Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier overloon

Editie 2018

Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier overloon
Auteur: Blomme Franky
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 729 5
Aantal bladzijden:304
Verschijningsjaar: 2018
Deel van reeks:    Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
75 EUR
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw en verzendkosten) *
62 EUR
bestel
* Als abonnee ontvangt u automatisch elke nog te verschijnen uitgave (nieuwe dossiers en bijwerkingen) van “Arbeidswetgeving in de private sector” vanaf het moment waarop u op deze boekenreeks intekent, en dit telkens voor de voordelige abonnementsprijs van toepassing op de uitgave in kwestie. U kunt uw abonnement op deze reeks te allen tijde schriftelijk opzeggen, na ontvangst en betaling van minstens één bijkomende nieuwe uitgave volgend op uw oorspronkelijke bestelling.

Beschrijving

De groei van de 24-uurseconomie heeft ertoe geleid dat in heel wat gevallen de klassieke nine-to-fivejobs zijn vervangen door stelsels die de normale arbeidsduurgrenzen overschrijden. Maar ook bij werkgevers die binnen de klassieke structuren werken, gebeurt het wel eens dat tijdelijk – bijvoorbeeld wegens een grote bestelling of omwille van een onvoorziene noodzaak – bijkomende uren worden gepresteerd. Ook deeltijdse arbeid wint aan populariteit en wordt vaak gebruikt om piekmomenten beter op te vangen. In al deze gevallen bestaat de mogelijkheid dat er overloon verschuldigd is.
 
Een goede kennis van de overloonreglementering is dan ook primordiaal voor iedere onderneming en haar (juridische) raadgevers. Enerzijds is overloon een kostprijsbepalend element in de arbeidstijdorganisatie, anderzijds kan de niet-betaling van overloon strafrechtelijk en administratiefrechtelijk worden gesanctioneerd.
 
Deze kennis is vervat in het boek “Arbeidswetgeving in de private sector - Dossier overloon”. Auteur Franky Blomme zet aan de hand van een aantal concrete vragen en voorbeelden de berekeningsregels uiteen, zowel voor de voltijdse als voor de deeltijdse werknemers, zonder de juridische achtergrond van deze regels uit het oog te verliezen. Worden daarbij onder de loep genomen: de klassieke overloonsituaties in het kader van de arbeidswet, de regelingen in een aantal autonome wetten zoals de wet nieuwe arbeidsregelingen, het KB nr. 213 (bouwsector) en de recente vrijstelling van overloon voor bepaalde uren in de horecasector (bruto-netto uren).
 
Voorts gaat de auteur uitgebreid in op de rechtspraak inzake overloon, o.a.met betrekking tot de vordering van overloon en de bewijslast ter zake, de mogelijkheid om een dading te sluiten, de vordering van lonen voor meerprestaties door werknemers met leidinggevende functies of nog de betwistingen van het ontslag bij de weigering om overuren te presteren.
 
Door zijn talrijke voorbeelden en situatieschetsen vormt deze volledig herziene uitgave niet alleen een praktische handleiding voor de berekening van overloon, dankzij de talrijke verwijzingen naar rechtspraak en rechtsleer biedt het ook een solide juridische basis. Kortom, een handige leidraad voor het management, voor medewerkers die moeten instaan voor de planning en het roosteren alsook voor de collega’s van de administratie en HR die belast zijn met de loonverwerking.
 

Inhoudstafel

I. Overloon in de arbeidswet
1. Het algemeen overloonstelsel
2. Het overloon in het bijzonder stelsel
3. Afwijkende bepalingen
4. Het overloon voor deeltijdse werknemers
5. Het recht op overloon in enkele bijzondere situaties
6. Het recht op gewoon loon en overloon voor prestaties die de normale arbeidsduur overschrijden voor personen die onttrokken zijn aan de arbeidsduurbepalingen in de arbeidswet
7. De betaling van het overloon
8. De vordering van overloon en de bewijslast
9. Het ontslag van de werknemer die weigert overuren te presteren
10. Constructies voor het ontduiken van overuren en overloon
11. De beperking van de mogelijkheid om overuren te presteren
II. De overloonregeling in de autonome arbeidstijdwetten
1. De overloonregeling in het kader van de wet nieuwe arbeidsregelingen
2. De overloonregeling in het kader van het koninklijk besluit nr. 213 voor de bouwsector
3. De overloonregeling bij de toepassing van het plus-minusconto (automobielindustrie)
III. Bijlage. Overzicht van de overloongrens bij verlaging van de arbeidsduur
   
   

Maakt deel uit van de reeks

Arbeidswetgeving in de private sector Arbeidswetgeving in de private sector 

Deel van reeks: Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
Collectie Bedrijfsrecht Collectie Bedrijfsrecht 

De Collectie Bedrijfsrecht is een reeks van kwaliteitsvolle, vastbladige uitgaven over actuele onderwerpen uit het bedrijfsrecht. Deze reeks heeft als doelstelling om aan elke jurist die bij het ondernemingsgebeuren betrokken is, wetenschappelijk onderbouwde en praktijkgerichte oplossingen aan te bieden voor concrete vragen die leven binnen een onderneming.

Aanverwante producten:

Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier arbeidstijd van kaderpersoneel Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier arbeidstijd van kaderpersoneel 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4960 939 9
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier wachtdiensten Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier wachtdiensten 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4960 940 5
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier recuperatie en inhaalrust Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier recuperatie en inhaalrust 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 063 0
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier verplaatsingstijd Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier verplaatsingstijd 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 233 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier zondagsarbeid Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier zondagsarbeid 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 333 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier feestdagen Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier feestdagen 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 379 2
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Cover Arbeidswetgeving in de private sector: dossier rust en pauze Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier rust en pauzes 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 97890 496 1490 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier overschrijding van de normale arbeidsduurgrenzen Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier overschrijding van de normale arbeidsduurgrenzen 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 599 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier deeltijdse arbeid Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier deeltijdse arbeid 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 627 4
Kenmerken: Vastbladig
Dossier nachtarbeid Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier nachtarbeid 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 695 3
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig