Handboek interactieve beleidsplanning

Samen met burgers beter beleid maken

Handboek interactieve beleidsplanning
Auteur: Van Damme J.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4960 921 4
Aantal bladzijden:106
Verschijningsjaar: 2013
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
24 EUR
bestel

Beschrijving

Bij interactieve beleidsplanning werken maatschappelijke en overheidspartijen tijdens een intensief traject samen een beleidsplan uit. Door een brede groep van mensen vroeg en intensief bij de besluitvorming te betrekken, kunnen nieuwe, innovatieve ideeën worden ontwikkeld en doorwerken in het beleid. Deelnemers leren van elkaar en komen tot nieuwe (verbeterde) inzichten. Op die manier draagt interactief beleid bij tot de ontwikkeling van betere relaties en vertrouwen tussen de betrokkenen.
 
Kortom, interactieve beleidsplanning kan dus heel wat goede resultaten opleveren. Maar … in de praktijk is dat verre van evident.
 
Dit handboek heeft tot doel de slaagkansen te vergroten, door het nodige inzicht te bieden in het verloop, de mogelijkheden en de beperkingen van interactieve beleidsplanning. De auteur formuleert bovendien handvatten met betrekking tot de organisatie van interactieve planning. Op die manier kunnen beleidsverantwoordelijken concreet aan de slag.
 
Wanneer is de inrichting van interactieve planning zinvol (en wanneer niet)? Hoe verloopt een interactief planproces? Hoe komt draagvlak tot stand? Hoe kan het proces ingericht en gemanaged worden met het oog op de best mogelijke resultaten? Wat moet de procesmanager kennen, kunnen en doen? Door de loop van zeven hoofdstukken krijgen deze vragen duidelijke antwoorden.
 
Auteur Jan Van Damme baseert zich op recent theoretisch en empirisch onderzoek en maakt de vertaalslag naar de beleidspraktijk.
 

Lees hier de eerste pagina's van "Handboek interactieve beleidsplanning".

 

Inhoudstafel

Woord vooraf
1. Waarom samen met burgers beleidsplannen maken?
2. Wat wil je bereiken met interactief beleid?
3. Wanneer is interactieve planning zinvol (en wanneer niet)?
4. Hoe verloopt een interactief planningsproces?
5. Hoe kan je een interactief planningsproces aansturen?
6. Wat moet je kennen, kunnen en doen als procesmanager?
7. Aansturing van interactieve planning: mogelijkheden en beperkingen
8. Bibliografie
   

Aanverwante producten:

Participatie: what's in a name? Participatie: what's in a name?  
Een multidisciplinaire kijk op maatschappelijke participatie

Deel van reeks: Burger bestuur & beleid: boekenreeks voor bestuurskunde en bestuursrecht
Auteur: Van Damme J., Schram Frankie, Brans M.
ISBN: 978 90 4960 755 5
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig