtelijk uit de doeken worden gedaan. Auteur Luc Vermeiren geeft een duidelijke situatieschets van de begrippen, zet de verschillende procedures helder uiteen en staat stil bij belangrijkste issues zoals de samenloop en de uitbetaling.

  

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van FinConnect

FinConnect is het online kennispunt voor de financiële diensten van de lokale besturen. Deze innovatieve toepassing laat u toe om snel en diepgaand kennis op te bouwen over financiën, overheidsopdrachten en boekhouding & beheer.

FinConnect omvat niet alleen een volledige digitale bibliotheek boordevol relevante uitgaven, maar ook heel wat andere nuttige informatie en tools die uw dienst ondersteunen: wetboeken, modellen, wetgeving, rechtspraak, FAQ, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van FinConnect.

Al geabonneerd op FinConnect?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen in FinConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van FinConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op FinConnect?

 

Schrijf u in op de nieuwsbrief "Lokale financiën | FinConnect".

  • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
  • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
  • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.


 

Inhoudstafel

I. Algemeen - Situering van de begrippen
1. Situering
2. Loonbeslag, loondelegatie en loonoverdracht
3. Het begrip "Loon"
4. Het voor beslag of overdracht vatbare gedeelte
5. Berekening van het voor beslag of overdracht vatbare gedeelte
II. Procedure
1. Het loonbeslag
2. Loondelegatie
3. Loonoverdracht
III. Keuzemogelijkheden voor de schuldeiser
IV. Problemen van samenloop: de rangregeling
1. Probleemstelling
2. Samenloop van wegens onderhoudsverplichtingen uitgevoerde beslagen of overdrachten met "gewone" verrichtingen van beslag of overdracht
3. Samenloop van diverse beslagen
4. Samenloop van diverse loonoverdrachten
5. Samenloop van diverse loondelegaties
6. Samenloop van loonbeslag en loonoverdracht
7. Samenloop van loonbeslag en loondelegatie
8. Samenloop van loonoverdracht en loondelegatie
V. De uitbetaling van het loon
1. De uitbetaling van het loon
2. Beslag en/of overdracht
3. Verdeling en uitbetaling bij samenloop: de houding van de ontvanger
VI. Overzichtstabel
   

Maakt deel uit van de reeks

finconnect FinConnect | Online bibliotheek financieel management 

Alle noodzakelijke informatie voor de financiële dienst van de gemeenten, in combinatie met de meest innovatieve mogelijkheden om hier toegang tot te krijgen.

Publicatievorm: Online

Aanverwante producten:

Juridische knelpunten: Hoe een inning afdwingen vooraleer verjaring intreedt? Juridische knelpunten: Hoe een inning afdwingen vooraleer verjaring intreedt? 

Deel van reeks: FinConnect | Online bibliotheek financieel management
Auteur: Vermeiren L.
ISBN: 978 90 4960 872 9
Publicatievorm: Boek , Online
Kenmerken: Vastbladig
Juridische knelpunten: de beheersovereenkomst en de samenwerkingsovereenkomst Juridische knelpunten: de beheersovereenkomst en de samenwerkingsovereenkomst 
Overeenkomsten tussen een gemeente en haar intern en extern verzelfstandigd agentschap: modellen

Deel van reeks: FinConnect | Online bibliotheek financieel management
Auteur: Rasschaert Wim
ISBN: 978 90 4960 837 8
Publicatievorm: Boek , Online
Kenmerken: Vastbladig
Juridische knelpunten: De factuur Juridische knelpunten: De factuur 

Deel van reeks: FinConnect | Online bibliotheek financieel management
Auteur: Raes Peter
ISBN: 978 90 4960 975 7
Publicatievorm: Boek , Online
Kenmerken: Vastbladig
Juridische knelpunten: Zakelijke zekerheden op roerende goederen Juridische knelpunten: Zakelijke zekerheden op roerende goederen 
De overdracht van schuldvordering; het endossement; voorrechten en hypotheken

Deel van reeks: FinConnect | Online bibliotheek financieel management
Auteur: Vermeiren L.
ISBN: 978 90 4961 127 9
Publicatievorm: Boek , Online
Kenmerken: Vastbladig
Onroerende goederen Juridische knelpunten: Onroerende goederen 
Verplichtingen van de financieel beheerder met betrekking tot aankoop, verkoop en verhuring

Deel van reeks: FinConnect | Online bibliotheek financieel management
Auteur: Vermeiren L.
ISBN: 978 90 496 1391 4
Publicatievorm: Boek , Online
Kenmerken: Vastbladig