Lokaal woonbeleid. Een plan van actie

Naar een participatief, geïntegreerd en gebiedsgericht lokaal woonbeleid

Lokaal woonbeleid. Een plan van actie
Auteur: Luyten D.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4960 917 7
Aantal bladzijden:362
Verschijningsjaar: 2013
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
55 EUR
bestel

Beschrijving

“Wonen” staat met een stip op de lokale beleidsagenda … En het onderwerp zal daar ook de volgende jaren zo blijven staan. Recente ontwikkelingen, talrijke uitdagingen en verraderlijke valkuilen maken de lokale woonplannen er echter niet gemakkelijker op. Hoe kunnen die toch tot een goed einde worden gebracht?
 
Deze uitgave helpt u die vraag te beantwoorden. Met onmiddellijk toepasbare tips, nuttige suggesties en concrete voorbeelden biedt “Lokaal Woonbeleid. Een plan van actie” informatie en inspiratie voor iedereen die het (eigen) lokale woonbeleid wil uitbouwen.
 
Na een algemene voorstelling van het lokale woonbeleid, zijn regelgevend kader en zijn netwerk van actoren gaat “Lokaal Woonbeleid. Een plan van actie” in op datgene waar het echt om draait: de mensen zelf. Hierbij komt iedere doelgroep van het lokale woonbeleid aan bod: hedendaagse gezinnen in al hun vormen, starters, ouderen, mensen met een bescheiden inkomen, sociale doelgroepen tussen welzijn en wonen , nieuwe Vlamingen, …
 
Ook de woningen en de woonomgeving krijgen natuurlijk de aandacht die ze verdienen. Het ruimtelijk goed ordenen van wonen, de realisatie van sociale woonprojecten en van aangepaste woonvormen of nog de aandacht voor duurzaamheid en de naleving van de woonkwaliteit: het zijn maar enkele van de vele thema’s die tegen het licht worden gehouden.
 
Tot slot trekt auteur Dirk Luyten de wijken binnen. Hij richt zijn blik – en die van de lezer – op het participatief en gebiedsgericht lokaal woonbeleid. Zo bekijkt hij de rol van een woonwinkel of een woonloket, en reikt hij ideeën en instrumenten aan die kunnen leiden tot meer gezinsvriendelijke, levensloopbestendige en duurzame woonwijken.
 
Talrijke verwijzingen naar bijkomende informatie en bijlagen met o.a. een trefwoordenlijst en een overzicht van de geldende regelgeving beklemtonen het praktijkgerichte karakter van dit onmisbare naslagwerk voor beleidsmakers, -beslissers en -uitvoerenden.
 

Inhoudstafel

Ondersteuning bij het plannen van lokaal woonbeleid
   
I. Kader voor lokaal woonbeleid
1. Lokaal woonbeleid als strategie
2. Het regelgevend kader
3. Lokaal woonbeleid: netwerk van actoren
II. Lokaal woonbeleid gaat over mensen
4. Diversiteit en flexibiliteit van de hedendaagse gezinnen
5. Jong en oud op de woonmarkt
6. Financieel zwakke groepen
7. Groepen tussen welzijn en wonen
8. Migranten huisvesten en integreren
III. Sleutelkwesties van het lokaal woonbeleid
9. Wonen ruimtelijke goed ordenen
10. (Ver)bouwen, kopen en huren reguleren en ondersteunen
11. Sociale woningen realiseren
12. De woningkwaliteit bewaken
13. Aangepaste woonvormen en vormen van samenhuizen mogelijk maken
14. Duurzaam wonen aanmoedigen
IV. Naar de burgers en de wijken
15. Burgers informeren en laten participeren
16. Processen tussen en in woonwijken
17. Gezinsvriendelijke, levensloopbestendige en duurzame woonwijken
   

Aanverwante producten:

Het ABC van het grond- en pandenbeleid Het ABC van het grond- en pandenbeleid 
Het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid toegelicht aan de hand van zijn kernbegrippen

Auteur: Charlier F.
ISBN: 978 90 4960 630 5
Kenmerken: Vastbladig