Het ABC van het grond- en pandenbeleid

Het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid toegelicht aan de hand van zijn kernbegrippen

Het ABC van het grond- en pandenbeleid
Auteur: Charlier F.
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4960 630 5
Aantal bladzijden:200
Verschijningsjaar: 2012
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
52 EUR
bestel

Beschrijving

Sinds de goedkeuring van het Grond- en Pandendecreet in 2009 heeft de Vlaamse wetgever niet getreuzeld om het grond- en pandenbeleid verder vorm te geven met behulp van wijzigingsbepalingen en nieuwe besluiten. Ook verschillende gemeenten hebben intussen werk gemaakt van specifieke grond- en pandenreglementeringen. Bovendien zijn de rechtspraak en de beleidspraktijk eveneens niet blijven stilstaan.
 
Dit praktische naslagwerk biedt een helder totaalbeeld van het huidige grond- en pandenbeleid en brengt de nieuwste ontwikkelingen in rekening. Opgebouwd als een alfabetisch lexicon geeft dit boek concrete toelichtingen bij alle relevante basisbegrippen. Praktijkvoorbeelden, verwijzingen naar de toepasselijke regelgeving en genuanceerde commentaar maken van deze uitgave een onmisbaar werkinstrument.
 

Lees hier de eerste pagina's van "Het ABC van het grond- en pandenbeleid".

 

Inhoudstafel

- Actieprogramma inzake geconcerteerde acties voor de verwezenlijking van een sociaal woonaanbod
- Bescheiden woonaanbod
- Deelattesten
- Gemeentelijk reglement bescheiden wonen
- Groepswoningbouw
- Indicatieve streefprijzen
- Kredietregeling
- Leegstaande woning
- Lokaal woonoverleg
- Onbebouwde bouwgronden en kavels
- Principieel akkoord
- Renovatieovereenkomst
- Sociaal woonaanbod
- Uitvoeringswijzen van een sociale last
- Vlaams bestuur
 - Voortgangstoets
- Vrijwillige sociale last
- Wonen in eigen streek
- Woonuitbreidingsgebied
- ...
 

Aanverwante producten:

Lokaal woonbeleid. Een plan van actie Lokaal woonbeleid. Een plan van actie 
Naar een participatief, geïntegreerd en gebiedsgericht lokaal woonbeleid

Auteur: Luyten D.
ISBN: 978 90 4960 917 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig