De personeelsformatie en de administratieve rechtspositieregeling

De personeelsformatie en de administratieve rechtspositieregeling
Auteur: Buydens Ph. , Vandenhaute W.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Losbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 242 9
Aantal bladzijden:572
Deel van reeks:    Focus op personeel , HRMConnect | Online bibliotheek HR-beleid voor lokale besturen
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
149 EUR
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw en verzendkosten) *
129 EUR
bestel
* Als abonnee ontvangt u – naast het basiswerk – automatisch iedere bijwerking en aanvulling van deze uitgave. Deze bijwerkingen en aanvullingen worden per pagina gefactureerd aan de op dat moment geldende paginaprijs. Abonnementen op losbladige uitgaven kunnen te allen tijde schriftelijk worden opgezegd, na ontvangst en betaling van minstens één aanvulling volgend op de oorspronkelijke bestelling van het losbladige werk in kwestie.

Beschrijving

De geldelijke en administratieve rechtspositieregeling bepalen het statuut en de positie van de personeelsleden van een stad of gemeente. Een helder beeld van hun (juridische) bouwstenen is dan ook een must voor iedere personeelsverantwoordelijke.

De “personeelsformatie en administratieve rechtspositieregeling” biedt antwoord op volgende vragen:

- Uit welke elementen bestaat personeelsformatie? Inhoudelijk? En vormelijk?
- Wat bevat de administratieve rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel?
- Hoe verloopt de aanwervingsprocedure in een lokaal bestuur?
- Aan welke criteria moet het personeelsevaluatiesysteem voldoen?
- Hoe worden mandaten, opdrachthouderschap en hogere functies toegekend ?
- Hoe zijn de verloven en afwezigheden geregeld ?
- …

 

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van HRMCONNECT
     

HRMConnect is een innovatieve online bibliotheek, boordevol onmisbare kennis en informatie over het personeelsbeleid in lokale besturen. Dit unieke en gebruiksvriendelijke digitale werkinstrument is gebouwd op een sociaal-juridische en een HR-pijler.

De kennis die in beide pijlers is vervat, krijgt vorm in heel wat concrete tools: elektronische boeken, praktische cases, e-learning, modellen en wetgeving. Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van HRMConnect.

Al geabonneerd op HRMCONNECT?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op HRMConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van HRMConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op HRMCONNECT?

Inhoudstafel

I. De personeelsformatie
1. Het algemeen kader
A. In beginsel statutair personeel en 'uitzonderlijk' contractueel personeel
B. Statutair personeel - de regel
C. Contractueel personeel - de afwijking
D. Onderscheid vast statutair, tijdelijk statutair en contractueel personeel
2. De algemene beginselen
A. Bevoegde overheid
B. De personeelsformatie naar de vorm
C. De personeelsformatie naar de inhoud
D. Praktische regels voor de opmaak van de personeelsformatie
E. De speciale regelingen
F. De overgangsformatie
G. De mandaatfuncties
3. De regelgeving
A. De formatie van het administratief personeel
B. Het personeel boven de formatie
   
II. De administratieve rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel
1. Wettelijke basis
A. Artikelen 41 en 162 van de Grondwet
B. De Nieuwe Gemeentewet
C. Decreten
D. De besluiten van de Vlaamse Regering
E. De bevoegdheid
2. Het toezicht
A. Het toezicht op de vaststelling van de rechtspositieregeling van het decretaal gemeentepersoneel
3. De administratieve rechtspositie
A. De deontologische rechten en plichten
B. De arbeidsduur, dienstuurregeling
C. De onverenigbaarheden, verbodsbepalingen en cumulatie
D. De loopbaan
E. Het mandaatstelsel, het opdrachthouderschap en de waarneming van een hogere functie
F. De ambtshalve herplaatsing van het vast aangestelde statutaire personeelslid
G. De externe mobiliteit
H. De verloven en afwezigheden
I. Verlies van de hoedanigheid van statutair personeelslid en definitieve ambtsneerlegging
J. De eretitel van het ambt
K. Tucht
4. Eretekens
A. Wettelijk kader
B. Soorten onderscheidingen
C. Nationale Orden
D. Burgerlijke eretekens
E. Taakverdeling
5. Het arbeidsreglement
A. Het wettelijk kader
B. De sancties en het toezicht
   
   

Maakt deel uit van de reeks

Focus op personeel Focus op personeel 

hrmconnect HRMConnect | Online bibliotheek HR-beleid voor lokale besturen 

De innovatieve online bibliotheek boordevol informatie voor een mensvriendelijk en modern personeelsbeleid in de lokale besturen.

Publicatievorm: Online

Aanverwante producten:

De tuchtprocedure in lokale besturen - Editie 2019 De tuchtprocedure in lokale besturen - Editie 2019 
De tuchtreglementering voor statutaire en contractuele personeelsleden

Deel van reeks: Focus op personeel , HRMConnect | Online bibliotheek HR-beleid voor lokale besturen
Auteur: Landtsheere Maureen, Blomme Franky, Gijsel Kenneth
ISBN: 978 90 4961 789 9
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
De loopbaan in lokale besturen De loopbaan in lokale besturen 

Deel van reeks: Focus op personeel , HRMConnect | Online bibliotheek HR-beleid voor lokale besturen
Auteur: Kints Aanje, Leerman W., Vos P., Wustenberghs T.
ISBN: 978 90 4961 129 3
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
De pensioenen van de lokale mandatarissen De pensioenen van de lokale mandatarissen 
Juridische en praktische aspecten

Deel van reeks: HRMConnect | Online bibliotheek HR-beleid voor lokale besturen
Auteur: Fransolet B.
ISBN: 978 90 4961 040 1
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
De geldelijke rechtspositieregeling De geldelijke rechtspositieregeling 

Deel van reeks: Focus op personeel , HRMConnect | Online bibliotheek HR-beleid voor lokale besturen
Auteur: Buydens Ph.
ISBN: 978 90 4960 733 3
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Losbladig