Juridische knelpunten: Loonbeslag en loonoverdracht in de praktijk van een lokaal bestuur

Juridische knelpunten: Loonbeslag en loonoverdracht in de praktijk van een lokaal bestuur
Auteur: Vermeiren L.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4960 830 9
Aantal bladzijden:42
Verschijningsjaar: 2013
Deel van reeks:    FinConnect , FinConnect > Financiën , Groene Reeks , Juridische knelpunten
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
42 EUR
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw en verzendkosten) *
35 EUR
bestel
* U ontvangt automatisch alle nog te verschijnen boekjes van de reeks "Juridische knelpunten", en dit telkens voor de voordelige abonnementsprijs.

Beschrijving

Als tegenprestatie voor zijn arbeid heeft iedere werknemer recht op loon ten laste van zijn werkgever. De wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers regelt de wijze en het tijdstip waarop dit loon wordt uitbetaald … in normale omstandigheden aan de werknemer zelf.
  
In sommige gevallen kunnen derden echter aanspraak maken op (een deel van) het loon, wegens een schuldvordering die zij op een werknemer hebben. Loonbeslag, loondelegatie en loonoverdracht zijn drie verschillende manieren om de betaling van deze schuld te bekomen.
 
Elke manier heeft zijn eigen bijzonderheden, die in dit handboekje overzichtelijk uit de doeken worden gedaan. Auteur Luc Vermeiren geeft een duidelijke situatieschets van de begrippen, zet de verschillende procedures helder uiteen en staat stil bij belangrijkste issues zoals de samenloop en de uitbetaling.
 

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van FINCONNECT > FINANCIËN

FinConnect is het online kennispunt voor de financiële diensten van de lokale besturen. Deze innovatieve toepassing laat u toe om snel en diepgaand kennis op te bouwen over financiën, overheidsopdrachten en boekhouding & beheer.

FinConnect omvat niet alleen een volledige digitale bibliotheek boordevol relevante uitgaven, maar ook heel wat andere nuttige informatie en tools die uw dienst ondersteunen: wetboeken, modellen, wetgeving, rechtspraak, FAQ, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van FinConnect.

Al geabonneerd op FINCONNECT > FINANCIËN?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op FinConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van FinConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op FINCONNECT > FINANCIËN?

Inhoudstafel

I. Algemeen - Situering van de begrippen
1. Situering
2. Loonbeslag, loondelegatie en loonoverdracht
3. Het begrip "Loon"
4. Het voor beslag of overdracht vatbare gedeelte
5. Berekening van het voor beslag of overdracht vatbare gedeelte
II. Procedure
1. Het loonbeslag
2. Loondelegatie
3. Loonoverdracht
III. Keuzemogelijkheden voor de schuldeiser
IV. Problemen van samenloop: de rangregeling
1. Probleemstelling
2. Samenloop van wegens onderhoudsverplichtingen uitgevoerde beslagen of overdrachten met "gewone" verrichtingen van beslag of overdracht
3. Samenloop van diverse beslagen
4. Samenloop van diverse loonoverdrachten
5. Samenloop van diverse loondelegaties
6. Samenloop van loonbeslag en loonoverdracht
7. Samenloop van loonbeslag en loondelegatie
8. Samenloop van loonoverdracht en loondelegatie
V. De uitbetaling van het loon
1. De uitbetaling van het loon
2. Beslag en/of overdracht
3. Verdeling en uitbetaling bij samenloop: de houding van de ontvanger
VI. Overzichtstabel
   

Maakt deel uit van de reeks

finconnect FinConnect 

Alle noodzakelijke informatie voor de financiële dienst van de gemeenten, in combinatie met de meest innovatieve mogelijkheden om hier toegang tot te krijgen.

Publicatievorm: Online
finconnect FinConnect > Financiën 

Online kennispunt financiën

Publicatievorm: Online
Groene Reeks Groene Reeks 

In de Groene Reeks wordt stilgestaan bij alle aspecten van het financieel beleid en beheer van de gemeenten. Op basis van de geldende wetgeving worden de verschillende deelaspecten in detail uitgewerkt door (onder meer) de grootste specialisten uit de lokale besturen en de toezichthoudende overheden.

Juridische knelpunten 

Deel van reeks: FinConnect , FinConnect > Financiën , Groene Reeks
Dankzij deze verzameling van handige boeken ontwijkt u de meest voorkomende valkuilen bij de afhandeling van juridische dossiers.

Aanverwante producten:

Juridische knelpunten: Hoe een inning afdwingen vooraleer verjaring intreedt? Juridische knelpunten: Hoe een inning afdwingen vooraleer verjaring intreedt? 

Deel van reeks: FinConnect , FinConnect > Financiën , Groene Reeks , Juridische knelpunten
Auteur: Vermeiren L.
ISBN: 978 90 4960 872 9
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Juridische knelpunten: de beheersovereenkomst en de samenwerkingsovereenkomst Juridische knelpunten: de beheersovereenkomst en de samenwerkingsovereenkomst 
Overeenkomsten tussen een gemeente en haar intern en extern verzelfstandigd agentschap: modellen

Deel van reeks: FinConnect , FinConnect > Financiën , Groene Reeks , Juridische knelpunten , MATConnect | Online kennispunt organisatie en werking
Auteur: Rasschaert W.
ISBN: 978 90 4960 837 8
Kenmerken: Vastbladig
Juridische knelpunten: De factuur Juridische knelpunten: De factuur 

Deel van reeks: FinConnect , FinConnect > Financiën , Groene Reeks , Juridische knelpunten
Auteur: Raes P.
ISBN: 978 90 4960 975 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Juridische knelpunten: Zakelijke zekerheden op roerende goederen Juridische knelpunten: Zakelijke zekerheden op roerende goederen 
De overdracht van schuldvordering; het endossement; voorrechten en hypotheken

Deel van reeks: FinConnect , FinConnect > Financiën , Groene Reeks , Juridische knelpunten
Auteur: Vermeiren L.
ISBN: 978 90 4961 127 9
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Onroerende goederen Juridische knelpunten: Onroerende goederen 
Verplichtingen van de financieel beheerder met betrekking tot aankoop, verkoop en verhuring

Deel van reeks: FinConnect , FinConnect > Financiën , Groene Reeks , Juridische knelpunten
Auteur: Vermeiren L.
ISBN: 978 90 496 1391 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig