Het decreet openbaarheid van bestuur

Een juridische analyse in historisch perspectief

Het decreet openbaarheid van bestuur
Auteur: Schram Frankie
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 8584 304 7
Aantal bladzijden:390
Verschijningsjaar: 2006
Deel van reeks:    Collectie Publiekrecht (CPR)

Beschrijving

Met het decreet van 26 maart 2004 heeft Vlaanderen voor een derde keer de openbaarheid van bestuur verder vormgegeven. Dit onderdeel van het bestuursrecht is immers voortdurend in beweging door evoluties in de regelgeving en in de ideeën op internationaal, Europees en Belgisch vlak, maar evenzeer door de rechtspraak en de administratieve praktijk die zich over dit juridisch thema ontwikkelen.

Dit boek is een werk in de diepte, dat niettemin doorspekt is met praktische voorbeelden. Daarnaast biedt deze uitgave een meer kritische commentaar op deze boeiende wettekst. Daarbij is ook de rechtshistorische dimensie essentieel voor een juist begrip van dit decreet.

De evolutie van de openbaarheid van bestuur in Vlaanderen maakt om die reden de instap voor deze studie uit. Ook verder in het boek blijft die dimensie uitdrukkelijk aanwezig.
 
De verschillende aspecten van de openbaarheid van bestuur (de inhoud van het recht, de procedurele aspecten, de uitzonderingsgronden, de actieve openbaarheidsverplichtingen van de besturen) komen achtereenvolgens aan bod.

Het boek bevat verder een evaluatie die op meervoudige wijze plaatsvindt: vanuit de doelstellingen die het decreet zichzelf stelt, vanuit de omvang van de openbaarheid die dit openbaarheidsdecreet realiseert en vanuit de evolutie die de openbaarheid van bestuur in Vlaanderen heeft doorgemaakt. Een bibliografie en een uitgewerkt stappenplan sluiten het geheel af wat de bruikbaarheid van dit boek als werkinstrument verhoogt.

Inhoudstafel

Hoofdstuk 1 Openbaarheid van bestuur in Vlaanderen in historisch perspectief
Hoofdstuk 2 De doelstellingen
Hoofdstuk 3 De draagwijdte van het openbaarheidsdecreet
Hoofdstuk 4 De passieve openbaarheid van bestuur op grond van het openbaarheidsdecreet
Hoofdstuk 5 De passieve openbaarheid van bestuur op grond van het openbaarheidsdecreet: procedureaspecten
Hoofdstuk 6 De uitzonderingsgronden
Hoofdstuk 7 De actieve openbaarheid in het openbaarheidsdecreet
Hoofdstuk 8 De vermelding van de beroepsmogelijkheden
Hoofdstuk 9 Het gebruik en de verspreiding van bestuursdocumenten
Hoofdstuk 10 Openbaarheid van bestuur en intellectuele rechten
Hoofdstuk 11 Overgangsrecht en wijzigings- en opheffingsbepalingen in andere regelgeving
Hoofdstuk 12 Besluit.  Een nieuw openbaarheidsdecreet: een evaluatie

Maakt deel uit van de reeks

Collectie Publiekrecht (CPR) Collectie Publiekrecht (CPR) 

De CPR-reeks biedt een verzameling vastbladige uitgaven omtrent thema’s van publiekrecht, die gericht zijn op de toepassing in de praktijk van de advocaten, bestuursjuristen, magistraten, gerechtsdeurwaarders en notarissen.

Aanverwante producten:

Burger bestuur & beleid - Boekenreeks Burger bestuur & beleid: boekenreeks voor bestuurskunde en bestuursrecht 

Tussen droom en daad Tussen droom en daad 
Communicatie over beleidsintenties door de overheid

Deel van reeks: Burger bestuur & beleid: boekenreeks voor bestuurskunde en bestuursrecht
Auteur: Gelders D.
ISBN: 978 90 8584 161 6
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig