Patrimoniumbelastingen

Patrimoniumbelastingen
Auteur: Astaes Jan
Publicatievorm:    Boek , Online
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 214 6
Aantal bladzijden:218
Verschijningsjaar: 2014
Deel van reeks:    FinConnect | Online bibliotheek financieel management
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
69 EUR
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw en verzendkosten) *
59 EUR
bestel
* Als abonnee ontvangt u automatisch iedere nieuwe editie van deze uitgave, en dit telkens voor de voordelige abonnementsprijs. U kunt uw abonnement op deze uitgave te allen tijde schriftelijk opzeggen, na ontvangst en betaling van minstens één bijkomende nieuwe editie volgend op de oorspronkelijke bestelling van de uitgave in kwestie.

Beschrijving

De activeringsheffing inzake onbebouwde kavels en bouwgronden, de belasting op de tweede verblijven, de verhaalbelastingen, de belasting op het bouwen en verbouwen, de belasting ter bestrijding van leegstand en verkrotting,… Deze en andere zogenaamde patrimoniumbelastingen vertegenwoordigen een aanzienlijk deel in de totale som van de eigenlijke gemeentebelastingen.
 
Een goed begrip van het juridisch kader waarbinnen deze patrimoniumbelastingen functioneren, vormt geen overbodige luxe om een efficiënte lokale fiscaliteit te kunnen waarborgen. In deze uitgave maakt auteur Jan Astaes een uitvoerige juridische analyse van de meest courante patrimoniumbelastingen. Waar mogelijk vult hij zijn analyse aan met concrete modellen.
 
  

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van FinConnect

FinConnect is het online kennispunt voor de financiële diensten van de lokale besturen. Deze innovatieve toepassing laat u toe om snel en diepgaand kennis op te bouwen over financiën, overheidsopdrachten en boekhouding & beheer.

FinConnect omvat niet alleen een volledige digitale bibliotheek boordevol relevante uitgaven, maar ook heel wat andere nuttige informatie en tools die uw dienst ondersteunen: wetboeken, modellen, wetgeving, rechtspraak, FAQ, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van FinConnect.

Al geabonneerd op FinConnect?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen in FinConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van FinConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op FinConnect?

 

Schrijf u in op de nieuwsbrief "Lokale financiën | FinConnect".

  • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
  • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
  • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.


 

Inhoudstafel

Algemene inleiding
I. De gemeentelijke activeringsheffing inzake onbebouwde belastingautonomie
1.1. Inleiding
1.2. De bevoegdheid van het Vlaamse Gewest om in te grijpen in de gemeentelijke belastingautonomie
1.3. De voorwaarden tot belastbaarheid
1.4. Bepalingen van suppletief recht
1.5. Bepalingen van dwingend recht
1.6. Overgangsregeling
1.7. Het restant van artikel 143, D.R.O.
II. De belasting op de niet bebouwde gronden gelegen in gebieden bestemd voor industrie volgens het plannenregister en palend aan een voldoende uitgeruste openbare weg
2.1. Inleiding
2.2. De belasting op de niet-bebouwde industriegronden
2.3. Artikel 143 D.R.O. - Actuele tekst
III. De belasting op de tweede verblijven 
3.1. Inleiding
3.2. Doel van de belasting
3.3. De voorwaarden tot belastbaarheid - Het begrip tweede verblijf
3.4. De belastingplichtige
3.5. De temporele werking
3.6. Het tarief
3.7. Vrijstelling van belasting
IV. De verhaalbelastingen 
4.1. Algemeen
4.2. Het belastbaar feit
4.3. De belastingplichtige
4.4. De werking in de tijd
4.5. Het tarief en de berekeningsgrondslag
4.6. Vrijstellingen
4.7. De vestiging van de belasting
V.  De belasting op het bouwen en verbouwen 
5.1. Inleiding
5.2. Doel van de belasting
5.3. Het belastbaar feit
5.4. De temporele werking: het belastbaar tijdperk
5.5. De belastingplichtige
5.6. Grondslag en tarief
5.7. Vrijstellingen
5.8. Vestigingsregels
VI. De belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen 
6.1. Inleiding
6.2. Doel van de belasting
6.3. De voorwaarden tot belastbaarheid
6.4. De belastbare grondslag en de tarieven
6.5. De belastingplichtige
6.6. De temporele werking
6.7. De vestiging van de belasting
6.8. De consignatie van het vermoedelijke bedrag van de belasting
VII. Heffingen op de private ingebruikname van het openbaar domein voor bouw- of verbouwingswerken 
7.1. Soort heffing
7.2. Het belastbaar effect
7.3. De heffingsplichtige
7.4. Grondslag en tarief
7.5. Vestiging en betaling
VIII.  De belasting ter bestrijding van leegstand en verkrotting 
8.1. Inleiding
8.2. Belastingen op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten
8.3. Belastingen op leegstaande gebouwen en woningen
8.4. Belastingen op verkrotte gebouwen en woningen
IX. Heffingen op de stedenbouwkundige- of verkavelingsvergunningen of stedenbouwkundige attesten 
9.1. Inleiding 
9.2. Belasting op de aanvraag van stedenbouwkundige vergunningen of verkavelingsvergunningen of stedenbouwkundige attesten
9.3. Retributie op het afleveren van documenten en inlichtingen
   
   

Maakt deel uit van de reeks

finconnect FinConnect | Online bibliotheek financieel management 

Alle noodzakelijke informatie voor de financiële dienst van de gemeenten, in combinatie met de meest innovatieve mogelijkheden om hier toegang tot te krijgen.

Publicatievorm: Online

Aanverwante producten:

Gemeentebelastingen Gemeentebelastingen (losbladig) 
Algemeenheden en invordering / Vervolgingen en geschillen

Deel van reeks: FinConnect | Online bibliotheek financieel management
Auteur: Astaes Jan
ISBN: 978 90 5753 353 2
Publicatievorm: Boek , Online
Kenmerken: Losbladig
Gemeentebelastingen: Algemeenheden en invordering / Vervolgingen en geschillen Gemeentebelastingen: Algemeenheden en invordering / Vervolgingen en geschillen 

Deel van reeks: FinConnect | Online bibliotheek financieel management
Auteur: Astaes Jan
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Modellen van gemeentebelastingen en gemeenteretributies Modellen van gemeentebelastingen en gemeenteretributies 
Editie 2020

Deel van reeks: FinConnect | Online bibliotheek financieel management
Auteur: Matthys Joris, De Braekeleer Sarah
ISBN: 978 90 496 1851 3
Publicatievorm: Boek , Online
Kenmerken: Losbladig
Lokale fiscaliteit in de praktijk Lokale fiscaliteit in de praktijk 

Deel van reeks: FinConnect | Online bibliotheek financieel management
Auteur: Raes P., Astaes Jan, Van Dooren E.
ISBN: 978 90 8584 306 1
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Losbladig
Debiteurenbeheer Debiteurenbeheer van lokale besturen 

Deel van reeks: FinConnect | Online bibliotheek financieel management
Auteur: Bobbaers K., Horemans W., Keirsmaekers A., Minsart A., Paulissen R., Smet J., Vermeiren L.
ISBN: 978 90 4961 654 0
Publicatievorm: Boek , Online
Kenmerken: Vastbladig
Lokale belastingen op economische activiteiten Lokale belastingen op economische activiteiten 
Klein modellenboek met grote inspiratie

Deel van reeks: FinConnect | Online bibliotheek financieel management
Auteur: De Braekeleer Sarah, Matthys Joris
ISBN: 978 90 4961 731 8
Publicatievorm: Boek , Online
Kenmerken: Vastbladig