Hoofdcommissarissen in ontwikkeling

Een verkenning van visies, instrumenten en structuren voor de ontwikkeling van politieleiders in België

Hoofdcommissarissen in ontwikkeling
Auteur: Bisschop L. , Bruggeman W. , De Kimpe S. , Easton M. , Maesschalck J.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4960 499 8
Aantal bladzijden:231
Verschijningsjaar: 2011
Deel van reeks:    Burger bestuur & beleid: boekenreeks voor bestuurskunde en bestuursrecht
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
38 EUR
bestel

Beschrijving

Binnen de Belgische politie krijgen leidinggevenden weinig kansen om zich verder te ontwikkelen. Eens het niveau van hoofdcommissaris is bereikt, zijn de structurele mogelijkheden tot opleiding en vorming vrijwel onbestaande.
 
En dit terwijl de ontwikkeling en ondersteuning van hogere politieofficieren meer dan ooit aandacht verdienen. Deze stelling vormt het centrale uitgangspunt van deze uitgave. In hun zoektocht naar visies, instrumenten en structuren voor een efficiënte ontplooiing van politieleiders bestuderen de auteurs verscheidene ontwikkelingsinitiatieven in de private en publieke sector. Ze analyseren binnenlandse en buitenlandse cases, voeren verkennende gesprekken met politieleiders en ontwikkelen zo een reeks voorwaarden voor een succesvol leiderschapsontwikkelingstraject binnen de Belgische politie.
 

Inhoudstafel

I. Inleiding
1. Onderzoeksopzet
2. Methodologie
II. Theoretisch perspectief
3. Naar een competentiemodel voor politieleiderschap
4. Een bedrijfspsychologische en pedagogische kijk op de ontwikkeling voor leidinggevenden
5. Structurele inbedding van ontwikkeling en competentievervolmaking voor (politie)leiders
6. Deelconclusie: betekenis en belang van politieleiderschapsontwikkeling
III. Opleidings- en ontwikkelingsinitiatieven voor leidinggevenden in binnen- en buitenland
7. Binnenlandse cases
8. Buitenlandse cases
IV. Implicaties voor hoofdcommissarissen van de Belgische politie
9. Toets van de bevindingen aan de Belgische context voor leiderschapsontwikkeling
V. Naar een succesvol leiderschapsontwikkelingstraject
10. Visie op politie - Visie op politieleiderschap
11. Visie op politieleiderschapsontwikkeling
12. Structurele inbedding van politieleiderschapsontwikkeling
13. Epiloog
Bibliografie
Bijlagen
 

Aanverwante producten:

Burgers betrekken in lokaal veiligheidsbeleid Burgers betrekken in lokaal veiligheidsbeleid 
Praktijkinitiatieven en succesvoorwaarden

Deel van reeks: Burger bestuur & beleid: boekenreeks voor bestuurskunde en bestuursrecht
Auteur: Gelders D., Brans M., Maesschalck J., Colsoul N.
ISBN: 978 90 8584 988 9
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
/ Een decennium justitiële hervormingen in België 
Octopus revisited

Deel van reeks: Burger bestuur & beleid: boekenreeks voor bestuurskunde en bestuursrecht
Auteur: (ed.) Hondeghem A., (ed.) Van Daele D., (ed.) Maesschalck J., (ed.) Broucker B.
ISBN: 978 90 4960 207 9
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
/ Meer kleur op straat 
Diversiteit en veiligheid in België en Nederland

Deel van reeks: Burger bestuur & beleid: boekenreeks voor bestuurskunde en bestuursrecht
Auteur: (ed.) Van Craen M.
ISBN: 978 90 4960 222 2
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
De Politie - Het Tuchtstatuut Het tuchtstatuut - De deontologische code 

Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie , BlueConnect > Tucht
Auteur: Croonen Kris, Verheyden Peter
ISBN: 978 90 496 1876 6
Publicatievorm: Boek , Online
Kenmerken: Vastbladig