Het internet en de verwerking van persoonsgegevens door lokale besturen

Algemeen overzicht en praktische toepassingen

Het internet en de verwerking van persoonsgegevens door lokale besturen
Auteur: Van Gossum K.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4960 818 7
Aantal bladzijden:70
Verschijningsjaar: 2012
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
37 EUR
bestel
Basisprijs voor V-ICT-OR-leden (incl. btw en verzendkosten)
30 EUR
bestel

Beschrijving

Bedrijven, burgers én overheden mogen niet zomaar persoonlijke informatie verwerken of handelingen stellen die de persoonlijke levenssfeer bedreigen. Ook niet op het internet. Dit handboekje biedt een heldere instap in deze heikele kwestie.

Auteur Kirsten Van Gossum geeft niet alleen een algemeen overzicht van de beginselen inzake de verwerking van persoonsgegevens. Zij staat bovendien stil bij een aantal bijzonderheden die opduiken bij de toepassing van deze beginselen op de gegevensverwerking via het internet.

  

Inhoudstafel

  Inleiding
I. Algemene beschouwingen omtrent de verwerking van persoonsgegevens
1. Toepassingsgebied
2. Voorwaarden voor de rechtmatige verwerking
3. De rechten van de betrokkene
4. De doorgifte van persoonsgegeven naar landen buiten de EU
II. Specifieke toepassingen
1. De verwerking van persoonsgegevens via een internetpagina
2. Cookies
3. Direct marketing per elektronische post
III. Besluit
   

Aanverwante producten:

De elektronische handtekening De elektronische handtekening 

Auteur: Vandendriessche J.
ISBN: 978 90 4960 817 0
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
HR as a service HR as a service 
Maak ook in jouw bestuur van elke IT-functie een succesverhaal

Auteur: Temmerman C., Landrie J., Daineffe H.
ISBN: 978 90 4961 378 5
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig