De Vlaamse Omgevingsvergunning 2

Studies over natuurbehoud en milieuhygiëne, de geldingsduur van de milieuvergunning, de Europese Richtlijn Industriële Emissies

De Vlaamse Omgevingsvergunning
Editor: Larmuseau I. , Bernaert P. , De Waele T. , Cabus P.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4960 714 2
Aantal bladzijden:159
Verschijningsjaar: 2012
Deel van reeks:    OmgevingConnect | Online bibliotheek omgevingsrecht en omgevingsbeleid , OmgevingConnect > VVOR , Onze omgeving
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
39 EUR
bestel

Beschrijving

Deze tweede uitgave in de reeks ‘De Vlaamse Omgevingsvergunning’ gaat dieper in op vier cruciale omgevingsvergunningsthema’s: de juridische raakvlakken tussen het natuurbehoud en de milieuhygiëne; de geldingsduur van de milieuvergunning in Nederland en Vlaanderen, met enkele handvatten voor een afweging; de uitdagingen van de Europese Richtlijn Industriële Emissies; de ruimtelijke structuurplannen.
 
De in dit boek opgenomen studies, van de hand van gerenommeerde auteurs als Rosa Uylenburg, Marlon Boeve, Tom De Waele, Hendrik Schoukens en Filip François, belichten zowel Europese, Vlaamse als Nederlandse aandachtspunten en gaan in op zowel milieuhygiëne, natuurbehoud als ruimtelijke ordening. Een nieuw pleidooi voor omgevingsrecht.

Lees hier de eerste pagina's van "De Vlaamse omgevingsvergunning 2".

 

Inhoudstafel

I. Natuurbehoud en milieuhygiëne: een overzicht van de belangrijkste juridische raakvlakken
1. Inleiding
2. De bescherming van de algemene biodiversiteit: maken de natuurzorgplicht en de natuurtoets het verschil?
3. Het toepassingsgebied van de habitattoets: wat met meldingsplichtige inrichtingen en activiteiten?
4. De habitattoets voor bestaande activiteiten: soms wel, soms niet?
5. Omgaan met onzekerheden: 'hand aan de kraan' als uitweg?
6. Salderen en milderen in het kader van een passende beoordeling: grenzen aan een programmatorische aanpak?
7. Conclusie
II. De geldigheidsduur van de milieuvergunning in Nederland en Vlaanderen: handvatten voor een afweging
1. Inleiding
2. De milieuvergunning in Nederland: een omgevingsvergunning voor onbepaalde duur
3. De milieuvergunning in Vlaanderen: de vergunning voor bepaalde duur
4. Europese randvoorwaarden met betrekking tot de duur van de vergunning
5. Functies van de tijdelijke vergunning
6. Alternatieve instrumenten
7. Nadelen van de tijdelijke vergunning
8. Afweging
III. De Europese Richtlijn Industriële Emissies
1. De IED: achtergrond en doelstellingen
2. De IED: structuur
3. De IED: toepassingsgebied
4. Vergunningsverlening en vergunningsvoorwaarden
5. De BBT en de informatie-uitwisseling: van IPPC Richtlijn naar IED
6. Nieuwe aspecten inzake het vaststellen van de BBT onder de IED: de BBT-conclusies
7. De rol van de BBT-conclusies in de IED
8. Toepassing van de BBT-conclusies via de herziening van de vergunningsvoorwaarden
9. De eerste Uitvoeringsbesluiten inzake BBT-richtsnoeren en BBT-conclusies
10. De IED: enkele belangrijke vernieuwingen
11. De IED: ambitie en vooruitblik
IV. De Vlaamse ruimtelijke structuurplannen en hun relevantie in het planning- en vergunningenbeleid: overzicht van rechtspraak met commentaar
1. Inleiding
2. Structuurplannen zijn beleidsplannen
3. Ruimtelijke structuurplannen in Vlaanderen: stand van zaken op het terrein
4. Een ruimtelijk structuurplan vergt uitvoering
5. Relevantie van het bindend gedeelte van een ruimtelijk structuurplan voor ruimtelijke uitvoeringsplannen
6. Toetsing van ruimtelijke uitvoeringsplannen aan richtinggevende bepalingen uit het ruimtelijk structuurplan
7. Doorwerking van de ruimtelijke structuurplannen in het vergunningenbeleid?
8. Besluit
   

Maakt deel uit van de reeks

OmgevingConnect > Omgevingsrecht & Omgevingsbeleid	OmgevingConnect | Online bibliotheek omgevingsrecht en omgevingsbeleid 

De innovatieve online bibliotheek boordevol informatie voor de gemeentelijke diensten Milieu en Ruimtelijke Ordening.

Publicatievorm: Online
OmgevingConnect > Omgevingsrecht & Omgevingsbeleid	OmgevingConnect > VVOR 

De innovatieve online bibliotheek die u informeert en inspireert over omgevingsrecht en omgevingsbeleid.

Onze Omgeving Onze omgeving 

Aanverwante producten:

Bodem en Grondverzet Bodem en Grondverzet 

Deel van reeks: OmgevingConnect | Online bibliotheek omgevingsrecht en omgevingsbeleid , OmgevingConnect > VVOR , Onze omgeving
Auteur: Larmuseau I., Ceenaeme J., Vermeulen E., Kerkstoel L., Lavrysen L.
ISBN: 978 90 4961 277 1
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) 
Van een verstands- naar een gelukkig huwelijk tussen economie en natuur?

Deel van reeks: OmgevingConnect | Online bibliotheek omgevingsrecht en omgevingsbeleid , OmgevingConnect > VVOR , Onze omgeving
Auteur: (ed.) Schoukens H., (ed.) Larmuseau I.
ISBN: 978 90 4961 511 6
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig