Raad voor Vergunningsbetwistingen

Leidraad bij de procedure en overzicht van rechtspraak

Raad voor Vergunningsbetwistingen
Auteur: Maes A.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 276 4
Aantal bladzijden:307
Verschijningsjaar: 2015
Deel van reeks:    OmgevingConnect | Online bibliotheek omgevingsrecht en omgevingsbeleid , OmgevingConnect > VVOR , Onze omgeving
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
65 EUR
bestel

Beschrijving

Voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen wijzigde er op 1 januari 2015 heel wat. Samen met het Milieuhandhavingscollege en de Raad voor Verkiezingsbetwistingen maakt de RvVb voortaan deel uit van de Dienst van de bestuursrechtscolleges. Met dank aan het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Het doel van deze “verhuis”: een eenmaking van de inrichting, de werking en de rechtspositieregeling van de bestuursrechtscolleges. Daarnaast werden de rechtspleging en de arresten ook meer op elkaar afgestemd.

Dit boek gidst u moeiteloos door de vernieuwde procedure voor de Raad. Bovendien biedt het u een geactualiseerd overzicht van de bestaande rechtspraak van de Raad betreffende de schorsingsprocedure en de vernietigingsprocedure, die de de voorbije vijf werkjaren aanzienlijk werd uitgebreid en verfijnd.

Auteur Annelies Maes analyseert niet alleen de procedurele spelregels. Ze wijdt ook een nieuw hoofdstuk aan diverse materieelrechtelijke topics binnen het ruimtelijk ordeningsrecht, waarover de Raad voor Vergunningsbetwistingen de voorbije jaren standpunt innam.

Kortom, deze uitgave laat geen enkel aspect van de Raad voor Vergunningsbetwistingen onbelicht. Het resultaat is en blijft een onmisbaar naslagwerk bij de ondersteuning van de actuele of toekomstige procespartij tijdens de uitwerking van haar standpunt. En een verhelderende kijk voor de vergunningverlenende overheden op de knelpunten die aanleiding kunnen geven tot de vernietiging en of schorsing van een beslissing door de Raad.

 

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van OMGEVINGCONNECT

OmgevingConnect is het online kennispunt voor de diensten Milieu en Ruimtelijke Ordening en voor elke professional die op de hoogte wil zijn (en blijven) van alle aspecten van het omgevingsrecht en het omgevingsbeleid.

Dit kennispunt omvat boeken, wetgeving, rechtspraak, FAQ, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor.

 

Al geabonneerd op OMGEVINGCONNECT?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op OmgevingConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van OmgevingConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op OMGEVINGCONNECT?

Inhoudstafel

I. De procedureregels voor verzoekschriften die vanaf 1 januari 2015 bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen worden ingediend
1. Inleiding
2. Algemene begrippen
3. Procedureverloop
IIA. Overzicht van rechtspraak betreffende de beroepen tot schorsing die voor 1 januari 2015 bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen werden ingediend
1. Ontvankelijkheid
2. Procedurele aspecten
3. Moeilijk te herstellen ernstig nadeel
4. Nadeel
5. Ernstig karakter
6. Moeilijk te herstellen karakter
7. Persoonlijk karakter
8. Rechtstreeks oorzakelijk verband
9. Uitstel - MTHEN zonder nut - Afstand - Schorsing zonder voorwerp
10. Redenen die de schorsing kunnen rechtvaardigen
IIB. Overzicht van rechtspraak betreffende de beroepen tot vernietiging die voor 1 januari 2015 bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen werden ingediend
1. Belanghebbenden
2. Beroepstermijn
3. Verzoekschrift
4. Procedurele aspecten uit de schorsings- en vernietigingsprocedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen
5. Procedurele aspecten uit de administratieve beroepsprocedure voor de deputatie
6. Beoordelingsbevoegdheid van de Raad voor Vergunningsbetwistingen
7. Topics Ruimtelijke Ordening
8. Motiveringsplicht
9. Beginselen van behoorlijk bestuur
   

Maakt deel uit van de reeks

OmgevingConnect > Omgevingsrecht & Omgevingsbeleid	OmgevingConnect | Online bibliotheek omgevingsrecht en omgevingsbeleid 

De innovatieve online bibliotheek boordevol informatie voor de gemeentelijke diensten Milieu en Ruimtelijke Ordening.

Publicatievorm: Online
OmgevingConnect > Omgevingsrecht & Omgevingsbeleid	OmgevingConnect > VVOR 

De innovatieve online bibliotheek die u informeert en inspireert over omgevingsrecht en omgevingsbeleid.

Onze Omgeving Onze omgeving 

Aanverwante producten:

TOO - Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid TOO - Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid 
Inclusief digitaal abonnement

Deel van reeks: Onze omgeving
ISSN: 2034-8460
Publicatievorm: Tijdschrift
Bodem en Grondverzet Bodem en Grondverzet 

Deel van reeks: OmgevingConnect | Online bibliotheek omgevingsrecht en omgevingsbeleid , OmgevingConnect > VVOR , Onze omgeving
Auteur: Larmuseau I., Ceenaeme J., Vermeulen E., Kerkstoel L., Lavrysen L.
ISBN: 978 90 4961 277 1
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) 
Van een verstands- naar een gelukkig huwelijk tussen economie en natuur?

Deel van reeks: OmgevingConnect | Online bibliotheek omgevingsrecht en omgevingsbeleid , OmgevingConnect > VVOR , Onze omgeving
Auteur: (ed.) Schoukens H., (ed.) Larmuseau I.
ISBN: 978 90 4961 511 6
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig